chat

รักษารากฟัน

อาการปวดฟันอย่างรุนแรง มักจะเกิดจากการติดเชื้อ และการอักเสบภายในโพรงประสาทฟัน ซึ่งโพรงประสาทฟันเป็นที่อยู่ของเส้นเลือดและเส้นประสาทรับความรู้สึก ซึ่งทางเลือกในการรักษานั้นจะมีด้วยกันมี 2 วิธีคือ “การถอนฟันซี่ที่ปวด” และแนะนำให้ใส่ฟันปลอมหลังแผลถอนฟันหายสนิทแล้ว และและวิธีที่สองคือ “การรักษารากฟัน” ซึ่งวิธีนี้จะช่วยเก็บรักษาฟันแท้ซี่ที่มีอาการปวดให้คงอยู่ในช่องปากต่อไปได้โดยไม่ต้องสูญเสียฟันและไม่ต้องใส่ฟันปลอม ทั้งยังมีประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวที่ใกล้เคียงฟันปกติ และช่วยเพิ่มความมั่นใจและเสริมบุคลิกภาพให้ดูดีขึ้น

ราคา

รู้จักการรักษารากฟัน

สัญญาณเตือน! ควรรักษารากฟัน

รักษารากฟันทำอย่างไร

ดูแลหลังรักษารากฟัน

รู้จักการรักษารากฟัน

การรักษารากฟัน คือ การทำความสะอาด “คลองรากฟัน” หรือ “โพรงประสาทฟัน” ที่แบคทีเรียเข้าไปให้ปราศจากเชื้อ เพื่อให้อาการเจ็บปวดหายไป และสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่ต้องถอนฟันทิ้งและมีประสิทธิภาพใกล้เคียงฟันปกติ

สาเหตุการติดเชื้อและอักเสบในโพรงประสาทฟัน

 • ฟันผุลึกๆ หรือขนาดใหญ่
 • การอักเสบของโพรงประสาทฟัน หรือติดเชื้อ เป็นระยะเวลานานและไม่ได้รับการรักษา
 • ฟันแตก ฟันหัก ฟันมีรอยร้าว
 • อุบัติเหตุที่กระทบฟัน ซึ่งส่งผลต่อโพรงประสาทฟัน อาจจะไม่เห็นรอยร้าวหรือรอยแตก
 • โรคเหงือกอักเสบเรื้อรัง

สัญญาณเตือน! ควรรักษารากฟัน

 • ปวดฟัน
 • มีอาการเสียวฟันเป็นระยะเวลานาน จากของร้อนหรือเย็น
 • เคี้ยวปวด หรือเคาะเจ็บ
 • ฟันเปลี่ยนสี เป็นสีคล้ำลง
 • มีอาการบวม
 • บางครั้งอาจจะไม่มีอาการ แต่ฟันเปลี่ยนสี

รักษารากฟันทำอย่างไร

เอ็กซเรย์เพื่อวินิจฉัย และดูลักษณะของรากฟัน และทำการฉีดยาชา เพื่อให้เกิดอาการชา

เมื่อชาแล้ว เปิดคลองรากฟันและใช้เครื่องมือเล็กๆ ทำความสะอาดคลองรากฟัน

เมื่อเตรียมคลองรากเสร็จแล้ว ก็จะทำการอุดคลองรากฟัน ด้วยวัสดุที่เหมาะสมแทนที่เนื้อเยื่อรากฟันที่ติดเชื้อ และอุดฟันด้วยวัสดุอุดชั่วคราวด้านบน

หลังจากนั้น จะนัดมาทำครอบฟัน หรือวัสดุที่เหมาะสม เพื่อให้รับแรงเคี้ยวอาหารได้

หากเนื้อฟันเหลือน้อยมาก หมอฟันก็จะทำเดือยฟัน ร่วมกับครอบฟัน เพื่อความแข็งแรง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นกับฟันที่เหลือและความเหมาะสมของคนไข้แต่ละคน

การรักษารากฟัน เป็นการทำความสะอาด ลด และขจัดเชื้อโรคออก ดังนั้น หลังการรักษาฟันที่ผุจึงไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆ อีก แต่ฟันอาจมีความเปราะบางและแตกหักได้ง่าย เนื่องจากฟันที่รักษารากมักจะมีการสูญเสียเนื้อฟันไปมากก่อนจะรักษาอยู่แล้ว ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใส่ครอบฟันหลังจากฟันซี่นั้นได้รับการรักษารากฟันแล้ว

ดูแลหลังรักษารากฟัน

 • หลังการรักษา 2-3 วันแรก อาจรู้สึกปวดฟันหรือเสียวฟันเล็กน้อย ทันตแพทย์จะให้ทานยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการ และอาการปวดหรือเสียวฟันจะค่อยๆ หายไปได้เอง
 • ดูแลทำความสะอาดฟันโดยการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันตามปกติ
 • งดใช้งานฟันซี่ที่ยังอยู่ในขั้นตอนการรักษา โดยเฉพาะการเคี้ยวอาหารเหนียวหรือแข็ง เพราะอาจทำให้ฟันแตกได้
 • เนื่องจากการอุดฟันในระหว่างการรักษาเป็นการอุดฟันเพียงชั่วคราว ซึ่งวัสดุอุดอาจหลุดออกจากฟันได้ หากพบปัญหาดังกล่าวควรรีบกลับมาพบทันตแพทย์เพื่อแก้ไขทันที โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงวันนัด
 • หากมีอาการผิดปกติ เช่น ปวดเกิน 2 วัน บวมมากผิดปกติ ควรรีบกลับมาพบทันตแพทย์ทันที

หากดูแลรักษาสุขภาพฟันอย่างถูกต้องเหมาะสม ฟันที่ได้รับการรักษารากฟันและใส่ครอบฟันแล้ว ก็จะสามารถใช้งานได้ตลอดชีวิต อย่างไรก็ตาม โรคฟันทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นฟันผุหรือโรคปริทันต์ก็สามารถเกิดขึ้นได้อีกในบริเวณฟันที่ได้รับการรักษาแล้ว ดังนั้น การรักษาสุขอนามัยภายในช่องปากเป็นอย่างดี และการพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอทุก 6 เดือน จะช่วยให้คุณมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี ป้องกันปัญหาที่จะเกิดตามมาอีกได้

รักษารากฟันราคา

รักษารากฟันหน้า

6,000 บาท/ซี่

รักษารากฟันกรามน้อย

7,000 บาท/ซี่

รักษารากฟันกรามใหญ่

9,000 บาท/ซี่

หมายเหตุ

* ในบางกรณีที่มีความซับซ้อน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบ้างเล็กน้อย สามารถสอบถามทันตแพทย์ก่อนทำการรักษา

ทันตแพทย์ประจำศูนย์ทันตกรรมทั่วไป

เพิ่มเติม

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม