โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 1

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 1

ตรวจหาเชื้อHPV-DNA

ตรวจร่างกายโดยแพทย์ physical Examination
ตรวจหามะเร็งปากมดลูก Thin Prep

หัตถการที่เกี่ยวข้อง

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons