ลดขนาดเต้านม และแก้ไขหน้าอกหย่อนยาน


ข้อควรรู้ก่อนการผ่าตัดแก้ไขลดขนาดและยกกระชับเต้านม

*หมายเหตุ : ทั้งนี้ข้อมูลเบื้องต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล หรือตามคำแนะนำของแพทย์

หน้าอกใหญ่ ผู้หญิงหลายคนอาจมองว่าน่าอิจฉา แต่จริงๆ แล้วถ้าหน้าอกใหญ่มากเกินไปก็สร้างปัญหาให้กับสาวอกอึ๋มเกินตัวได้เหมือนกัน อย่างอาการปวดคอ ปวดหลัง สายเสื้อชั้นในที่ดึงรั้งรับน้ำหนักมากจนกดทับบ่า มีอาการชาที่ปลายมือ (เพราะน้ำหนักเต้าดึงรั้งแผงกล้ามเนื้อหน้าอกจนกดเบียดเส้นประสาท) และมักตกเป็นเป้าสายตาของคนอื่นทำให้รู้สึกไม่มั่นใจ ซึ่งปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดย การผ่าตัดลดขนาดเต้านม โดยทั่วไป ผู้หญิงที่เข้ารับการผ่าตัดลดขนาดเต้านมจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้หญิงที่อายุค่อนข้างน้อย และกลุ่มที่สองเป็นผู้หญิงที่ผ่านการมีบุตรมาแล้ว กับผู้สูงอายุ กลุ่มนี้เนื้อเต้านมจะเหลว เต้านมจะห้อยคล้อยลงมากกว่าปกติ สามารถแก้ไขด้วยการผ่าตัดลดขนาดเต้านม พร้อมยกกระชับเต้านม

รายชื่อแพทย์ที่ทำหัตถการ

นพ.พิชญ์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ
นพ.วิเชียร ว่องวงศ์ศรี
นพ.สุกิจ วรธำรง
นพ.วิทวัส อังคทะวานิช
นพ.ธวัชชัย บุญพัฒนพงศ์
นพ.สมศักดิ์ ชุลีวัฒนะพงศ์
นพ.สุทัศน์ คุณวโรตม์
นพ.ไกรฤทธิ์ ติยะกุล
นพ.กิตติชัย สิปิยารักษ์
นพ.โชคชัย อมรสวัสดิ์วัฒนา
นพ.จุฑา จันทร์ศรี
นพ.ดวงกมล จิระนคร
นพ.วีรชัย วีรปกรณ์
นพ.สิทธิวัฒน์ อินทรขาว

การดูแลหลังการผ่าตัดแก้ไขลดขนาดและยกกระชับเต้านม

  • หลังผ่าตัดต้องนอนพักในรพ. ประมาณ 2-3 วัน หลังผ่าตัดประมาณ 1-2 วัน อาจมีท่อระบายเลือดคาอยู่ และอาจมีเลือดซึมที่แผลผ่าตัดได้ หลังผ่าตัดไม่ต้องประคบเย็น
  • ระวังอย่าให้แผลโดนน้ำประมาณ 1 สัปดาห์ แพทย์จะนัดมาตัดไหมประมาณ 1 สัปดาห์ หลังผ่าตัด
  • ควรนอนพักให้มากที่สุด ถ้าเดินมากอาจทำให้แผลอักเสบได้ ควรรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด
  • ถ้ากังวลว่าแผลผ่าตัดจะไม่เรียบให้ใช้ซิลิโคนแผ่นปิดแผลได้ (หลังจากตัดไหม)
  • ควรงดอาหารรสจัด ของหมักดอง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงงดสูบบุหรี่ประมาณ 1 เดือน
  • ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ถ้าต้องทำงานที่ต้องออกแรงหนักควรรอหลังผ่าตัดประมาณ 1 เดือน
  • หากมีอาการผิดปกติ เช่น แผลแยกปริ แผลอักเสบ บวม แดง มีไข้สูง หน้าอกบวมผิดปกติ ปวดแผลมาก มีเลือดหรือน้ำเหลืองซึมออกจากแผล เป็นต้น ควรพบแพทย์ได้ก่อนวันนัด
  • ควรใส่เสื้อชั้นในประคองเต้านมเอาไว้ด้วย มิเช้นนั้นหน้าอกก็จะกลับมาคล้อยยานได้อีก ส่วนขนาดของหน้าอกอาจโตขึ้นได้ถ้าน้ำหนักตัวมากขึ้นเนื่องจากมีไขมันเข้าไปสะสม

ค่ารักษา

แก้ไขหน้าอกหย่อนน้อยเย็บจีบหัวนม 60,000 บาท/2 คืน
แก้ไขหน้าอกหย่อนมาก 75,000 บาท/2 คืน
ลดขนาดหน้าอก 88,000 บาท/3 คืน

แก้ไขหน้าอกหย่อนน้อยเย็บจีบหัวนม

60,000 บาท/2 คืน

แก้ไขหน้าอกหย่อนมาก

75,000 บาท/2 คืน

ลดขนาดหน้าอก

88,000 บาท/3 คืน

ค่ารักษา

เพิ่มเติม
การรักษา ราคา(บาท)
แก้ไขหน้าอกหย่อนมาก (Inverted T-scar (severe)) พัก 2 คืน 75,000 บาท
แก้ไขหน้าอกหย่อนน้อยเย็บจีบหัวนม Mild (Round block mastopexy) พัก 2 คืน 60,000 บาท
แก้ไขหน้าอก ลดขนาดหน้าอก (Breast reduction) พัก 3 คืน 88,000 บาท
แก้ไขหน้าอก กรณีใช้ Nipple graft (เพิ่ม) 15,000 บาท
แก้ไขหน้าอก กรณีระยะ Nipple มากกว่า 25 cm หรือ น้ำหนักตัวมากกว่า 70 kg (เพิ่ม) 15,000 บาท
ถอดนมที่เคยเสริมมาออก (Breast implant removal) พัก 1 คืน 40,000 บาท
ยกหัวนมขึ้นโดยใช้ไหมเย็บ (ต่อข้าง) 15,000 บาท
แก้ไขหน้าอก case ที่เคยผ่าตัดมาก่อน พัก 2 คืน 98,000 บาท
ดูดน้ำเหลืองหลังถอด Breast implant (ถ้ามี) ครั้งละ 4,000 บาท
การรักษา
แก้ไขหน้าอกหย่อนมาก (Inverted T-scar (severe))
พัก 2 คืน
75,000 บาท
แก้ไขหน้าอกหย่อนน้อยเย็บจีบหัวนม Mild (Round block mastopexy)
พัก 2 คืน
60,000 บาท
แก้ไขหน้าอก ลดขนาดหน้าอก (Breast reduction)
พัก 3 คืน
88,000 บาท
แก้ไขหน้าอก กรณีใช้ Nipple graft (เพิ่ม)
15,000 บาท
แก้ไขหน้าอก กรณีระยะ Nipple มากกว่า 25 cm หรือ น้ำหนักตัวมากกว่า 70 kg (เพิ่ม)
15,000 บาท
ถอดนมที่เคยเสริมมาออก (Breast implant removal)
พัก 1 คืน
40,000 บาท
ยกหัวนมขึ้นโดยใช้ไหมเย็บ (ต่อข้าง)
15,000 บาท
แก้ไขหน้าอก case ที่เคยผ่าตัดมาก่อน
พัก 2 คืน
98,000 บาท
ดูดน้ำเหลืองหลังถอด Breast implant (ถ้ามี) ครั้งละ
4,000 บาท

หัตถการของศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม