chat

แก้ไขความพิการผิดรูปของ “นิ้ว”

นิ้วมือเป็นอวัยวะหนึ่งของร่างกายที่มีความสำคัญ หากมีความพิการผิดรูปของนิ้วมือ ไม่ว่าจะเป็นนิ้วขาด หรือ นิ้วผิดรูป อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือความพิการแต่กำเนิดก็ได้ โดยลักษณะของการผิดรูปอาจมากน้อยแตกต่างกันไป แต่ไม่ว่าจะน้อยหรือมากล้วนส่งผลให้การทำงานของมือเสียไป ส่วนผลกระทบด้านจิตใจก็มิได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพราะจะรู้สึกเป็นปมด้อย และขาดความมั่นใจในการเข้าสังคม

นิ้วเทียม ราคา

ประเภทความพิการผิดรูปของนิ้วมือ

การรักษาความพิการผิดรูปของนิ้วมือ

การใช้นิ้วเทียมทดแทน

Q&A ถามตอบ

ความพิการผิดรูปของนิ้วมือในทางการแพทย์

แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ

ภาวะนิ้วขาด หมายถึง นิ้วที่ขาดจากอุบัติเหตุหรือมีความพิการแต่กำเนิดบางอย่าง แล้วทำให้นิ้วนั้นๆ สั้นลง

ภาวะนิ้วผิดรูป หมายถึง นิ้วที่มีลักษณะไม่เหมือนปกติ โดยมีสภาพต่าง ๆ กันไป เช่น อาจจะสั้น, ยาว, ใหญ่ หรือคดงอ ไม่มีเล็บ เป็นต้น

การรักษาความพิการผิดรูปของนิ้วมือ

แบ่งได้เป็น 2 อย่าง คือ

การรักษาด้วยการผ่าตัด มี 2 วิธี ดังนี้

 • วิธีแรก เป็นการผ่าตัดเอาเนื้อจากที่อื่นมาเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดหายไป เช่น แพทย์จะนำเอานิ้วเท้ามาใส่แทนนิ้วมือที่ขาดหรือเอาเนื้อพร้อมกระดูกมาเสริมต่อนิ้วให้ยาวขึ้น ซึ่งวิธีนี้แพทย์จะพยายามแก้ไขให้นิ้วสามารถขยับได้และมีความรู้สึกมากที่สุด โดยทั่วไปการผ่าตัดเนื้อจากที่อื่นมาใส่มีโอกาสติดสำเร็จสูงถึง 95% สำหรับเวลาที่ใช้การผ่าตัด ประมาณ 6-8 ชั่วโมง ส่วนกระดูกจะเชื่อมติดกันได้ต้องใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 3-6 เดือน
 • วิธีที่สอง เป็นการผ่าตัดยืดนิ้วเพื่อแก้ไขนิ้วมือที่ผิดรูป โดยแพทย์จะทำการผ่าตัดยืดทุกส่วนของนิ้วให้ยาวขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเยื่อ, เส้นเลือด, เส้นประสาท รวมไปถึงเส้นเอ็นและกระดูก ซึ่งจะใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณ 2 ชั่วโมง ภายหลังการผ่าตัดจะมีเหล็กยึดกระดูกติดอยู่ที่มือประมาณ 3-4 เดือน จึงจะถอดออกได้

การใช้นิ้วเทียมทดแทน

บางครั้งการผ่าตัดอาจไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุด การใช้นิ้วเทียม จึงเป็นอีกทางเลือกที่แพทย์นำมาใช้ในการแก้ปัญหา โดยก่อนจะต่อนิ้วเทียม แพทย์ต้องรักษาแผลที่นิ้วให้หายสนิทเสียก่อน เมื่อเตรียมความพร้อมของนิ้วแล้ว แพทย์จึงจะทำการวัดนิ้วโดยใช้นิ้วมือที่ดีเป็นแบบพิมพ์ทำนิ้วที่ผิดปกติซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์

ในกรณีที่การต่อนิ้วมีความยาวมากกว่า 1.5 ซม. แพทย์สามารถสวมใส่นิ้วเทียมได้เลย แต่หากตอนิ้วสั้นมากอาจจำเป็นต้องมีการผ่าตัดเพิ่มเติมโดยการฝังเหล็กในกระดูกนิ้วเป็นแกน หรือ ยืดกระดูกออกให้ยาวขึ้น ซึ่งจะเลือกใช้วิธีการใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

หมดเวลาปล่อยให้ความพิการผิดรูปของนิ้วมือบั่นทอนคุณภาพชีวิตของคุณกันแล้วค่ะ การรักษาอาจต้องใช้เวลาบ้างแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คุ้มค่ากับการรอคอย ซึ่งรูปลักษณ์ของมือที่สวยงามจะกลับมาพร้อมความมั่นใจของคุณอีกครั้ง

นิ้วเทียมราคา

นิ้วซิลิโคนสั้น

23,500 บาท/นิ้ว

นิ้วอะคริลิค

17,500 บาท/นิ้ว

นิ้วซิลิโคนยาว

32,500 บาท/นิ้ว

Q & A ถาม-ตอบ นิ้วผิดรูป, นิ้วเกิน, นิ้วขาด

ถาม
ตอบ

นิ้วหัวแม่มือเกินตั้งแต่กำเนิด สามารถทำได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่

อายุ 1 – 2 ปี (ก่อนเข้าโรงเรียน) เนื่องจากการใช้งานนิ้วมือจะเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่อายุ 1 ปี และ เพื่อให้โครงสร้างของกระดูกและข้อ รวมทั้งกล้ามเนื้อสามารถทำงานสัมพันธ์กันได้อย่างดี

ถาม
ตอบ

ราคาค่าผ่าตัด / เป็นราคาเหมาจ่ายหรือไม่

ราคาค่าใช้จ่าย แล้วแต่ความยากง่าย มากน้อยที่ต้องแก้ไข ไม่มีราคาเหมาจ่าย

ถาม
ตอบ

วิธีการทำผ่าตัดมีแบบไหนบ้าง / ดมยาสลบหรือไม่ดม

แล้วแต่ความยากง่ายมากน้อย และอายุของผู้ป่วย ถ้าเป็นเด็กเล็กทำโดยการดมยาสลบ ถ้าเป็น เด็กโต หรือผู้ใหญ่อาจใช้วิธีการฉีดยาชาเฉพาะที่ได้

ถาม
ตอบ

การทำนิ้วเทียม มีกี่แบบ ต้องนอนรพ.หรือไม่

ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล ราคา

 • นิ้วซิลิโคนสำเร็จ 23,500 บาท/นิ้ว
 • นิ้วอะคริลิค 17,500 บาท/นิ้ว
ถาม
ตอบ

ระยะเวลาการทำผ่าตัด

แล้วแต่ความยากง่ายมากน้อย ประมาณ 2-8 ชั่วโมง

ถาม
ตอบ

ระยะเวลาการหายของแผล / ระยะเวลาพักฟื้นหลังผ่าตัด

แล้วแต่ความยากง่ายมากน้อย แผลจะหายได้ ภายใน7-14 วัน พักฟื้นหลังผ่าตัด 1-3 เดือน

 • – แผลตัดไหม 7-14 วัน
 • – แผลเป็นใช้เวลาปรับตัวประมาณ 6 เดือน
 • – ต่อเอ็นใช้เวลา 6-8 สัปดาห์
 • – กระดูกติดใน 3 เดือน
ถาม
ตอบ

ระยะเวลาการทำผ่าตัด

แล้วแต่ความยากง่ายมากน้อย ประมาณ 2-8 ชั่วโมง

ถาม
ตอบ

ความสมบูรณ์ของการผ่าตัด มือจะสามารถใช้งานได้เหมือนมือปกติหรือไม่

การใช้งานมือจะดีขึ้นกว่าเดิม แต่อาจไม่เหมือนปกติ แล้วแต่ความผิดปกติที่มีก่อนผ่าตัดว่า เป็นมากน้อย มีพังผืด หรือเป็นมานานแค่ไหนแล้ว ฟื้นฟูได้หรือไม่

ถาม
ตอบ

การดูแลแผลหลังผ่าตัด

ทำตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่จำเป็นต้องทำแผล ลดการใช้งานของอวัยวะส่วน ที่ผ่าตัด อย่าให้แผลโดนน้ำ นัดตัดไหม 7-14 วัน และมาตามที่แพทย์นัด

ถาม
ตอบ

การผ่าตัดหลังเกิดอุบัติเหตุ หากยังมีเหลือความผิดรูป และการเคลื่อนไหวผิดปกติ สามารถแก้ไขได้หรือไม่

สามารถผ่าตัดได้ ผลการรักษาขึ้นกับความเสียหายตั้งแต่ต้นว่าจะซ่อมแซมได้มากน้อย และ ระยะเวลาหลังการสูญเสีย รวมถึงการกายภาพบำบัดหลังผ่าตัด

ถาม
ตอบ

นิ้วขาดที่เกิดนานแล้ว สามารถแก้ไขอย่างไร

 • – สวมนิ้วเทียม
 • – ฝังตอโลหะแล้วสวมนิ้วเทียม
 • – ยืดนิ้ว

หัตถการของศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม