โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งตับ

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งตับ

ตรวจร่างกายโดยแพทย์ physical Examination
ตรวจการทำงานของตับกลุ่มใหญ่ LFT
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี HBs Ag
ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBs Ab
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี Anti HCV
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเติม

หัตถการที่เกี่ยวข้อง

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons