หน้าอกแบบไหนที่สวยสำหรับคุณ? เสริมหน้าอกทั้งทีก็อยากได้สวยถูกใจ หากใครเสริมแล้วหน้าอกไม่เท่ากัน เบี้ยว เกิดพังผืด เกิดเต้านมสองลอน คงเป็นปัญหาที่ทำให้สาวๆ กลุ้มใจไม่น้อย แต่เราสามารถแก้ไขหน้าอกได้ ซึ่งการแก้ไขส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับปัญหาที่เจอ มีหลากหลายกรณี

 
ปัญหา วิธีแก้ไข
การเกิดเต้านมสองลอน เกิดขึ้นในกรณีฐานหน้าอกแคบ เมื่อวางถุงซิลิโคนที่มีขนาดใหญ่กว่าทำให้ขนาดเต้านมเกินขอบล่าง จึงทำให้เกิดเต้านมเป็นลอนสองชั้น ซึ่งจะมีลักษณะเต้านมเป็นขอบสองชั้นแยกจากกันคล้ายรูปทรงน้ำเต้า สามารถแก้ไขได้โดย การผ่าตัดเอาเต้าซ้อนออกแล้วอาจต้องทิ้งระยะเวลาเกือบ 3-6 เดือน ในการพักฟื้น ในกรณีที่เกิดเต้านมสองลอนไม่มาก ก็สามารถแก้ไขได้เลย ในการผ่าตัดแก้ไขครั้งเดียว
การเกิดพังผืดแข็งหดรัดรอบซิลิโคนหน้าอก ซึ่งหากมีพังผืดหนามากจะทำให้รูปทรงหน้าอกเปลี่ยนไปไม่สวยงาม และจะรู้สึกได้ว่าหน้าอกแข็งขึ้นเวลาสัมผัส ซึ่งอาจจะมีอาการเจ็บปวดร่วมด้วย การแก้ไขทำได้โดย แพทย์ดมยาสลบและทำการเปิดแผลผ่าตัด ซึ่งอาจอยู่ที่ปานนม รักแร้ หรือใต้ราวนม แพทย์จะสร้างตำแหน่งใส่ถุงเต้านมใหม่และเลาะเอาพังผืดออกตามที่ตกลงก่อนผ่าตัด แล้วค่อยนำถุงเต้านมเทียมออก และใส่ถุงใหม่เข้าไป
ขนาดหน้าอกไม่เท่ากัน โดยปกติแล้วหน้าอกทั้งสองข้างจะมีลักษณะไม่เท่ากันอยู่แล้วตามธรรมชาติ เมื่อมีการเสริมหน้าอก อาจทำให้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้น ทั้งนี้อาจเกิดจากหลายปัจจัยร่วมด้วย เช่น พื้นที่รอบๆ ตัวซิลิโคนไม่พอดีหรือเกิดการเคลื่อนที่ของตัวซิลิโคนร่วมด้วย การแก้ไขสามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ

 • 1. กรณีเสริมหน้าอกแล้วเต้านมดูต่ำเกินไป จะใช้วิธีการเย็บเต้านมข้างที่ต่ำให้เท่ากับ อีกข้าง
 • 2. กรณีเสริมหน้าอกแล้วเต้านมอยู่สูงเกินไป ใช้การเลาะราวนมลงมา เพื่อทำให้ถุงนมย้อยลงมาในตำแหน่งที่ถูกต้อง
หน้าอกหย่อนยาน กลุ่มนี้เนื้อเต้านมจะเหลว เต้านมจะห้อยคล้อยลงมากกว่าปกติ ทำให้รูปทรงหน้าอกเปลี่ยนไปจากเดิม จึงต้องการผ่าตัดแก้ไขให้สวยงาม
 • การแก้ไขทำได้โดย แพทย์จะตัดเนื้อเต้านมและผิวหนังเต้านมออกมาก และต้องมีการจัดวางตำแหน่งของหัวนมและปานนมใหม่ด้วย หลังผ่าตัดจะมีรอยแผลเป็นรูปตัว T หัวกลับ หรือรูปสมอเรือ
 • ระยะเวลาในการผ่าตัด แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน โดยเฉลี่ยประมาณ 3-5 ชั่วโมง
รูปทรงและขนาดเดิมไม่สวย สามารถแก้ไขได้โดย การผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนวัสดุเสริมทรงใหม่ หรือผ่าตัดแก้ไขหน้าอกเพื่อเพิ่มขนาด/ลดขนาดซิลิโคน

ปัญหา

การเกิดเต้านมสองลอน เกิดขึ้นในกรณีฐานหน้าอกแคบ เมื่อวางถุงซิลิโคนที่มีขนาดใหญ่กว่าทำให้ขนาดเต้านมเกินขอบล่าง จึงทำให้เกิดเต้านมเป็นลอนสองชั้น ซึ่งจะมีลักษณะเต้านมเป็นขอบสองชั้นแยกจากกัน

วิธีแก้ไข

สามารถแก้ไขได้โดย การผ่าตัดเอาเต้าซ้อนออกแล้วอาจต้องทิ้งระยะเวลาเกือบ 3-6 เดือน ในการพักฟื้น

ปัญหา

การเกิดพังผืดแข็งหดรัดรอบซิลิโคนหน้าอก ซึ่งหากมีพังผืดหนามากจะทำให้รูปทรงหน้าอกเปลี่ยนไปไม่สวยงาม และจะรู้สึกได้ว่าหน้าอกแข็งขึ้นเวลาสัมผัส ซึ่งอาจจะมีอาการเจ็บปวดร่วมด้วย

วิธีแก้ไข

การแก้ไขทำได้โดย แพทย์ดมยาสลบและทำการเปิดแผลผ่าตัด ซึ่งอาจอยู่ที่ปานนม รักแร้ หรือใต้ราวนม แพทย์จะสร้างตำแหน่งใส่ถุงเต้านมใหม่และเลาะเอาพังผืดออกตามที่ตกลงก่อนผ่าตัด แล้วค่อยนำถุงเต้านมเทียมออก และใส่ถุงใหม่เข้าไป

ปัญหา

ขนาดหน้าอกไม่เท่ากัน โดยปกติแล้วหน้าอกทั้งสองข้างจะมีลักษณะไม่เท่ากันอยู่แล้วตามธรรมชาติ เมื่อมีการเสริมหน้าอก อาจทำให้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้น ทั้งนี้อาจเกิดจากหลายปัจจัยร่วมด้วย เช่น พื้นที่รอบๆ ตัวซิลิโคนไม่พอดีหรือเกิดการเคลื่อนที่ของตัวซิลิโคนร่วมด้วย

วิธีแก้ไข

การแก้ไขสามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ

 • 1. กรณีเสริมหน้าอกแล้วเต้านมดูต่ำเกินไป จะใช้วิธีการเย็บเต้านมข้างที่ต่ำให้เท่ากับ อีกข้าง
 • 2. กรณีเสริมหน้าอกแล้วเต้านมอยู่สูงเกินไป ใช้การเลาะราวนมลงมา เพื่อทำให้ถุงนมย้อยลงมาในตำแหน่งที่ถูกต้อง

ปัญหา

หน้าอกหย่อนยาน กลุ่มนี้เนื้อเต้านมจะเหลว เต้านมจะห้อยคล้อยลงมากกว่าปกติ ทำให้รูปทรงหน้าอกเปลี่ยนไปจากเดิม จึงต้องการผ่าตัดแก้ไขให้สวยงาม

วิธีแก้ไข

 • การแก้ไขทำได้โดย แพทย์จะตัดเนื้อเต้านมและผิวหนังเต้านมออกมาก และต้องมีการจัดวางตำแหน่งของหัวนมและปานนมใหม่ด้วย หลังผ่าตัดจะมีรอยแผลเป็นรูปตัว T หัวกลับ หรือรูปสมอเรือ
 • ระยะเวลาในการผ่าตัด แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน โดยเฉลี่ยประมาณ 3-5 ชั่วโมง

ปัญหา

รูปทรงและขนาดเดิมไม่สวย

วิธีแก้ไข

สามารถแก้ไขได้โดย การผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนวัสดุเสริมทรงใหม่ หรือผ่าตัดแก้ไขหน้าอกเพื่อเพิ่มขนาด/ลดขนาดซิลิโคน

การดูแลหลังการแก้ไขหน้าอก

 • หลังผ่าตัดต้องนอนพักใน รพ. 2 คืน
 • หลังผ่าตัดประมาณ 1-2 วัน อาจมีท่อระบายเลือดคาอยู่ และอาจมีเลือดซึมที่แผลผ่าตัดได้
 • ระวังอย่าให้แผลโดนน้ำประมาณ 1 สัปดาห์ ถ้าอยากอาบน้ำรอให้แพทย์อนุญาตก่อน
 • แพทย์จะนัดมาตัดไหม ประมาณ 1 สัปดาห์
 • ควรรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด
 • อาการปวดแผลอาจมีบ้างประมาณ 1 สัปดาห์
 • ควรงดอาหารรสจัด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงงดสูบบุหรี่ ประมาณ 1 เดือน
 

ข้อมูลโดย นพ.พิชญ์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ

 

ค่ารักษา

แก้ไขหน้าอกถุงนมฝรั่งเศส (Sebbin) 85,000/พัก 2 คืน
แก้ไขหน้าอกหย่อนมาก 91,000/พัก 1 คืน
แก้ไขหน้าอกหย่อนน้อย 76,000/พัก 1 คืน
แก้ไขหน้าอกที่ฉีดซิลิโคน 91,000/พัก 2 คืน

แก้ไขหน้าอกถุงนมฝรั่งเศส (Sebbin)

85,000/พัก 2 คืน

แก้ไขหน้าอกหย่อนมาก

91,000/พัก 1 คืน

แก้ไขหน้าอกหย่อนน้อย

76,000/พัก 1 คืน

แก้ไขหน้าอกที่ฉีดซิลิโคน

91,000/พัก 2 คืน

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม