ศูนย์จิตเวช

              ให้การบริการตรวจรักษาโรคทางด้านจิตเวช ปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาการปรับตัว โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช

 • จิตเวชผู้ใหญ่ : 
  แพทย์จะตรวจรักษาผู้ป่วยทางโรคจิต โรคประสาท โรคทางกายที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจากปัญหาทางจิต ในจิตเวชผู้ใหญ่นี้ สามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

  1. กลุ่มซึมเศร้า (Depressive Disorder) จะมีอาการผิดปกติทางอารมณ์ นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร รู้สึกไม่มีคุณค่าในตนเอง ไม่มีสมาธิ สิ้นหวังในชีวิต อยากตาย
  2. กลุ่มคลุ้มคลั่ง (Manic Disorder) จะมีอารมณ์ฉุนเฉียว หงุดหงิด นอนไม่หลับ อาจมีอาการประสาทหลอน ถ้าเป็นรุนแรงอาจทำร้ายผู้อื่น
  3. กลุ่มคิดฆ่าตัวตาย
   • การคิดฆ่าตัวตาย สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท 
    • กระทำโดยอารมณ์หุนหันพลันแล่น กลุ่มนี้มี ความคิดอยากตายขึ้นมาทันที โดยมีเหตุจูงใจที่ทำ ให้โกรธ ไม่พอใจ หรือน้อยใจในขณะนั้น กลุ่มเหล่านี้มักเป็นหนุ่มสาว กระทำการโดยวิธีไม่รุนแรง เช่น กินยานอนหลับ แต่บางรายอาจจะพลาดพลั้งใช้วิธีรุนแรงจนถึงกับเสียชีวิตได้ 
    • กลุ่มที่เป็นโรคประสาทหรือโรคจิต มักพบในวัยกลางคนขึ้นไป ผู้ป่วยมีอารมณ์หดหู่ ซึมเศร้าอยู่นาน จนกระทั่งคิดท้อแท้ สิ้นแรง มองตนเองเป็นคนไร้ค่า ลงท้ายด้วยการเบื่อชีวิต คิดอยากตาย วิธีการจะรุนแรงและสามารถฆ่าตัวตายได้สำเร็จ
  4. กลุ่มหวาดระแวง (Paranoid Disorder) มีอาการหลงผิด ขาดความคิดที่เชื่อมโยงเรื่องราว ที่ไปด้วยกัน
  5. กลุ่มติดแอลกอฮอล์หรือสารเสพติด (Alcohol and Substance Abuse or Depandence) ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากพิษสุราพบได้บ่อย ซึ่งเกิดภายหลังหยุดดื่มแล้ว หลังจากติดแล้ว หรือหยุดแล้วดื่มติดต่อกันหลายวัน ผู้ป่วยจะมีอาการหวาดกลัว ประสาทหลอนร่วมกับมือสั่น บางรายอาจมีชักกระตุกด้วย
 • จิตเวชในเด็ก (Psychiatric Problems in Children)
  เด็กแตกต่างจากผู้ใหญ่ เนื่องจากเด็กไม่รู้ว่าตนเองมีปัญหา หรือมีความเดือนร้อนต้องมาพบแพทย์ ปัญหาจิตเวชในเด็กที่พบบ่อย คือ

  1. ปัสสาวะรดที่นอน (Functional Enuresis) หมายถึง เด็กที่มีอายุเกิน 6 ปี ยังมีอาการปัสสาวะราดในเวลากลางวัน หรือกลางคืน อย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์ เป็นเวลา 3 เดือนติดกัน
   สาเหตุ

