chat

นวดส่งเสริมสุขภาพ

นวดส่งเสริมสุขภาพ

ปัจจุบันการแพทย์แผนไทยไม่ใช่เรื่องเก่า เชย หรือล้าสมัยอีกต่อไป มีคนจำนวนไม่น้อยที่หันมาพึ่งศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และรักษาโรคหรืออาการผิดปกติต่าง ๆ หรือใช้การแพทย์แผนไทยควบคู่ไปกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ทำให้ทางเลือกในการดูแลรักษาสุขภาพมีมากขึ้น

หลักและวิธีการรักษาโรคของแพทย์แผนไทย

ในการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยมีการรักษาตามแนวธรรมชาติบำบัดหลากหลายวิธี อาทิ วิธีรักษาด้วยการนวดกดจุด อบ ประคบสมุนไพร การใช้ยาสมุนไพรเพื่อรักษาเสริมสร้าง และบำรุงสิ่งที่ร่างกายขาด เช่น ยาบำรุงโลหิต, บำรุงกระดูก, บำรุงธาตุ และบำรุงหัวใจ ฯลฯ การใช้อาหารหรือยาสมุนไพร เพื่อรักษาและป้องกันโรคต่าง ๆ เป็นต้น

การรักษาด้วยแพทย์แผนไทย…ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง

การนวดแผนไทย เป็นการนวดเพื่อบำบัดโรคต่าง ๆ ประโยชน์ที่ได้คือ

 • ลดอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ ลดการติดขัดของข้อต่อกระดูก
 • ช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงให้แข็งแรง
 • ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ ช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของโลหิตในร่างกาย

การประคบสมุนไพร ประโยชน์ที่ได้คือ

 • ช่วยให้เนื้อเยื่อพังผืดยืดตัวออก
 • ลดการติดขัดของข้อต่อบริเวณที่ประคบ
 • ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ บรรเทาอาการปวดเมื่อย ตึง ล้า ของร่างกาย

การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ประโยชน์ที่ได้คือ

 • ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณขาและเท้า ซึ่งเป็นจุดรับน้ำหนัก
 • ช่วยระบบไหลเวียนโลหิตไปยังอวัยวะต่าง ๆ
 • ช่วยปรับภาวะสมดุลของร่างกายให้มีสุขภาพโดยรวมดีขึ้น

การนวดด้วยน้ำมัน ประโยชน์ที่ได้คือ

 • ช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลาย ระบบไหลเวียนโลหิตดีและระบบน้ำเหลืองดีขึ้น
 • ช่วยบรรเทาอาการปวด ตึง เมื่อยล้า หลังจากการทำงาน หลังจากออกกำลังกาย

สุขภาพดีด้วยแพทย์แผนไทย นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนรักสุขภาพ อ่านมาถึงตรงนี้หากท่านใดกำลังประสบปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น อาจใช้การแพทย์แผนไทยในการส่งเสริมสุขภาพ หรือใช้ควบคู่ไปกับการรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบัน

ทุกวันนี้มีสถานประกอบการที่ให้บริการหลายแห่ง ควรเลือกสถานพยาบาลที่มีแพทย์ผู้ชำนาญการคอยให้คำปรึกษา สถานที่สะอาด ปลอดภัย เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์จากแพทย์ทางเลือกอย่างเต็มที่

ข้อมูลโดยพท.โกศิล ชัยประสิทธิกุล

ค่ารักษา

นวดส่งเสริมสุขภาพ ชม.ละ 350 บาท
นวดประคบ – 2 ชั่วโมง 800 บาท
นวดรักษาอาการปวดโดยพบแพทย์ 400 บาท/ชั่วโมง
นวด+ประคบ รักษาอาการปวด 2 ชั่วโมง 800 บาท
นวดฝ่าเท้า 450 บาท/ชั่วโมง
นวดน้ำมัน (อโรม่า) 700 บาท/ชั่วโมง
อยู่ไฟหลังคลอด 2 ชั่วโมง 30 นาที 1,200 บาท
อบไอน้ำสมุนไพร 30 นาที 350 บาท
ขัดตัว 800 บาท/ชั่วโมง
ขัดตัว แช่น้ำนม 1 ชั่วโมง 30 นาที 1,200 บาท
ประคบกระตุ้นน้ำนมหลังคลอด 30 นาที 400 บาท
นวด คอ บ่า ไหล่ 30 นาที 350 บาท

นวดส่งเสริมสุขภาพ ชม.ละ

350 บาท

นวดประคบ – 2 ชั่วโมง

800 บาท

นวดรักษาอาการปวดโดยพบแพทย์

400 บาท/ชั่วโมง

นวด+ประคบ รักษาอาการปวด 2 ชั่วโมง

800 บาท

นวดฝ่าเท้า

450 บาท/ชั่วโมง

นวดน้ำมัน (อโรม่า)

700 บาท/ชั่วโมง

อยู่ไฟหลังคลอด 2 ชั่วโมง 30 นาที

1,200 บาท

อบไอน้ำสมุนไพร 30 นาที

350 บาท

ขัดตัว

800 บาท/ชั่วโมง

ขัดตัว แช่น้ำนม 1 ชั่วโมง 30 นาที

1,200 บาท

ประคบกระตุ้นน้ำนมหลังคลอด 30 นาที

400 บาท

นวด คอ บ่า ไหล่ 30 นาที

350 บาท

แพทย์ประจำศูนย์การแพทย์แผนไทย

เพิ่มเติม