แก้ไขความพิการผิดรูปของ “นิ้ว”

นิ้วมือเป็นอวัยวะหนึ่งของร่างกายที่มีความสำคัญ หากมีความพิการผิดรูปของนิ้วมือ ไม่ว่าจะเป็นนิ้วขาด หรือ นิ้วผิดรูป อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือความพิการแต่กำเนิดก็ได้ โดยลักษณะของการผิดรูปอาจมากน้อยแตกต่างกันไป แต่ไม่ว่าจะน้อยหรือมากล้วนส่งผลให้การทำงานของมือเสียไป ส่วนผลกระทบด้านจิตใจก็มิได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพราะจะรู้สึกเป็นปมด้อย และขาดความมั่นใจในการเข้าสังคม

ความพิการผิดรูปของนิ้วมือในทางการแพทย์

แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ

  • ภาวะนิ้วขาด หมายถึง นิ้วที่ขาดจากอุบัติเหตุหรือมีความพิการแต่กำเนิดบางอย่าง แล้วทำให้นิ้วนั้นๆ สั้นลง
  • ภาวะนิ้วผิดรูป หมายถึง นิ้วที่มีลักษณะไม่เหมือนปกติ โดยมีสภาพต่างๆ กันไป เช่น อาจจะสั้น,ยาว, ใหญ่ หรือคดงอ ไม่มีเล็บ เป็นต้น

การรักษาความพิการผิดรูปของนิ้วมือ

แบ่งได้เป็น 2 อย่าง คือ

การรักษาด้วยการผ่าตัด มี 2 วิธี ดังนี้

  • วิธีแรก เป็นการผ่าตัดเอาเนื้อจากที่อื่นมาเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดหายไป เช่น แพทย์จะนำเอานิ้วเท้ามาใส่แทนนิ้วมือที่ขาดหรือเอาเนื้อพร้อมกระดูกมาเสริมต่อนิ้วให้ยาวขึ้น ซึ่งวิธีนี้แพทย์จะพยายามแก้ไขให้นิ้วสามารถขยับได้และมีความรู้สึกมากที่สุด โดยทั่วไปการผ่าตัดเนื้อจากที่อื่นมาใส่มีโอกาสติดสำเร็จสูงถึง 95% สำหรับเวลาที่ใช้การผ่าตัด ประมาณ 6-8 ชั่วโมง ส่วนกระดูกจะเชื่อมติดกันได้ต้องใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 3-6 เดือน
  • วิธีที่สอง เป็นการผ่าตัดยืดนิ้วเพื่อแก้ไขนิ้วมือที่ผิดรูป โดยแพทย์จะทำการผ่าตัดยืดทุกส่วนของนิ้วให้ยาวขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเยื่อ, เส้นเลือด, เส้นประสาท รวมไปถึงเส้นเอ็นและกระดูก ซึ่งจะใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณ 2 ชั่วโมง ภายหลังการผ่าตัดจะมีเหล็กยึดกระดูกติดอยู่ที่มือประมาณ 3-4 เดือน จึงจะถอดออกได้

การใช้นิ้วเทียมทดแทน

บางครั้งการผ่าตัดอาจไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุด การใช้นิ้วเทียม จึงเป็นอีกทางเลือกที่แพทย์นำมาใช้ในการแก้ปัญหา โดยก่อนจะต่อนิ้วเทียม แพทย์ต้องรักษาแผลที่นิ้วให้หายสนิทเสียก่อน เมื่อเตรียมความพร้อมของนิ้วแล้ว แพทย์จึงจะทำการวัดนิ้วโดยใช้นิ้วมือที่ดีเป็นแบบพิมพ์ทำนิ้วที่ผิดปกติซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์

ในกรณีที่การต่อนิ้วมีความยาวมากกว่า 1.5 ซม. แพทย์สามารถสวมใส่นิ้วเทียมได้เลย แต่หากตอนิ้วสั้นมากอาจจำเป็นต้องมีการผ่าตัดเพิ่มเติมโดยการฝังเหล็กในกระดูกนิ้วเป็นแกน หรือ ยืดกระดูกออกให้ยาวขึ้น ซึ่งจะเลือกใช้วิธีการใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

หมดเวลาปล่อยให้ความพิการผิดรูปของนิ้วมือบั่นทอนคุณภาพชีวิตของคุณกันแล้วค่ะ การรักษาอาจต้องใช้เวลาบ้างแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คุ้มค่ากับการรอคอย ซึ่งรูปลักษณ์ของมือที่สวยงามจะกลับมาพร้อมความมั่นใจของคุณอีกครั้ง

ข้อมูลโดยนพ.พิชญ์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ

ค่ารักษา

นิ้วไฟเบอร์ 8,500 บาท/นิ้ว
นิ้วซิลิโคนสั้น 20,500 บาท/นิ้ว
นิ้วอคิลิค 17,500 บาท/นิ้ว
นิ้วซิลิโคนยาว 28,500 บาท/นิ้ว

นิ้วไฟเบอร์

8,500 บาท/นิ้ว

นิ้วซิลิโคนสั้น

20,500 บาท/นิ้ว

นิ้วอคิลิค

17,500 บาท/นิ้ว

นิ้วซิลิโคนยาว

28,500 บาท/นิ้ว


หัตถการของศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม