โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 2

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 2

ตรวจหาเชื้อHPV-DNA

ตรวจร่างกายโดยแพทย์ physical Examination
ตรวจหามะเร็งปากมดลูก Thin Prep
ตรวจอัลตร้าซาวด์ผ่านทางช่องคลอด TRANS VAGINAL ULTRASOUND

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเติม

หัตถการที่เกี่ยวข้อง

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์

ชื่อ - นามสกุล

เบอร์โทรติดต่อ

Show Buttons
Hide Buttons