โปรแกรมตรวจคัดกรองตับอักเสบ

โปรแกรมตรวจัดกรองตับอักเสบ

โปรแกรมตรวจคัดกรองตับอักเสบ

ตรวจร่างกายโดยแพทย์ physical Examination
ตรวจการทำงานของตับกลุ่มใหญ่ LFT
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี HBs Ag
ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBs Ab
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี Anti HCV

หัตถการที่เกี่ยวข้อง

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม
Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons