รักษารากฟัน


อาการปวดฟันอย่างรุนแรง มักจะเกิดจากการติดเชื้อ และการอักเสบภายในโพรงประสาทฟัน (ซึ่งโพรงประสาทฟันเป็นที่อยู่ของเส้นเลือดและเส้นประสาทรับความรู้สึก) ซึ่งทางเลือกในการรักษานั้นจะมีด้วยกันมี 2 วิธีคือ การถอนฟันซี่ที่ปวด และแนะนำให้ใส่ฟันปลอมหลังแผลถอนฟันหายสนิทแล้ว และวิธีที่สองคือ การรักษารากฟัน ซึ่งวิธีนี้จะช่วยเก็บรักษาฟันแท้ซี่ที่มีอาการปวดให้คงอยู่ในช่องปากต่อไปได้โดยไม่ต้องสูญเสียฟันและไม่ต้องใส่ฟันปลอม ทั้งยังมีประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวที่ใกล้เคียงฟันปกติ รวมถึงมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการใส่ฟันปลอมบางชนิด และช่วยเพิ่มความมั่นใจและเสริมบุคลิกภาพให้ดูดีขึ้น

มาทำความรู้จักการรักษารากฟัน

การรักษารากฟัน คือ การรักษาใน “คลองรากฟัน” หรือ “โพรงประสาทฟัน” เป็นการกำจัดเส้นเลือด เส้นประสาทฟันและเนื้อเยื่อที่ติดเชื้ออักเสบและเป็นหนองออก เพื่อให้อาการเจ็บปวดหายไป ทำให้สามารถเก็บรักษาฟันแท้ไว้ใช้งานได้ต่อไป ไม่ต้องถอนทิ้งและมีประสิทธิภาพใกล้เคียงฟันปกติ เพราะฟันที่ได้รับการรักษารากฟันแล้ว ก็จะมีลักษณะคล้ายกับฟันในปากซี่อื่นๆ คือ มีเบ้ากระดูกยึดให้ฟันมั่นคงแข็งแรง เพียงแต่ไม่มีเส้นประสาทรับความรู้สึกเท่านั้น
สาเหตุที่ทำให้เกิดการติดเชื้อและอักเสบภายในโพรงประสาทฟัน จนทำให้เกิดอาการปวดฟันตามมา เกิดจากการปล่อยให้ฟันผุเป็นเวลานานและไม่ได้รับการรักษา จนการอักเสบนั้นลึกเข้าไปในโพรงประสาทฟัน หรือเกิดจากฟันแตก ฟันหัก ฟันมีรอยร้าว จากการบดเคี้ยวอาหารหรือจากอุบัติเหตุ ทำให้เชื้อแบคทีเรียในน้ำลายเข้าไปในโพรงประสาทฟันและทำอันตรายต่อประสาทฟัน รวมถึงเป็นโรคเหงือกอักเสบเรื้อรัง และฟันถูกกระแทกอย่างแรงทำให้ส่วนปลายประสาทฟันตาย เกิดการอักเสบ เป็นหนองที่รากฟัน และทำให้เกิดอาการปวดฟันตามมา

สัญญาณเตือนที่ควรได้รับการรักษารากฟันมีดังนี้

 • ปวดแบบเป็นๆ หายๆ ปวดเป็นระยะ
 • ปวดอย่างรุนแรงและยาวนานจนกระทั่งนอนไม่หลับ
 • อาจมีเหงือกบวม หรือมีน้ำหนองไหลจากฟันที่ติดเชื้อ หรือมีตุ่มหนองขึ้นบนเหงือก
 • มีอาการปวดฟันโดยไม่มีสิ่งกระตุ้น
 • ปวดมากขึ้นเมื่อเคี้ยวอาหารหรือฟันกระทบกัน
 • ฟันมีสีคล้ำผิดจากฟันซี่อื่น
 • การรักษารากฟัน เป็นการกำจัดเส้นเลือด เส้นประสาทฟันและเนื้อเยื่อที่ติดเชื้อออก ดังนั้น ภายหลังการรักษาจึงไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆ อีก แต่ฟันอาจมีความเปราะบางและแตกหักได้ง่าย เพราะไม่มีเส้นเลือดและเส้นประสาทมาหล่อเลี้ยงให้ฟันยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใส่ครอบฟันหลังจากฟันซี่นั้นได้รับการรักษารากฟันแล้ว

  หากดูแลรักษาสุขภาพฟันอย่างถูกต้องเหมาะสม ฟันที่ได้รับการรักษารากฟันและใส่ครอบฟันแล้ว ก็จะสามารถใช้งานได้ตลอดชีวิต อย่างไรก็ตาม โรคฟันทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นฟันผุหรือโรคปริทันต์ก็สามารถเกิดขึ้นได้อีกในบริเวณฟันที่ได้รับการรักษาแล้ว ดังนั้น การรักษาสุขอนามัย

  ข้อมูลโดยทพ.อารยะ ภูลพศรี

  ค่ารักษา

  รักษารากฟันหน้า ซี่ละ 6,000 บาท
  รักษารากฟัน กรามน้อย ซี่ละ 7,000 บาท
  รักษารากฟัน กรามใหญ่ ซี่ละ 9,000 บาท

  รักษารากฟันหน้า ซี่ละ

  6,000 บาท

  รักษารากฟัน กรามน้อย ซี่ละ

  7,000 บาท

  รักษารากฟัน กรามใหญ่ ซี่ละ

  9,000 บาท

  ทันตแพทย์ประจำศูนย์ทันตกรรมทั่วไป

  เพิ่มเติม

  เกร็ดความรู้

  เพิ่มเติม