chat

แก้ไข…ตาเหล่

แก้ไขตาเหล่

พูดถึง“ตาเหล่” (จะเรียกตาเขหรือตาเอกก็ได้) คงแทบมิต้องอธิบายยืดยาว ใครที่เคยคุยกับคนที่มีปัญหานี้คงนึกสภาพออก เรียกว่าลำบากใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย เพราะคนที่มีปัญหาก็ขาดความมั่นใจ ส่วนคู่สนทนาก็ไม่แน่ใจว่าผู้พูดกำลังมองดูตนเองอยู่หรือไม่ เนื่องจากตาทั้ง 2 ข้างของคนที่มีปัญหานี้ไม่ได้มองไปในจุดเดียวกัน เช่น ขณะที่ตาหนึ่งมองตรง แต่อีกตาหนึ่งอาจมองไปทางซ้ายหรือทางขวา และถ้าปัญหานี้เกิดในเด็ก พ่อแม่คงรู้สึกกลัดกลุ้ม ด้วยกังวลว่าเมื่อโตขึ้นเด็กจะมีปมด้อยหรือไม่ ดังนั้น ในตอนนี้เราจะหยิบเรื่องนี้มาพูดคุยกัน

เคยสงสัยไหมว่า คนตาเหล่เขามองเห็นภาพเป็นอย่างไร

โดยทั่วไป คนปกติจะมองเห็นภาพชัดทั้ง 2 ตา จึงสามารถมองภาพเดียวโดยใช้ตาทั้งสองข้างไปพร้อม ๆ กัน และเห็นภาพเป็น 3 มิติ แต่สำหรับคนตาเหล่จะใช้การมองภาพเดียวทีละตา หรือใช้ตาข้างใดข้างหนึ่งเท่านั้น ฉะนั้น จึงไม่สามารถมองเห็นภาพเป็น 3 มิติเหมือนคนปกติได้ เช่น ดูหนังหรือเล่นเกมส์ 3 มิติไม่ได้ แยกแยะภาพที่มีความลึกไม่ได้ เป็นต้น

สาเหตุของตาเหล่

เกิดได้หลายกรณี แต่ส่วนใหญ่เกิดจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อตาทำงานไม่สัมพันธ์กัน นอกจากนั้นอาจเกิดจากปัญหาทางสายตาบางอย่าง เช่น สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง หรือเป็นโรคจอประสาทตาลอกตัว (ROP) ซึ่งกรณีหลังนี้มักพบในเด็กที่คลอดก่อนกำหนดที่อยู่ตู้อบและได้รับออกซิเจนช่วยหายใจ จึงอาจกระตุ้นให้มีความผิดปกติที่จอประสาทตาและทำให้สายตาผิดปกติไปได้ ซึ่งเด็กเหล่านี้เมื่อโตขึ้นจะค่อย ๆ พัฒนาอาการตาเหล่ ในบางรายถึงขนาดมองไม่เห็นหรือตาบอดได้

ปัญหาตาเหล่ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ ถ้ารักษาได้แต่เนิ่น ๆ ตั้งแต่เด็กจะเป็นเรื่องที่ดีมาก โดยปกติ แพทย์จะแนะนำให้รักษาก่อนเด็กเข้าโรงเรียนหรือก่อน 3 ขวบ อย่างช้าประมาณ 5 ขวบ เนื่องจากการพัฒนาการมองเห็นภาพของตาจะอยู่ในช่วงประมาณ 7 ขวบปีแรก ถ้าไม่แก้ไขอาการตาเหล่ก่อน 7 ขวบ อาจทำให้ตาข้างใดข้างหนึ่งสูญเสียการใช้งานอย่างถาวร ที่สำคัญหากรอจนเด็กเข้าโรงเรียนแล้วจะเป็นปมด้อยหรือถูกล้อเลียนได้

ในการรักษาตาเหล่

สิ่งสำคัญคือจักษุแพทย์จะต้องวินิจฉัยให้ได้ก่อนว่าปัญหาอยู่ตรงไหน เช่น ประสาทตาของผู้ป่วยยังดีอยู่หรือไม่ มีโรคอะไรในลูกตาหรือไม่ที่ทำให้ผู้ป่วยมองผิดปกติ ถ้าไม่มีโรคใดๆจะต้องตรวจดูว่าสายตาผิดปกติหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง หรือเป็นเพราะมีความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อตา เป็นต้น

บางท่านเข้าใจว่าการรักษาตาเหล่จะต้องผ่าตัดสถานเดียว จริง ๆ แล้วไม่จำเป็น ขึ้นกับสาเหตุเป็นสำคัญ เป็นต้นว่า หากมีสายตาผิดปกติ ในเด็กบางคนใส่แว่นอย่างเดียวก็สามารถหายได้ แต่ถ้าเกิดจากความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อตาถึงจะรักษาด้วยการผ่าตัด

อย่างที่เกริ่นไปแต่ต้นว่าภาวะนี้ส่วนใหญ่เกิดจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อตาทำงานไม่สัมพันธ์กัน ดังนั้น จะขอพูดถึงการรักษาด้วยการผ่าตัดให้ทราบกันพอสังเขป วิธีนี้อาจทำให้หลาย ๆ ท่านนึกขยาดว่าจะมีอันตรายต่อดวงตาหรือไม่ ขอเรียนว่าการผ่าตัดนี้ไม่ได้ผ่าตัดเข้าไปในลูกตา เป็นการผ่าตัดกล้ามเนื้อด้านนอกลูกตาแต่อยู่ในเบ้าตา เพื่อตกแต่งกล้ามเนื้อตาให้สมดุล การผ่าตัดจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง หลังทำผู้ป่วยมักจะต้องนอน รพ. ประมาณ 1-2 วัน ระหว่างนี้แพทย์จะให้ผู้ป่วยปิดตาไว้ 1 วัน หลังจากนั้นราว 1 สัปดาห์ก็สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

โดยทั่วไป ถ้าผู้ป่วยไม่มีสายตาผิดปกติ ไม่มีโรคเกี่ยวกับประสาทตาใด ๆ ผลการผ่าตัดจะดีมาก การผ่าตัดจะสามารถแก้ไขอาการตาเหล่ได้ โดยเฉพาะหากผู้ป่วยสามารถคงสภาพตาทั้ง 2 ข้างให้ขนานกันเรื่อย ๆ และใช้ตาแต่ละข้างจับจ้องวัตถุไปด้วยพร้อม ๆ กัน เช่น จะมองวัตถุใด ๆ ก็ตาม ตาแต่ละข้างจะต้องมองไปพร้อม ๆ กัน โอกาสที่จะกลับมาเป็นใหม่อีกจะน้อยลง

ในกรณีของผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เป็นมาแต่กำเนิดแต่มาเกิดขึ้นภายหลัง มักพบว่ามีโรคเกี่ยวกับระบบประสาทตา หรือมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาที่มีการพัฒนาความผิดปกติขึ้นมาจนกระทั่งสายตาข้างใดข้างหนึ่งใช้การไม่ได้ บางคนอาจจะรู้ตัวเพราะว่าตาข้างนั้นมองไม่เห็นหรือเห็นไม่ดี หรืออาจไม่รู้ตัวเพราะการดำเนินโรคจะค่อยเป็นค่อยไป การแก้ไขก็โดยการผ่าตัดตกแต่งกล้ามเนื้อลูกตาเพื่อให้ใกล้เคียงกันหรือตาดูขนานกัน เพื่อบุคลิกภาพและความสวยงาม แต่ผลการรักษาโดยการผ่าตัดนี้จะไม่ดีเหมือนของเด็ก ๆ คือจะไม่หายขาด นาน ๆ ไปอีก 5-10 ปีข้างหน้า ลูกตาก็อาจจะเกิดการเบี่ยงเบนได้อีก

ตาเหล่เป็นปัญหาที่สร้างความทุกข์ใจให้กับผู้ป่วยอยู่ไม่น้อย การแก้ไขสามารถทำได้โดยจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญ ฉะนั้น อย่าปล่อยปัญหาให้คาราคาซังอยู่อีกเลย อะไรที่แก้ไขแล้วช่วยให้การดำเนินชีวิตดีขึ้นได้หมอว่าก็ไม่น่ารีรอต่อไป

ค่ารักษา

เพิ่มเติม
การรักษา ราคา(บาท)
แก้ไขกล้ามเนื้อตาเหล่แนวตั้ง 1-2 มัด (ดมยา) (2 ข้าง) พัก 1 คืน 53,000 บาท
แก้ไขกล้ามเนื้อตาเหล่แนวนอน 1-2 มัด (ดมยา) (2 ข้าง) พัก 1 คืน 50,000 บาท
แก้ไขกล้ามเนื้อตาเหล่แนวตั้ง 1-2 มัด (ไม่ดมยา) (2 ข้าง) 35,500 บาท
แก้ไขกล้ามเนื้อตาเหล่แนวนอน 1-2 มัด (ไม่ดมยา) (2 ข้าง) 31,500 บาท
แก้ไขกล้ามเนื้อตาเหล่แนวนอน ( 3 มัด ) (ดมยา) ( 2 ข้าง) พัก 1 คืน 56,000 บาท
แก้ไขกล้ามเนื้อตาเหล่แนวนอน ( 3 มัด ) (ไม่ดมยา) ( 2 ข้าง) 40,500 บาท
แก้ไขกล้ามเนื้อตาเหล่แนวตั้งและแนวนอน ( 4 มัด ) (ดมยา) (2 ข้าง) พัก 1 คืน 68,000 บาท
แก้ไขกล้ามเนื้อตาเหล่แนวตั้ง ( 4 มัด ) (ดมยา) (2 ข้าง) พัก 1 คืน 60,000 บาท
การรักษา
แก้ไขกล้ามเนื้อตาเหล่แนวตั้ง 1-2 มัด (ดมยา) (2 ข้าง)
พัก 1 คืน
53,000 บาท
แก้ไขกล้ามเนื้อตาเหล่แนวนอน 1-2 มัด (ดมยา) (2 ข้าง)
พัก 1 คืน
50,000 บาท
แก้ไขกล้ามเนื้อตาเหล่แนวตั้ง 1-2 มัด (ไม่ดมยา) (2 ข้าง)
35,500 บาท
แก้ไขกล้ามเนื้อตาเหล่แนวนอน 1-2 มัด (ไม่ดมยา) (2 ข้าง)
31,500 บาท
แก้ไขกล้ามเนื้อตาเหล่แนวนอน ( 3 มัด ) (ดมยา) ( 2 ข้าง)
พัก 1 คืน
56,000 บาท
แก้ไขกล้ามเนื้อตาเหล่แนวนอน ( 3 มัด ) (ไม่ดมยา) ( 2 ข้าง)
40,500 บาท
แก้ไขกล้ามเนื้อตาเหล่แนวตั้งและแนวนอน ( 4 มัด ) (ดมยา) (2 ข้าง)
พัก 1 คืน
68,000 บาท
แก้ไขกล้ามเนื้อตาเหล่แนวตั้ง ( 4 มัด ) (ดมยา) (2 ข้าง)
พัก 1 คืน
60,000 บาท

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม