ยาสมุนไพร

 

         โรงพยาบาลยันฮี  ได้ เปิดสถานพยาบาลแพทย์แผนไทยในนาม เย็นคลีนิคการแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมการรักษาทางธรรมชาติบำบัดรวมทั้งการใช้สมุนไพร การนวด อบ ประคบ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันที่กระทรวง ศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขรับรอง

 

หลักและวิธีการรักษาโรคของแพทย์แผนไทยใน เย็นคลินิกการแพทย์แผนไทย.

         การแพทย์แผนไทยเป็นการแพทย์แบบองค์รวมจึงต้องพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องควบ คู่ไป ซึ่งเย็นคลินิกการแพทย์แผนไทยได้รวบรวมวิธีการรักษาแบบธรรมชาติบำบัด ทั้งหมดนี้เพื่อบริการแก่ผู้มารับบริการ ได้แก่

  1. วิธีรักษาด้วยการนวด กดจุด อบ ประคบสมุนไพร การอยู่ไฟ และการนวดน้ำมันหอมระเหย (สุคนธบำบัด)
  2. การใช้ยาสมุนไพรพื่อรักษาเสริมสร้าง และบำรุงสิ่งที่ร่างกายขาก เช่น ยาบำรุงโลหิต, บำรุงกระดูก, บำรุงธาตุ และบำรุงหัวใจ ฯลฯ
  3. การใช้อาหารหรือยาสมุนไพร รักษาและป้องกันโรคต่างๆ

 

การรักษาด้วยยาสมุนไพรมีประโยชน์ต่อร่างกายดังนี้

  1. ใช้เป็นยารักษาโรคเรื้อรังต่างๆ
  2. ใช้สำหรับป้องกันโรค
  3. ใช้เป็นยาบำรุงเสริมร่างกาย
  4. เมื่อนำมาใช้เป็นเครื่องเทศจะช่วยเจริญอาหาร ย่อยอาหารและช่วยในระบบขับถ่าย
  5. สมุนไพรสามารถนำมาใช้เป็นยาภายนอก บัรุงหัวใจ แก้ความดันโลหิตสูง
  6. ยาแผนปัจจุบันที่มีผลข้างเคียงน้อย ส่วนใหญ่สกัดจากสมุนไพร

 

เย็นคลินิคการแพทย์แผนไทย เปิดบริการ เวลา 8.00-22.00 น. โทร. 0-2880-0657 , 0-2880-0758 , 086-5445662

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเติม

หัตถการที่เกี่ยวข้อง

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม
Show Buttons
Hide Buttons