โปรแกรมตรวจคัดกรองตับอักเสบ

โปรแกรมตรวจัดกรองตับอักเสบ

โปรแกรมตรวจคัดกรองตับอักเสบ

ตรวจร่างกายโดยแพทย์ physical Examination
ตรวจการทำงานของตับกลุ่มใหญ่ LFT
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี HBs Ag
ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBs Ab
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี Anti HCV
Show Buttons
Hide Buttons