   • ปัจจัยทางร่างกาย อาจเกิดจากกรรมพันธุ์ เด็กบางคนมีความจุของกระเพาะปัสสาวะน้อยกว่าปกติ มีความเจ็บป่วยตามร่างกาย
   • ปัจจัยทางจิต มีภาวะถดถอย เช่น หลังจากการมีน้องใหม่ มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทำให้เกิดความเครียด เช่น ย้ายโรงเรียน พ่อแม่หย่าร้าง
   • ปัจจัยทางสังคม เช่น ไม่มีห้องน้ำให้เด็กใช้โดยสะดวก เด็กกลัวความมืด ไม่กล้าปลุกไปห้องน้ำตอนกลางคืน แม้จะมีห้องน้ำสะดวก
  2. เด็กสมาธิสั้น (Attention Deficit Disorder) เด็กสมาธิสั้น หมายถึง ภาวะที่เด็กมีสมาธิหรือความสนใจในสิ่งต่างๆ สั้น หรือถูกดึงให้เบี่ยงเบนง่ายๆ หรือซนมากกว่าเด็กทั่วไปตามอายุ อาการและการแสดงออก
   • ไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งที่ทำได้
   • เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ไม่อยู่นิ่ง
   • มีพฤติกรรมการเล่นที่รุนแรง
   • กระสับกระส่ายผิดปกติ วอกแวกง่าย
    เด็กจะมีอาการก่อนอายุ 7 ปี มักเห็นอาการได้ชัดเมื่อเด็กเข้าโรงเรียน แต่อาการดังกล่าวเกิดขึ้นในทุกสถานการณ์ ทั้งที่บ้าน ที่โรงเรียน และขณะเล่น สาเหตุ ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่มีปัจจัยหลายประการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พันธุกรรม ภาวะสมองทำงานผิดปกติ ภาวะความบกพร่องของโรงพยาบาล สารสื่อประสาท การเลี้ยงดู และสภาพแวดล้อมของเด็กที่มีสิ่งเร้าอย่างมาก
  3. ปัญหาการปรับตัว
   1. ภาวะเครียดและการผ่อนคลาย (Stress and Relaxation) 
    ความเครียดเป็นความรู้สึกที่ร่างกายและจิตใจได้รับการกระทบกระเทือน จนไม่สามารถปรับตัวเองให้รับกับเหตุการณ์ที่รบกวนร่างกายและจิตใจได้อย่างเหมาะสม ความเครียดจะส่งผลทำให้เกิดอาการทางกายที่สังเกตได้ เช่น

    • ปวดศีรษะ
    • หลับยาก หลับไม่สนิท
    • เหนื่อยง่ายกว่าปกติ
    • เบื่ออาหาร/กินมากกว่าปกติ
    • ท้องผูก/ท้องเสีย
    • ฝันร้าย
    • ปวดต้นคอและไหล่

    หากปล่อยให้คนเรามีความเครียดสะสมเป็นเวลานานโดยไม่ได้ผ่อนคลาย อาจทำให้เกิดอาการเจ็บ ป่วยรุนแรงได้ เช่น โรคประสาท แผลในกระเพาะอาหาร โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง

   2. ภาวะวิตกกังวล (Anxiety) 
    เป็นภาวะที่มีความตึงเครียด ระแวดระวัง หรือตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ต่างๆ และมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระร่วมด้วย ความวิตกกังวลเกิดขึ้นได้กับคนทั่วไป จะผิดปกติก็ต่อเมื่อความวิตกกังวลมีมากจนทำให้กิจวัตรประจำวัน คือ ความสามารถในการดำเนินชีวิตเปลี่ยนไปในทางลดลง ไม่สามารถปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมได้
    อาการทางกาย ได้แก่ ตัวสั่น กระตุก ปวดหลัง ปวดศีรษะ กล้ามเนื้อตึงเครียด หายใจตื้น หายใจแรง/เร็ว ตกใจง่าย
    อาการทางจิต ได้แก่ รู้สึกกลัว เสียสมาธิ ระมัดระวังเกินเหตุ นอนไม่หลับ ปั่นป่วนท้อง อาการดังกล่าวเป็นๆ หายๆ อาจถูกกระตุ้นโดยเหตุการณ์ที่ทำให้ตึงเครียด

 

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเติม

หัตถการที่เกี่ยวข้อง

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม
Show Buttons
Hide Buttons