ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ

ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ

ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ

ให้บริการได้ทั้งในเวลาปกติและในภาวะฉุกเฉิน เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ซึ่งเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ในการเสียชีวิตกะทันหัน ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีบริการที่สำคัญๆ ดังนี้

  • ฉีดสีดูหลอดเลือดที่เลี้ยงหัวใจ เพื่อวินิจฉัยเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ
  • ใส่สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดหัวใจ
  • ไฟฟ้าหัวใจเพื่อรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
  • ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดชั่วคราวและถาวร
  • การฝังเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจห้องล่างเต้นผิดปกติ

ค่ารักษา

เพิ่มเติม
การรักษา ราคา(บาท)
การรักษา

หัตถการของศูนย์หัวใจ

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม