chat

โปรแกรมตรวจคัดกรองตับอักเสบ

ประชากรไทยในปัจจุบัน ยังคงต้องรับมือกับอาการตับอักเสบซึ่งเป็นโรคร้ายที่คอยบั่นทอนสุขภาพให้ทรุดโทรมลงเรื่อยๆ ตับอักเสบถือว่าเป็นโรคที่อันตรายอันดับต้นๆในประชากรทั่วโลกและในไทย โดยพบมากในผู้ที่มีอายุ30ปีขึ้นไปซึ่งอัตราการป่วยและเสียชีวิตก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆถึงลักษณะอาการผู้ป่วยบางรายในเริ่มระยะแรกอาจจะไม่แสดงอาการเจ็บป่วยหรือบางรายเริ่มมีอาการอ่อนเพลีย คลื่นใส้ อาเจียน เบื่ออาหาร อาการเหล่านี้หากปล่อยไว้สามารถเกิดอาการตับบวมหรือตับอักเสบเรื้อรังได้

สำหรับอาการตับอักเสบถึงแม้ว่าลักษณะอาการและสาเหตุของการติดเชื้อในผู้ป่วยบางรายจะมีความแตกต่างกันออกไปแต่ทว่าความรุนแรงนั้นเชื้อตับอักเสบแต่ละชนิดก็มีความรุนแรงเท่าๆกันโดยในปัจจุบันจะมี ชนิด A, B, C, D, E แต่ไม่ว่าจะเป็นตับอักเสบชนิดใด ก็จะมีอาการเจ็บป่วยคล้ายกันแต่น้อยหรือมากขึ้นอยู่กับปริมาณของเชื้อที่เข้าสู่ร่างกาย และสภาพร่างกายของผู้ป่วยนี่คือเหตุผลว่าทำไมการตรวจคัดกรองสุขภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะถ้าปล่อยไว้เป็นเวลานานไม่ได้รับการรักษา และอยู่ในระยะเฉียบพลันแล้วโอกาสเสียชีวิตจากตับอักเสบก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น

กลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับการตรวจคัดกรองตับอักเสบ

  • ผู้ป่วยที่มีคนในครอบครัว ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีหรือซี
  • ผู้ป่วยที่เคยมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
  • ผู้ป่วยที่เคยได้รับเลือดหรือสารเลือด
  • ผู้ป่วยที่ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากและเคยได้รับสารเสพติด
รายการตรวจ

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)

2. ตรวจการทำงานของตับกลุ่มใหญ่ (LFT)

3. ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag)

4. ตรวจภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ab)

5. ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (Anti HCV)

ราคาปกติ 4,200 บาท
ราคาแพ็คเกจ 3,200 บาท

ทั้งนี้หากมีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อตับอักเสบ ควรเข้าพบแพทย์และเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็ว ถึงแม้จะไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆหรือถ้าหากมีอาการหนักจะกลายเป็นเบาได้ ฉะนั้นการตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปีถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนอกจากจะปลอดภัยจากโรคร้ายแล้วยังปลอดภัยในการใช้ชีวิตกับครอบครัวและสังคมอีกด้วย

หัตถการของศูนย์ตรวจสุขภาพ