แก้ไขความพิการผิดรูปของ “นิ้ว”

นิ้วมือเป็นอวัยวะหนึ่งของร่างกายที่มีความสำคัญ หากมีความพิการผิดรูปของนิ้วมือ ไม่ว่าจะเป็นนิ้วขาด หรือ นิ้วผิดรูป อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือความพิการแต่กำเนิดก็ได้ โดยลักษณะของการผิดรูปอาจมากน้อยแตกต่างกันไป แต่ไม่ว่าจะน้อยหรือมากล้วนส่งผลให้การทำงานของมือเสียไป ส่วนผลกระทบด้านจิตใจก็มิได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพราะจะรู้สึกเป็นปมด้อย และขาดความมั่นใจในการเข้าสังคม

ความพิการผิดรูปของนิ้วมือในทางการแพทย์

แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ

 • ภาวะนิ้วขาด หมายถึง นิ้วที่ขาดจากอุบัติเหตุหรือมีความพิการแต่กำเนิดบางอย่าง แล้วทำให้นิ้วนั้นๆ สั้นลง
 • ภาวะนิ้วผิดรูป หมายถึง นิ้วที่มีลักษณะไม่เหมือนปกติ โดยมีสภาพต่างๆ กันไป เช่น อาจจะสั้น,ยาว, ใหญ่ หรือคดงอ ไม่มีเล็บ เป็นต้น

การรักษาความพิการผิดรูปของนิ้วมือ

แบ่งได้เป็น 2 อย่าง คือ

การรักษาด้วยการผ่าตัด มี 2 วิธี ดังนี้

 • วิธีแรก เป็นการผ่าตัดเอาเนื้อจากที่อื่นมาเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดหายไป เช่น แพทย์จะนำเอานิ้วเท้ามาใส่แทนนิ้วมือที่ขาดหรือเอาเนื้อพร้อมกระดูกมาเสริมต่อนิ้วให้ยาวขึ้น ซึ่งวิธีนี้แพทย์จะพยายามแก้ไขให้นิ้วสามารถขยับได้และมีความรู้สึกมากที่สุด โดยทั่วไปการผ่าตัดเนื้อจากที่อื่นมาใส่มีโอกาสติดสำเร็จสูงถึง 95% สำหรับเวลาที่ใช้การผ่าตัด ประมาณ 6-8 ชั่วโมง ส่วนกระดูกจะเชื่อมติดกันได้ต้องใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 3-6 เดือน
 • วิธีที่สอง เป็นการผ่าตัดยืดนิ้วเพื่อแก้ไขนิ้วมือที่ผิดรูป โดยแพทย์จะทำการผ่าตัดยืดทุกส่วนของนิ้วให้ยาวขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเยื่อ, เส้นเลือด, เส้นประสาท รวมไปถึงเส้นเอ็นและกระดูก ซึ่งจะใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณ 2 ชั่วโมง ภายหลังการผ่าตัดจะมีเหล็กยึดกระดูกติดอยู่ที่มือประมาณ 3-4 เดือน จึงจะถอดออกได้

การใช้นิ้วเทียมทดแทน

บางครั้งการผ่าตัดอาจไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุด การใช้นิ้วเทียม จึงเป็นอีกทางเลือกที่แพทย์นำมาใช้ในการแก้ปัญหา โดยก่อนจะต่อนิ้วเทียม แพทย์ต้องรักษาแผลที่นิ้วให้หายสนิทเสียก่อน เมื่อเตรียมความพร้อมของนิ้วแล้ว แพทย์จึงจะทำการวัดนิ้วโดยใช้นิ้วมือที่ดีเป็นแบบพิมพ์ทำนิ้วที่ผิดปกติซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์

ในกรณีที่การต่อนิ้วมีความยาวมากกว่า 1.5 ซม. แพทย์สามารถสวมใส่นิ้วเทียมได้เลย แต่หากตอนิ้วสั้นมากอาจจำเป็นต้องมีการผ่าตัดเพิ่มเติมโดยการฝังเหล็กในกระดูกนิ้วเป็นแกน หรือ ยืดกระดูกออกให้ยาวขึ้น ซึ่งจะเลือกใช้วิธีการใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

หมดเวลาปล่อยให้ความพิการผิดรูปของนิ้วมือบั่นทอนคุณภาพชีวิตของคุณกันแล้วค่ะ การรักษาอาจต้องใช้เวลาบ้างแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คุ้มค่ากับการรอคอย ซึ่งรูปลักษณ์ของมือที่สวยงามจะกลับมาพร้อมความมั่นใจของคุณอีกครั้ง

Q & A ถาม-ตอบ นิ้วผิดรูป, นิ้วเกิน, นิ้วขาด

Q : นิ้วหัวแม่มือเกินตั้งแต่กำเนิด สามารถทำได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่

A : อายุ 1 – 2 ปี (ก่อนเข้าโรงเรียน) เนื่องจากการใช้งานนิ้วมือจะเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่อายุ 1 ปี และ เพื่อให้โครงสร้างของกระดูกและข้อ รวมทั้งกล้ามเนื้อสามารถทำงานสัมพันธ์กันได้อย่างดี

Q : ราคาค่าผ่าตัด / เป็นเราคาเหมาจ่ายหรือไม่

A : ราคาค่าใช้จ่าย แล้วแต่ความยากง่าย มากน้อยที่ต้องแก้ไข ไม่มีราคาเหมาจ่าย

Q : วิธีการทำผ่าตัดมีแบบไหนบ้าง / ดมยาสลบหรือไม่ดม

A : แล้วแต่ความยากง่ายมากน้อย และอายุของผู้ป่วย ถ้าเป็นเด็กเล็กทำโดยการดมยาสลบ ถ้าเป็น เด็กโต หรือผู้ใหญ่อาจใช้วิธีการฉีดยาชาเฉพาะที่ได้

Q : การทำนิ้วเทียม มีกีแบบ ต้องนอนรพ.หรือไม่

A : ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล ราคา

นิ้วไฟเบอร์ 8,500 บาท/นิ้ว
นิ้วซิลิโคนสำเร็จ 23,500 บาท/นิ้ว
นิ้วอะคริลิค 17,500 บาท/นิ้ว
นิ้วซิลิโคนปั๊มนิ้ว 28,500 บาท/นิ้ว

Q : ระยะเวลาการทำผ่าตัด

A : แล้วแต่ความยากง่ายมากน้อย ประมาณ 2-8 ชั่วโมง

Q : ระยะเวลาการหายของแผล / ระยะเวลาพักฟื้นหลังผ่าตัด

A : แล้วแต่ความยากง่ายมากน้อย แผลจะหายได้ ภายใน7-14วัน พักฟื้นหลังผ่าตัด 1-3 เดือน

 • แผลตัดไหม 7-14 วัน
 • แผลเป็นใช้เวลาปรับตัวประมาณ 6 เดือน
 • ต่อเอ็นใช้เวลา 6-8 สัปดาห์
 • กระดูกติดใน 3 เดือน

Q : ความสมบูรณ์ของการผ่าตัด มือจะสามารถใช้งานได้เหมือนมือปกติหรือไม่

A : การใช้งานมือจะดีขึ้นกว่าเดิม แต่อาจไม่เหมือนปกติ แล้วแต่ความผิดปกติที่มีก่อนผ่าตัดว่า เป็นมากน้อย มีพังผืด หรือเป็นมานานแค่ไหนแล้ว ฟื้นฟูได้หรือไม่

Q : การดูแลแผลหลังผ่าตัด

A : ทำตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่จำเป็นต้องทำแผล ลดการใช้งานของอวัยวะส่วน ที่ผ่าตัด อย่าให้แผลโดนน้ำ นัดตัดไหม 7-14 วัน และมาตามที่แพทย์นัด

Q : การผ่าตัดหลังเกิดอุบัติเหตุ หากยังมีเหลือความผิดรูป และการเคลื่อนไหวผิดปกติ สามารถแก้ไขได้หรือไม่

A : สามารถผ่าตัดได้ ผลการรักษาขึ้นกับความเสียหายตั้งแต่ต้นว่าจะซ่อมแซมได้มากน้อย และ ระยะเวลาหลังการสูญเสีย รวมถึงการกายภาพบำบัดหลังผ่าตัด

Q : นิ้วขาดที่เกิดนานแล้ว สามารถแก้ไขอย่างไร

A :

 • สวมนิ้วเทียม
 • ฝังตอโลหะแล้วสวมนิ้วเทียม
 • ยืดนิ้ว

ค่ารักษา

นิ้วไฟเบอร์ 8,500/นิ้ว
นิ้วซิลิโคนสั้น 23,500/นิ้ว
นิ้วอคิลิค 17,500/นิ้ว
นิ้วซิลิโคนยาว 28,500/นิ้ว

นิ้วไฟเบอร์

8,500/นิ้ว

นิ้วซิลิโคนสั้น

23,500/นิ้ว

นิ้วอคิลิค

17,500/นิ้ว

นิ้วซิลิโคนสั้น

28,500/นิ้ว


หัตถการของศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม