มะเร็งกระเพาะอาหาร

 มะเร็งกระเพาะอาหาร

 

           การเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน แต่มีปัจจัยเสี่ยง คือ พันธุกรรม การอักเสบเรื้อรังของหลอดอาหารส่วนปลาย การอักเสบเรื้อรังของกระเพาะอาหาร การสูบบุหรี่ การรับประทานอาหารเค็มจัด อาหารดอง อาหารรมควัน การรับประทานผักและผลไม้น้อย และการดื่มสุราปริมาณมาก

 

           ผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารส่วนมากมีอายุ 40-70 ปี แต่พบได้ตั้งแต่อายุ 20 ปี ขึ้นไป โดยเพศชายพบบ่อยกว่าเพศหญิงประมาณ 1.7 เท่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่มีอาการในระยะแรก แต่ในบางรายอาจมีอาการท้องอืด แน่นบริเวณลิ้นปี่ อิ่มอาหารเร็ว เมื่อผู้ป่วยมีอาการเป็นมากขึ้นจะมีน้ำหนักลด อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ซีด บางคนมีประวัติถ่ายอุจจาระสีดำ คลื่นไส้ อาเจียนหลังการรับประทานอาหาร ซึ่งมีสาเหตุมาจากกระเพาะอาหารมีการตีบตันจากก้อนมะเร็ง

 

 

การวินิจฉัย

 

           การส่องกล้องเข้าไปตรวจภายในกระเพาะอาหาร เพื่อตรวจหาแผลหรือก้อนเนื้อที่สงสัย หรือส่งตรวจทางรังสีวินิจฉัย โดยการกลืนแป้งและเอกซเรย์ ส่วนกรณีที่ช่วยวินิจฉัยการลุกลามของมะเร็งที่แพร่กระจายเข้าสู่อวัยวะข้าง เคียง คือ การทำเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan)

 

การรักษา

 

          การทำผ่าตัด เป็นการรักษาวิธีเดียวที่สามารถรักษามะเร็งให้หายได้ แต่ขึ้นกับระยะเวลาและการแพร่กระจายของโรครวมถึงสภาพร่างกายของผู้ป่วยที่พร้อมต่อการผ่าตัดหรือการทำคีโม (Chemo) ร่วมด้วยเพื่อลดการแพร่กระจาย

 

สอบถามข้อมูลสุขภาพโทร. 1723 กด 4

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเติม

หัตถการที่เกี่ยวข้อง

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม
Show Buttons
Hide Buttons