ฮอร์โมนบำบัดเพื่อสุขภาพ

ฮอร์โมนบำบัดเพื่อสุขภาพ

ฮอร์โมน คือ สารเคมีชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต คนเราสร้างฮอร์โมนขึ้นมาเพื่อสื่อสารและทำหน้าที่ร่วมกันกับอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย เพื่อให้ร่างกายและจิตใจสามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติ หน้าที่ของฮอร์โมนคือเร่งการเจริญเติบโต ควบคุมการทำงานและรักษาสภาพแวดล้อมในร่างกายให้เป็นปกติ ควบคุมอารมณ์และความจำ ควบคุมการกระหายน้ำ และช่วยป้องกันโรคต่างๆ

แต่ระดับฮอร์โมนในร่างกายไม่ได้คงที่หรือสมดุลเสมอไป หากฮอร์โมนผิดปกติหรือไม่สมดุล อาจทำให้เกิดภาวะความผิดปกติทั้งร่างกายและจิตใจ โดยอาการที่บอกได้ว่าฮอร์โมนไม่สมดุล ได้แก่

 • รอบเดือนมาไม่ปกติ
 • นอนไม่ค่อยหลับในเวลากลางคืน
 • เป็นสิวเยอะ รักษาแล้วไม่หาย
 • มักหลงๆ ลืมๆ
 • ปวดท้อง ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน มีอาการรุนแรงก่อนหรือในช่วงมีประจำเดือน
 • เหนื่อยและอ่อนเพลียตลอดเวลา
 • เครียดและอารมณ์แปรปรวน
 • หิวบ่อย กินจุ น้ำหนักเพิ่ม ตัวบวม
 • ปวดศีรษะ
 • ช่องคลอดแห้ง ขาดน้ำหล่อลื่น
 • มีความต้องการทางเพศลดลง
 • มีการเปลี่ยนแปลงของหน้าอก เช่น คลำพบก้อนบริเวณเต้านม

ใครบ้างที่ต้องรักษาด้วยฮอร์โมนบำบัด

ฮอร์โมนบำบัด เป็นการรักษาที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะพร่องฮอร์โมน หรือฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงจนส่งผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ได้แก่

 • ภาวะวัยทอง อายุ 40 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย และมีความแปรปรวนทางด้านอารมณ์และจิตใจเป็นอย่างมาก
 • ภาวะเครียด, นอนไม่หลับ, เจ็ทแลค (Jet lag)
 • ภาวะความเสื่อมของผิว ผม และเล็บ
 • ช่วยแก้ปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
 • ช่วยส่งเสริมการออกกำลังกายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขั้นตอนการรักษา

การรักษาตามหลักการเวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-aging) เริ่มต้นจากการตรวจเช็คร่างกายเพื่อให้รู้สาเหตุของปัญหาอย่างชัดเจน เพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้อง การใช้ฮอร์โมนบำบัดเพื่อสุขภาพ เป็นหนึ่งในการรักษาทางเวชศาสตร์ชะลอวัย ซึ่งผู้เข้ารับบริการจะได้รับการตรวจเช็คร่างกายก่อนเช่นเดียวเดียวกัน โดยจะมีการตรวจร่างกายทั่วไป ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ความดันโลหิต จากนั้นตรวจร่างกายและซักประวัติโดยแพทย์ ตรวจเลือดเพื่อค้นหาความผิดปกติของฮอร์โมนต่างๆ เช่น ตรวจโรคความผิดปกติทางฮอร์โมน, ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์, ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง, ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย , ตรวจสารตั้งต้นของฮอร์โมนเพศ และตรวจหาระดับโปรตีนที่จับกับฮอร์โมนเพศ เป็นต้น จากนั้นรอฟังผลตรวจประมาณ 1-2 สัปดาห์ และกลับมาพบแพทย์เพื่อฟังผลตรวจพร้อมวางแผนการรักษาในขั้นตอนต่อไป

การรักษาด้วยฮอร์โมนบำบัด แพทย์จะพิจารณาให้ฮอร์โมนชนิดที่ตรวจพบความผิดปกติ โดยจะทำการปรับฮอร์โมนให้เข้ากับปัญหาสุขภาพของผู้เข้ารับบริการ จากนั้นจึงเริ่มให้ฮอร์โมน โดยจำนวนครั้งในการให้ประมาณ 5-10 ครั้ง ทั้งนี้ ขึ้นกับการตอบสนองของแต่ละบุคคล มีระยะห่างในการรักษาแต่ละครั้งประมาณทุกๆ 1-2 สัปดาห์ ซึ่งจะมีการตรวจติดตามผลในทุกครั้งที่ผู้เข้ารับบริการมาพบแพทย์

นอกจาก การรักษาด้วยฮอร์โมนบำบัดแล้ว ยังมีการรักษาด้วยสูตรชะลอวัยอื่นๆ ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงจากภายใน ฟื้นฟูและชะลอความเสื่อมของร่างกายและผิวพรรณ อาทิ การสวนล้างลำไส้  การทำคีเลชั่น การให้วิตามินบำรุงสุขภาพผิวเพิ่มออร่า ขาวใส  การให้วิตามินสูตรล้างตับ  การให้วิตามินสูตรเผลาผลาญไขมันเลว การให้วิตามินรวมเพื่อสุขภาพ และการให้กรดอะมิโนและแร่ธาตุสูตรบำรุงประสาทและสมอง

การรักษาด้วยฮอร์โมนบำบัด ควรทำร่วมไปกับการปรับพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต ได้แก่ รับประทานอาหารให้หลากหลาย ครบ 5 หมู่ ครบ 3 มื้อ งดอาหารไขมันสูง ดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย งดหรือลดบุหรี่และแอลกอฮอล์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 3-5 วันต่อสัปดาห์ ได้รับแสงแดดให้เพียงพอ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอในช่วงเวลากลางคืน ฝึกเข้านอน 4 ทุ่ม ตื่น 6 โมงเช้า ลงมือทำอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย ฝึกสมาธิ คิดบวก ทำจิตใจให้แจ่มใส และปรับอารมณ์ให้สดชื่นอยู่เสมอ เหล่านี้จะช่วยรักษาระดับฮอร์โมนให้สมดุล ให้คุณมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีความสุขในทุกๆ วัน

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons