chat

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับ

มะเร็งตับ วินิจฉัยได้ ตรงจุด รักษาได้ก่อนลุกลาม

“ตับ” เป็นอวัยวะสำคัญที่ช่วยในการสร้างน้ำดีเพื่อย่อยอาหารและสร้างสารสำคัญที่เป็นองค์ประกอบของโปรตีนภายในร่างกาย อีกทั้งยังช่วยกำจัดพิษของสารต่างๆในร่างกายอีกด้วยจากสถิติของ WHO: Thailand Source: Globocan 2020, Thai Cancer Society มูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง พบว่ามะเร็งตับเกิดในผู้ชายเป็นอันดับ 1 คิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยโรคมะเร็งในปี 2020 จำนวน 18,268 คน และเกิดในผู้หญิงเป็นอันดับ 4 คิดเป็น9 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยโรคมะเร็งในปี 2020 จำนวน 9,126 คน

อ้างอิง: https://bit.ly/3JLAKbz

ทั้งนี้ จากสถิติดังกล่าว โรคมะเร็งตับถือว่ามีความเสี่ยงและพบจำนวนผู้ป่วยสูงมาก ซึ่งแนวทางการป้องกันสามารถทำได้ คือปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ ควรรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีสารก่อมะเร็ง เช่น อาหารที่อาจปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซิน และที่สำคัญ ควรตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับอย่างละเอียด เพราะหากเป็นแล้วจะส่งผลต่อการทำหน้าที่ต่างๆ ของตับ ทำให้เราไม่มีแรงและมีอาการเจ็บป่วย จนก่อให้เกิดภาวะมะเร็งตับตามมา ซึ่งการอักเสบของตับสามารถหายขาดได้ ถ้าได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เพราะในปัจจุบันมีการรักษาที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับได้

กลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับการตรวจคัดกรองหาโรคมะเร็งตับ

  • ผู้ป่วยที่ตับแข็งไม่ว่าจากสาเหตุใด
  • ผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบ บี เพศชายที่อายุมากกว่า 40 ปี และเพศหญิงที่อายุมากกว่า 50 ปี
  • ผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี เรื้อรังที่มีญาติสายตรงเป็นมะเร็งตับ
  • ผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังที่มีผลตรวจของเนื้อตับแล้วพบว่ามีพังผืดมาก โดยสามารถตรวจคัดกรองได้ทั้งผู้ที่เคยได้รับการรักษามาแล้ว หรือผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการรักษาเลย
รายการตรวจ

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)

2. ตรวจการทำงานของตับกลุ่มใหญ่ (LFT)

3. ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag)

4. ตรวจภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ab)

5. ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (Anti HCV)

6. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)

7.ตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen

ราคาปกติ 6,870 บาท
ราคาแพ็คเกจ 5,300 บาท

ดังนั้น หากรู้ตัวว่าตนเองอยู่ในความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งตับควรรีบตรวจวินิจฉัยโดยเร็วก่อนที่โรคร้ายจะเข้ามาคุกคามทำให้เสียเวลาชีวิต เพื่อร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แบบและความสุขที่ยืนยาว

หัตถการของศูนย์ตรวจสุขภาพ

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม