แก้ไข…ตาเหล่

แก้ไขตาเหล่

พูดถึง“ตาเหล่” (จะเรียกตาเขหรือตาเอกก็ได้) คงแทบมิต้องอธิบายยืดยาว ใครที่เคยคุยกับคนที่มีปัญหานี้คงนึกสภาพออก เรียกว่าลำบากใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย เพราะคนที่มีปัญหาก็ขาดความมั่นใจ ส่วนคู่สนทนาก็ไม่แน่ใจว่าผู้พูดกำลังมองดูตนเองอยู่หรือไม่ เนื่องจากตาทั้ง 2 ข้างของคนที่มีปัญหานี้ไม่ได้มองไปในจุดเดียวกัน เช่น ขณะที่ตาหนึ่งมองตรง แต่อีกตาหนึ่งอาจมองไปทางซ้ายหรือทางขวา และถ้าปัญหานี้เกิดในเด็ก พ่อแม่คงรู้สึกกลัดกลุ้ม ด้วยกังวลว่าเมื่อโตขึ้นเด็กจะมีปมด้อยหรือไม่ ดังนั้น ในตอนนี้เราจะหยิบเรื่องนี้มาพูดคุยกัน

เคยสงสัยไหมว่า คนตาเหล่เขามองเห็นภาพเป็นอย่างไร

โดยทั่วไป คนปกติจะมองเห็นภาพชัดทั้ง 2 ตา จึงสามารถมองภาพเดียวโดยใช้ตาทั้งสองข้างไปพร้อม ๆ กัน และเห็นภาพเป็น 3 มิติ แต่สำหรับคนตาเหล่จะใช้การมองภาพเดียวทีละตา หรือใช้ตาข้างใดข้างหนึ่งเท่านั้น ฉะนั้น จึงไม่สามารถมองเห็นภาพเป็น 3 มิติเหมือนคนปกติได้ เช่น ดูหนังหรือเล่นเกมส์ 3 มิติไม่ได้ แยกแยะภาพที่มีความลึกไม่ได้ เป็นต้น

สาเหตุของตาเหล่

เกิดได้หลายกรณี แต่ส่วนใหญ่เกิดจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อตาทำงานไม่สัมพันธ์กัน นอกจากนั้นอาจเกิดจากปัญหาทางสายตาบางอย่าง เช่น สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง หรือเป็นโรคจอประสาทตาลอกตัว (ROP) ซึ่งกรณีหลังนี้มักพบในเด็กที่คลอดก่อนกำหนดที่ได้รับการอบและได้รับออกซิเจนช่วยหายใจ จึงอาจกระตุ้นให้มีความผิดปกติที่จอประสาทตาและทำให้สายตาผิดปกติไปได้ ซึ่งเด็กเหล่านี้เมื่อโตขึ้นจะค่อย ๆ พัฒนาอาการตาเหล่ ในบางรายถึงขนาดมองไม่เห็นหรือตาบอดได้

ปัญหาตาเหล่ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ ถ้ารักษาได้แต่เนิ่น ๆ ตั้งแต่เด็กจะเป็นเรื่องที่ดีมาก โดยปกติ แพทย์จะแนะนำให้รักษาก่อนเด็กเข้าโรงเรียนหรือก่อน 3 ขวบ อย่างช้าประมาณ 5 ขวบ เนื่องจากการพัฒนาการมองเห็นภาพของตาจะอยู่ในช่วงประมาณ 7 ขวบปีแรก ถ้าไม่แก้ไขอาการตาเหล่ก่อน 7 ขวบ อาจทำให้ตาข้างใดข้างหนึ่งสูญเสียการใช้งานอย่างถาวร ที่สำคัญหากรอจนเด็กเข้าโรงเรียนแล้วจะเป็นปมด้อยหรือถูกล้อเลียนได้

ในการรักษาตาเหล่

สิ่งสำคัญคือจักษุแพทย์จะต้องวินิจฉัยให้ได้ก่อนว่าปัญหาอยู่ตรงไหน เช่น ประสาทตาของผู้ป่วยยังดีอยู่หรือไม่ มีโรคอะไรในลูกตาหรือไม่ที่ทำให้ผู้ป่วยมองผิดปกติ ถ้าไม่มีโรคใดๆจะต้องตรวจดูว่าสายตาผิดปกติหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง หรือเป็นเพราะมีความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อตา เป็นต้น

