โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งตับ

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งตับ

ตรวจร่างกายโดยแพทย์ physical Examination
ตรวจการทำงานของตับกลุ่มใหญ่ LFT
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี HBs Ag
ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBs Ab
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี Anti HCV
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเติม

หัตถการที่เกี่ยวข้อง

นัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์

ชื่อ - นามสกุล

เบอร์โทรติดต่อ

Show Buttons
Hide Buttons