ศูนย์ระบบประสาท

ศูนย์ระบบประสาท

 

             ปัจจุบันอัตราการเกิดโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดในสมองสูงมากขึ้นดังนั้นเทคโนโลยีเกี่ยวกับการรักษาจึงมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางโรงพยาบาลยันฮี มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีในการรักษาที่ ทันสมัย มีเครื่องถ่ายภาพสมองด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CT-SCAN) ที่มีมาตรฐานและสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลในการส่งตรวจอย่างละเอียด

 

 เช่นการตรวจโดยใช้สนามแม่เหล็กพลังสูง (MRI) หรือการตรวจเฉพาะเส้นเลือดในสมอง โดยใช้คลื่นแม่เหล็กช่วยในการสร้างภาพทำให้เห็นสภาพของหลอดเลือดในสมอง(MRA BRAIN) หรือการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง ที่สามารถแสดงเป็นคลื่นปรากฏบนจอภาพและกระดาษกราฟได้ อีกทั้งเรายังมีทีมแพทย์เฉพาะทางที่สามารถรักษาและทำการผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           การบริการและการรักษา 

              การผ่าตัดสมอง เป็นวิธีการรักษาที่แพทย์เลือกใช้สำหรับผู้ป่วย ในรายที่ผ่านการตรวจจากอุปกรณ์ทาง การแพทย์ที่ทันสมัย ได้รับมาตรฐานโดยละเอียดและได้รับการประเมินจากทีมแพทย์เฉพาะทางแล้ว สมควร ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด เช่น โรคเนื้องอกในสมองบางชนิด โรคลมชัก

โรคทางหลอดเลือดในสมอง หรือ การเกิดอุบัติเหตุทางสมองที่รุนแรง เป็นต้น บาดเจ็บที่ศีรษะจากอุบัติเหตุ นอกเหนือจากการที่มีบาดแผลที่หนังศีรษะ กะโหลกร้าว หรือยุบ การบาดเจ็บที่ศีรษะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อสมอง ในลักษณะต่างๆ กัน ดังนี้

 • สมองกระเทือน
 • สมองช้ำ
 • มีเลือดคั่ง

             ผู้ป่วยที่แพทย์ลงความเห็นว่าได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ มีอาการสมองกระเทือนภายหลัง ได้รับการรักษาเบื้องต้นและขอกลับบ้าน ยังมีความ
จำเป็นต้องได้รับการเฝ้าสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิดอีก อย่างน้อย 1-2 วัน ซึ่งประกอบด้วย

 • ระดับความรู้สึกตัวลดลง เช่น นอนซึม เรียกไม่ค่อยรู้สึกตัว หรือมีอาการเอะอะโวยวาย พูดโต้ตอบและทำตามคำสั่งไม่ได้
 • คลื่นไส้อาเจียน
 • มีอาการปวดศีรษะมากขึ้น
 • มีอาการอ่อนแรงของแขน ขา ข้างใดข้างหนึ่ง หรือมีอาการเกร็งกระตุกของกล้ามเนื้อหน้า แขน ขา
 • สำหรับผู้ป่วยที่แพทย์แนะนำให้อยู่รับการรักษาในโรงพยาบาล ส่วนมากคือ ผู้ป่วยที่มีอาการสมองช้ำ หรือผู้ป่วยที่แพทย์สงสัยว่าจะมีเลือดคั่งกดทับเนื้อสมอง จำเป็นต้องรับการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดในห้อง ไอ ซี ยู (ห้องผู้ป่วยอาการหนัก) ซึ่งแพทย์จะดำเนินการรักษาเป็นขั้นตอน คือ
  1. เฝ้าสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยตลอดเวลาและให้งดอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อพร้อมในกรณีฉุกเฉิน 
  2. การรักษาทางยา รวมถึงการให้น้ำ อาหาร และเกลือทางหลอดเลือด 
  3. การตรวจพิเศษซึ่งอาจมี– เอกซเรย์กะโหลกศีรษะ และอวัยวะอื่นๆ ที่บาดเจ็บ
   – เอกซเรย์พิเศษเพื่อดูหลอดเลือดในสมอง และความผิดปกติของเนื้อสมอง
   – เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ตรวจดูสมองอย่างละเอียด
  4. การทำผ่าตัดสมองในรายที่มีเลือดคั่งกดทับเนื้อสมอง เพื่อป้องกันอันตรายต่อ
   ผู้ป่วยที่จะทำให้ถึงแก่ความตายหรือพิการตลอดชีวิต
    
  5. การรักษาอื่นๆ ต่อโรคที่เกิดร่วม เช่น การบาดเจ็บของอวัยวะอื่นๆ
   โรคแทรกซ้อนที่จะพึงมี
    
  6. การรักษาทางยา และกายภาพบำบัด ตลอดจนศัลยกรรมตกแต่ง เพื่อให้ผู้ป่วย
   คืนกลับสภาพปกติมากที่สุดในระยะเวลาอันรวดเร็ว                                                                                                                                                           สำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง ต้องระมัดระวังในการเคลื่อนไหวของกระดูกคอ เพราะอาจมีกระดูกคอหักร่วมด้วย ซึ่งถ้าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไม่ถูกวิธี อาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นได้

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเติม

หัตถการที่เกี่ยวข้อง

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม
Show Buttons
Hide Buttons