บางท่านเข้าใจว่าการรักษาตาเหล่จะต้องผ่าตัดสถานเดียว จริง ๆ แล้วไม่จำเป็น ขึ้นกับสาเหตุเป็นสำคัญ เป็นต้นว่า หากมีสายตาผิดปกติ ในเด็กบางคนใส่แว่นอย่างเดียวก็สามารถหายได้ แต่ถ้าเกิดจากความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อตาถึงจะรักษาด้วยการผ่าตัด

อย่างที่เกริ่นไปแต่ต้นว่าภาวะนี้ส่วนใหญ่เกิดจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อตาทำงานไม่สัมพันธ์กัน ดังนั้น จะขอพูดถึงการรักษาด้วยการผ่าตัดให้ทราบกันพอสังเขป วิธีนี้อาจทำให้หลาย ๆ ท่านนึกขยาดว่าจะมีอันตรายต่อดวงตาหรือไม่ ขอเรียนว่าการผ่าตัดนี้ไม่ได้ผ่าตัดเข้าไปในลูกตา เป็นการผ่าตัดกล้ามเนื้อด้านนอกลูกตาแต่อยู่ในเบ้าตา เพื่อตกแต่งกล้ามเนื้อตาให้สมดุล การผ่าตัดจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง หลังทำผู้ป่วยมักจะต้องนอน รพ. ประมาณ 1-2 วัน ระหว่างนี้แพทย์จะให้ผู้ป่วยปิดตาไว้ 1 วัน หลังจากนั้นราว 1 สัปดาห์ก็สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

โดยทั่วไป ถ้าผู้ป่วยไม่มีสายตาผิดปกติ ไม่มีโรคเกี่ยวกับประสาทตาใด ๆ ผลการผ่าตัดจะดีมาก การผ่าตัดจะสามารถแก้ไขอาการตาเหล่ได้อย่างถาวร  โดยเฉพาะหากผู้ป่วยสามารถคงสภาพตาทั้ง 2 ข้างให้ขนานกันเรื่อย ๆ และใช้ตาแต่ละข้างจับจ้องวัตถุไปด้วยพร้อม ๆ กัน เช่น จะมองวัตถุใด ๆ ก็ตาม ตาแต่ละข้างจะต้องมองไปพร้อม ๆ กัน โอกาสที่จะกลับมาเป็นใหม่อีกจะไม่มี

ในกรณีของผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เป็นมาแต่กำเนิดแต่มาเกิดขึ้นภายหลัง มักพบว่ามีโรคเกี่ยวกับระบบประสาทตา หรือมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาที่มีการพัฒนาความผิดปกติขึ้นมาจนกระทั่งสายตาข้างใดข้างหนึ่งใช้การไม่ได้ บางคนอาจจะรู้ตัวเพราะว่าตาข้างนั้นมองไม่เห็นหรือเห็นไม่ดี หรืออาจไม่รู้ตัวเพราะการดำเนินโรคจะค่อยเป็นค่อยไป การแก้ไขก็โดยการผ่าตัดตกแต่งกล้ามเนื้อลูกตาเพื่อให้ใกล้เคียงกันหรือตาดูขนานกัน เพื่อบุคลิกภาพและความสวยงาม แต่ผลการรักษาโดยการผ่าตัดนี้จะไม่ดีเหมือนของเด็ก ๆ คือจะไม่หายขาด นาน ๆ ไปอีก 5-10 ปีข้างหน้า ลูกตาก็อาจจะเกิดการเบี่ยงเบนได้อีก

ตาเหล่เป็นปัญหาที่สร้างความทุกข์ใจให้กับผู้ป่วยอยู่ไม่น้อย การแก้ไขสามารถทำได้โดยจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญ ฉะนั้น อย่าปล่อยปัญหาให้คาราคาซังอยู่อีกเลย อะไรที่แก้ไขแล้วช่วยให้การดำเนินชีวิตดีขึ้นได้หมอว่าก็ไม่น่ารีรอต่อไป

