โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 2

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 2

ตรวจหาเชื้อHPV-DNA

ตรวจร่างกายโดยแพทย์ physical Examination
ตรวจหามะเร็งปากมดลูก Thin Prep
ตรวจอัลตร้าซาวด์ผ่านทางช่องคลอด TRANS VAGINAL ULTRASOUND

หัตถการที่เกี่ยวข้อง

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม
Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons