แก้ไขความพิการผิดรูปของ ‘นิ้ว’

แก้ไขความพิการผิดรูปของนิ้ว

แก้ไขความพิการผิดรูปของ ‘นิ้วมือ’

ศัลยกรรมนิ้วมือ น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยคุ้นหูกันสักเท่าไหร่ ไม่เหมือนพวก ศัลยกรรมใบหน้า ที่กระแสดีไม่มีตก ทั้งที่จริงๆ แล้วนิ้วมือเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญมาก หากมีความพิการผิดรูปของนิ้วมือก็จะพบความยุ่งยากในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ส่วนผลกระทบด้านจิตใจก็มิได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพราะจะรู้สึกเป็นปมด้อย และขาดความมั่นใจในการเข้าสังคม

ความพิการผิดรูปของนิ้วมือ ในทางการแพทย์แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ

  • ภาวะนิ้วขาด หมายถึง นิ้วที่ขาดจากอุบัติเหตุหรือมีความพิการแต่กำเนิดบางอย่าง แล้วทำให้นิ้วนั้น ๆ สั้นลง
  • ภาวะนิ้วผิดรูป หมายถึง นิ้วที่มีลักษณะไม่เหมือนปกติ โดยมีสภาพต่าง ๆ กันไป เช่น อาจจะสั้น,ยาว, ใหญ่ หรือคด งอ ไม่มีเล็บ เป็นต้น

ความพิการผิดรูปของนิ้วมือ  ไม่ว่าจะเป็นนิ้วขาด หรือ นิ้วผิดรูป อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือความพิการแต่กำเนิดก็ได้ โดยลักษณะของการผิดรูปอาจมากน้อยแตกต่างกันไป  แต่ไม่ว่าจะน้อยหรือมากล้วนส่งผลให้การทำงานของมือเสียไป

คนที่มีความพิการผิดรูปของนิ้วมือ ถ้าไม่อยากโดนล้อว่าเป็นคนพิการไปตลอดชีวิต สามารถปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ไขความพิการของนิ้วมือได้ แม้ว่าความผิดปกติแต่ละลักษณะจะแก้ไขให้ดีขึ้นได้มากน้อยแตกต่างกันไป กระนั้นแพทย์ก็จะพยายามช่วยให้การทำงานของมือกลับมาดีขึ้นหรือใกล้เคียงปกติให้มากที่สุด

การรักษาความพิการผิดรูปของนิ้วมือ แบ่งได้เป็น 2 อย่าง คือ

1.การรักษาด้วยการผ่าตัดมี 2 วิธี ดังนี้

  • วิธีแรก เป็นการผ่าตัดเอาเนื้อจากที่อื่นมาเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดหายไป เช่น แพทย์จะนำเอานิ้วเท้ามาใส่แทนนิ้วมือที่ขาดหรือเอาเนื้อพร้อมกระดูกมาเสริมต่อนิ้วให้ยาวขึ้น ซึ่งวิธีนี้แพทย์จะพยายามแก้ไขให้นิ้วสามารถขยับได้และมีความรู้สึกมากที่สุด โดยทั่วไปการผ่าตัดเนื้อจากที่อื่นมาใส่มีโอกาสติดสำเร็จสูงถึง 95% สำหรับเวลาที่ใช้การผ่าตัด ประมาณ 6-8 ชั่วโมง ส่วนกระดูกจะเชื่อมติดกันได้ต้องใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 3-6 เดือน
  • วิธีที่สอง เป็นการผ่าตัดยืดนิ้วเพื่อแก้ไขนิ้วมือที่ผิดรูป โดยแพทย์จะทำการผ่าตัดยืดทุกส่วนของนิ้วให้ยาวขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเยื่อ, เส้นเลือด, เส้นประสาท รวมไปถึงเส้นเอ็นและกระดูก  ซึ่งจะใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณ 2 ชั่วโมง ภายหลังการผ่าตัดจะมีเหล็กยึดกระดูกติดอยู่ที่มือประมาณ 3-4 เดือน จึงจะถอดออกได้

2.การใช้ นิ้วเทียม ทดแทน บางครั้งการผ่าตัดอาจไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุด การใช้ นิ้วเทียม จึงเป็นอีกทางเลือกที่แพทย์นำมาใช้ในการแก้ปัญหา โดยวัสดุที่ใช้ในการทำนิ้วเทียมมีด้วยกันหลายประเภท ได้แก่ ไฟเบอร์, ซิลิโคน หรือ อคิลิค ส่วนนิ้วเทียมแต่ละประเภทจะมีอายุการใช้งานนานเพียงใดขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา

 

ขั้นตอนการต่อ นิ้วเทียม ก่อนที่แพทย์จะทำการต่อนิ้วเทียมจะต้องรักษาแผลที่นิ้วให้หายสนิทเสียก่อน จากนั้นจะพันผ้าเอาไว้เพื่อให้ปลายนิ้วเรียวซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 6-8 สัปดาห์  เมื่อเตรียมความพร้อมของนิ้วแล้ว แพทย์จึงจะทำการวัดนิ้ว  โดยใช้นิ้วมือที่ดีเป็นแบบพิมพ์ทำนิ้วที่ผิดปกติซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์  ในกรณีที่การต่อนิ้วมีความยาวมากกว่า 1.5 ซม.  แพทย์สามารถสวมใส่นิ้วเทียมได้เลย แต่หากตอนิ้วสั้นมากอาจจำเป็นต้องมีการผ่าตัดเพิ่มเติมโดยการฝังเหล็กในกระดูกนิ้วเป็นแกน หรือ ยืดกระดูกออกให้ยาวขึ้น ซึ่งจะเลือกใช้วิธีการใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

การแก้ไขความพิการผิดรูปของนิ้วมือเป็นงานที่ต้องอาศัยความละเอียดและประณีต  จึงจำเป็นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ อาทิ การอักเสบ, กระดูกไม่ติดหลังยืด, กระดูกติดเร็วเกินไป หรือตอโลหะหลวม เป็นต้น  

“หมดเวลาปล่อยให้ความพิการผิดรูปของนิ้วมือบั่นทอนคุณภาพชีวิตของคุณกันแล้วค่ะ การรักษาอาจต้องใช้เวลาบ้างแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คุ้มค่ากับการรอคอย ซึ่งรูปลักษณ์ของมือที่สวยงามจะกลับมาพร้อมความมั่นใจของคุณอีกครั้ง”

ค่ารักษา

เพิ่มเติม
การรักษา ราคา(บาท)
อัตราค่ารักษาพยาบาล แพทย์ที่ทำการรักษาเป็นผู้ประเมิน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1723

หัตถการที่เกี่ยวข้อง

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์

ชื่อ - นามสกุล

เบอร์โทรติดต่อ

Show Buttons
Hide Buttons