ค่ารักษา

เพิ่มเติม
การรักษา ราคา(บาท)
ผ่าตัดต้อกระจก (เลนส์พับไม่ได้) (ข้างละ) พัก 1 คืน 38,000 บาท
ผ่าตัดต้อกระจก (เลนส์พับไม่ได้) (ข้างละ) 35,500 บาท
ผ่าตัดต้อกระจกใช้อุลตร้าซาวด์ เลนส์พับได้ (ข้างละ) พัก 1 คืน 43,000 บาท
ผ่าตัดต้อกระจกใช้อุลตร้าซาวด์ เลนส์พับได้ (ข้างละ) 40,500 บาท
ผ่าตัดต้อกระจกใช้อุลตร้าซาวด์ เลนส์พับสายตาเอียง (ข้างละ) พัก 1 คืน 66,000 บาท
ผ่าตัดต้อกระจกใช้อุลตร้าซาวด์ เลนส์พับสายตาเอียง (ข้างละ) 63,500 บาท
ผ่าตัดต้อกระจกใช้อุลตร้าซาวด์ เลนส์โฟกัสใกล้/ไกล (ข้างละ) พัก 1 คืน 91,000 บาท
ผ่าตัดต้อกระจกใช้อุลตร้าซาวด์ เลนส์โฟกัสใกล้/ไกล (ข้างละ) 88,500 บาท
ผ่าตัดต้อกระจกใช้อุลตร้าซาวด์ เลนส์โฟกัสใกล้/ไกล และแก้สายตาเอียง (ข้างละ) พัก 1 คืน 99,000 บาท
ผ่าตัดต้อกระจกใช้อุลตร้าซาวด์ เลนส์โฟกัสใกล้/ไกล และแก้สายตาเอียง (ข้างละ) 96,500 บาท
ลอกต้อเนื้อ 1 หัว 17,500 - 18,500 บาท
ลอกต้อเนื้อ 2 หัว 22,500 บาท
ลอกต้อเนื้อ 1 หัว ใช้ Fibrin Glue 22,500 - 27,500 บาท
ลอกต้อเนื้อ 2 หัว ใช้ Fibrin Glue 27,500 - 32,500 บาท
ผ่าตัดก้อนที่เปลือกตา (ข้างละ) 6,000 บาท
Laser รักษาต้อหิน (ข้างละ) 15,500 บาท
Laser รักษาต้อหิน (2 ข้าง) 18,500 บาท
Laser PRP รักษาเบาหวาน (ข้างละ) 10,000 บาท
Laser PRP รักษาเบาหวาน (2 ข้าง) 15,500 บาท
ตรวจจอประสาทตา (funduscopy) 1,500 บาท
ตรวจจอประสาทตาด้วย Slit Lamp (90D) 1,000 บาท
ตรวจจอประสาทตา (funduscopy) ในผู้ป่วยเบาหวาน 1,500 บาท
วัดสายตาประกอบแว่น 900 บาท
ตรวจวัดสายตา ไม่พบแพทย์ 500 บาท
ตรวจตาบอดสี 1,000 บาท
ผ่าตัดท่อน้ำตาตันจากด้านนอก (ดมยา) (ข้างละ) พัก 1 คืน 42,000 บาท
ส่องกล้องผ่าตัดท่อน้ำตาตัน (ดมยา) (ข้างละ) พัก 1 คืน 63,000 บาท
ผ่าตัดต้อหิน (ข้างละ) พัก 1 คืน 39,000 บาท
แก้ไขกล้ามเนื้อตาเหล่แนวตั้ง 1-2 มัด (ดมยา) (2 ข้าง) พัก 1 คืน 46,000 บาท
แก้ไขกล้ามเนื้อตาเหล่แนวนอน 1-2 มัด (ดมยา) (2 ข้าง) พัก 1 คืน 41,000 บาท
แก้ไขกล้ามเนื้อตาเหล่แนวตั้ง 1-2 มัด (ไม่ดมยา) (2 ข้าง) 35,500 บาท
แก้ไขกล้ามเนื้อตาเหล่แนวนอน 1-2 มัด (ไม่ดมยา) (2 ข้าง) 31,500 บาท
การรักษา
ผ่าตัดต้อกระจก (เลนส์พับไม่ได้) (ข้างละ) พัก 1 คืน
38,000 บาท
ผ่าตัดต้อกระจก (เลนส์พับไม่ได้) (ข้างละ)
35,500 บาท
ผ่าตัดต้อกระจกใช้อุลตร้าซาวด์ เลนส์พับได้ (ข้างละ) พัก 1 คืน
43,000 บาท
ผ่าตัดต้อกระจกใช้อุลตร้าซาวด์ เลนส์พับได้ (ข้างละ)
40,500 บาท
ผ่าตัดต้อกระจกใช้อุลตร้าซาวด์ เลนส์พับสายตาเอียง (ข้างละ) พัก 1 คืน
66,000 บาท
ผ่าตัดต้อกระจกใช้อุลตร้าซาวด์ เลนส์พับสายตาเอียง (ข้างละ)
63,500 บาท
ผ่าตัดต้อกระจกใช้อุลตร้าซาวด์ เลนส์โฟกัสใกล้/ไกล (ข้างละ) พัก 1 คืน
91,000 บาท
ผ่าตัดต้อกระจกใช้อุลตร้าซาวด์ เลนส์โฟกัสใกล้/ไกล (ข้างละ)
88,500 บาท
ผ่าตัดต้อกระจกใช้อุลตร้าซาวด์ เลนส์โฟกัสใกล้/ไกล และแก้สายตาเอียง (ข้างละ) พัก 1 คืน
99,000 บาท
ผ่าตัดต้อกระจกใช้อุลตร้าซาวด์ เลนส์โฟกัสใกล้/ไกล และแก้สายตาเอียง (ข้างละ)
96,500 บาท
ลอกต้อเนื้อ 1 หัว
17,500 - 18,500 บาท
ลอกต้อเนื้อ 2 หัว
22,500 บาท
ลอกต้อเนื้อ 1 หัว ใช้ Fibrin Glue
22,500 - 27,500 บาท
ลอกต้อเนื้อ 2 หัว ใช้ Fibrin Glue
27,500 - 32,500 บาท
ผ่าตัดก้อนที่เปลือกตา (ข้างละ)
6,000 บาท
Laser รักษาต้อหิน (ข้างละ)
15,500 บาท
Laser รักษาต้อหิน (2 ข้าง)
18,500 บาท
Laser PRP รักษาเบาหวาน (ข้างละ)
10,000 บาท
Laser PRP รักษาเบาหวาน (2 ข้าง)
15,500 บาท
ตรวจจอประสาทตา (funduscopy)
1,500 บาท
ตรวจจอประสาทตาด้วย Slit Lamp (90D)
1,000 บาท
ตรวจจอประสาทตา (funduscopy) ในผู้ป่วยเบาหวาน
1,500 บาท
วัดสายตาประกอบแว่น
900 บาท
ตรวจวัดสายตา ไม่พบแพทย์
500 บาท
ตรวจตาบอดสี
1,000 บาท
ผ่าตัดท่อน้ำตาตันจากด้านนอก (ดมยา) (ข้างละ)
พัก 1 คืน
42,000 บาท
ส่องกล้องผ่าตัดท่อน้ำตาตัน (ดมยา) (ข้างละ)
พัก 1 คืน
63,000 บาท
ผ่าตัดต้อหิน (ข้างละ)
พัก 1 คืน
39,000 บาท
แก้ไขกล้ามเนื้อตาเหล่แนวตั้ง 1-2 มัด (ดมยา) (2 ข้าง)
พัก 1 คืน
46,000 บาท
แก้ไขกล้ามเนื้อตาเหล่แนวนอน 1-2 มัด (ดมยา) (2 ข้าง)
พัก 1 คืน
41,000 บาท
แก้ไขกล้ามเนื้อตาเหล่แนวตั้ง 1-2 มัด (ไม่ดมยา) (2 ข้าง)
35,500 บาท
แก้ไขกล้ามเนื้อตาเหล่แนวนอน 1-2 มัด (ไม่ดมยา) (2 ข้าง)
31,500 บาท

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม