สีของฟันนั้นสำคัญไฉน ถึงแม้ว่าฟันของคุณจะเรียงกันเป็นระเบียบสวยงาม หรือต่อให้คุณมีหน้าตาที่สะสวยหล่อเหลามากแค่ไหน ฟันเหลืองอ๋อยและดำคล้ำที่ปรากฏออกมาเวลาที่คุณยิ้มหรือหัวเราะร่าก็ทำให้หมดความน่าพิสมัยไปทันใดได้เช่นกัน หญิงสาวและชายหนุ่มหลายคนละเลยการดูแลสุขภาพฟัน ทำให้เกิดโรคของฟันต่างๆ ตามมา เช่น ฟันผุ เหงือกอักเสบ โรคปริทันต์ รวมทั้งสีของฟันที่ไม่ขาวสะอาดสดใส เพราะรอยยิ้มเป็นเสน่ห์ต้องตาต่อผู้พบเห็น จะดีแค่ไหน…ถ้าคุณมีรอยยิ้มที่สดใส ฟันขาวสะอาดสะดุดตาน่ามอง

สาเหตุของสีฟัน

ปัญหาฟันเหลืองหรือฟันดำคล้ำ เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น คราบอาหาร บุหรี่ ชา กาแฟ การใช้ยาปฏิชีวนะ ฯลฯ ปัญหาสีของฟันที่เปลี่ยนไปนั้นสามารถเพิ่มระดับความขาวขึ้นได้ด้วยการฟอกสีฟัน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถรักษาด้วยการฟอกสีฟัน เพราะโรคของฟันบางอย่างก็เป็นข้อจำกัดที่ทำให้ยากต่อการฟอกสีฟัน ซึ่งได้แก่ ภาวะเหงือกร่น ที่เผยให้เห็นเนื้อฟันสีเหลืองบริเวณรากฟันตามแนวเหงือก เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ยากแก่การฟอกสีฟัน, ฟันที่มีสีคล้ำจากการรับประทานยาเตเตร้าไซคลิน (Tetracycline), ฟันที่มีสีจากการเกิดอุบัติเหตุ จะไม่มีผลต่อการฟอกฟันขาว, ฟันที่มีสีตามอายุการใช้งาน ซึ่งมักจะเกิดขึ้นได้จากฟันหน้า โดยฟันจะมีลักษณะบางขึ้น จึงทำให้ไม่เหมาะกับการฟอกฟันขาว

 การฟอกสีฟัน เหมาะกับฟันที่มีสีเหลืองคล้ำ หรือสีน้ำตาลอ่อนๆ ซึ่งอาจเป็นมาตั้งแต่กำเนิด หรือมีสาเหตุจากยาบางชนิดตั้งแต่วัยเด็ก หรือจากสีของอาหารที่ทานเป็นประจำ เช่น ชา กาแฟ หรือการสูบบุหรี่ก็มีส่วนทำให้ฟันมีสีคล้ำขึ้นเช่นกัน การฟอกสีฟันจะได้ผลในกรณีที่เป็นฟันธรรมชาติเท่านั้น ไม่มีผลต่อวัสดุอุดฟัน ครอบฟัน สะพานฟัน เคลือบผิวฟัน วีเนียร์ หรือฟันปลอม และไม่มีการฟอกสีฟันวิธีไหนที่สามารถทำปฏิกิริยากับฟันที่มีสีขาวมากๆ อยู่แล้ว

วิธีการฟอกสีฟัน

การฟอกสีฟัน เป็นการใช้น้ำยาฟอกสีฟันคือไฮโดรเจน เพอร์ออกไซด์ (Hydrogen Peroxide) หรือ คาร์บาไมด์ เพอร์ออกไซด์ (Carbamide Peroxide) ไปทำปฏิกิริยากับสารที่มีภายในฟัน ทำให้สีที่สะสมอยู่ในเนื้อฟันหลุดออกมา จึงทำให้สีอ่อนลงโดยไม่มีผลต่อโครงสร้างของฟัน มี 2 วิธี คือ การฟอกสีฟันแบบทำด้วยตนเองที่บ้าน โดยใช้สารฟอกสีฟันที่มีความเข้มข้นต่ำ ร่วมกับถาดเฉพาะบุคคล (Tray) ภายใต้การควบคุมของทันตแพทย์ ใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ สีของฟันจะค่อยๆ ขาวขึ้น อีกวิธีหนึ่งก็คือการฟอกสีฟันโดยทันตแพทย์ที่คลินิก ซึ่งวิธีนี้จะใช้สารฟอกสีฟันที่มีความเข้มข้นสูง ร่วมกับการกระตุ้นด้วยแสงหรือเลเซอร์ (Laser) เพื่อเร่งปฏิกิริยาในการฟอกสีฟัน ให้ผลรวดเร็วภายใน 45-60 นาที ซึ่งเป็นวิทยาการใหม่ในการฟอกสีฟัน โดยใช้แสงเลเซอร์กระตุ้นสารฟอกสีฟันให้ทำงานได้ดีขึ้น โดยใช้ลักษณะเฉพาะของเลเซอร์ที่เป็นสีเดียว และใช้ความถี่ของคลื่นร่วมกับความเข้มของแสง ในการทำปฏิกิริยากับสารฟอกสีฟัน ซึ่งสามารถกระตุ้นปฏิกิริยาได้รวดเร็วมากกว่าวิธีอื่นๆ นับได้ว่าเป็นทางเลือกใหม่ในการฟอกสีฟันที่รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

ตารางเปรียบเทียบการฟอกสีฟันด้วยวิธีต่างๆ

วิธีการฟอกสีฟัน

ระยะเวลาในการรักษา

ผลลัพธ์หลังทำ

 แปรงฟันโดยใช้ยาสีฟันฟอกฟันขาว (Whitening)

1 เดือนขึ้นไป

 ฟันมีสีคล้ำขึ้นเมื่อหยุดใช้ยาสีฟัน และใช้ได้กับคราบหินปูนบนผิวฟันเท่านั้น
 การฟอกสีฟันเองที่บ้าน โดยใช้น้ำยาฟอกสีฟันความเข้มข้นต่ำ

ใช้เวลา 7-14 วัน

 ทำด้วยตนเองโดยใช้ถาดฟอกสีฟัน หลังทำสีของฟันไม่ขาวขึ้นในทันที

 การฟอกสีฟันในคลินิก โดยใช้น้ำยาฟอกสีฟันความเข้มข้นสูง ร่วมกับการกระตุ้นด้วยแสงหรือเลเซอร์ (Laser)

ใช้เวลา 45-60 นาที

 หลังการฟอกสีของฟันขาวขึ้นทันที สะดวก ปลอดภัย และทำโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

จากตารางเปรียบเทียบการฟอกสีฟันด้วยวิธีต่างๆ ด้านบน จะเห็นได้ว่าการฟอกสีฟันใช้ระยะเวลาและให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไป วิธีที่นับว่าสะดวกและทำได้ง่ายที่สุดก็คือการแปรงฟัน แต่คนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่กับประสิทธิภาพของฟลูออไรด์ในส่วนผสมของยาสีฟันที่ใช้แปรงอยู่ทุกวัน แต่ก็ช่วยทำให้ระดับความขาวของฟันเพิ่มขึ้นได้เช่นกัน หากร่วมกับการหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีสีต่างๆ เช่น ชา กาแฟ ไวน์ น้ำอัดลม ซึ่งทำให้สีของฟันเปลี่ยนจากขาวเป็นเหลืองหรือดำคล้ำได้เร็วขึ้น ส่วนการฟอกสีฟันด้วยตนเองที่บ้าน ต้องอาศัยความมีวินัยในการใช้ถาดฟอกสีฟันโดยปฏิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์ หากฟอกสีฟันอย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้สีของฟันขาวขึ้นได้ แต่ใช้เวลานานกว่าการฟอกสีฟันโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากเป็นการใช้น้ำยาฟอกสีฟันความเข้มข้นสูง ร่วมกับวิทยาการทางการแพทย์ ด้วยการใช้แสงหรือเลเซอร์ (Laser) ช่วยกระตุ้นเพื่อให้สารฟอกสีฟันทำงานได้ดีขึ้น

ซึ่งหากคุณสงสัยว่าวิธีไหนจะได้ผลดีนั้น ทันตแพทย์จะให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับคนไข้เป็นรายๆ ไป แต่ในบางกรณีทันตแพทย์อาจแนะนำให้ทำชุดฟอกขาวด้วยตัวเอง เช่น คนที่เหงือกและฟันมีอาการเสียวง่าย โดยใช้น้ำยาฟอกสีฟัน Carbamide Peroxide ที่มีความเข้มข้นต่ำ แทน  Hydrogen Peroxide เพื่อช่วยลดอาการเสียวฟัน หรือคนที่มีคราบบางชนิดที่ฝังตัวลึกและไม่สามารถทำความสะอาดและขจัดได้ด้วยการฟอกสีฟันในคลินิก โดยใช้น้ำยาฟอกสีฟันชนิดที่สามารถนำกลับไปทำเองที่บ้าน เป็นต้น แต่ไม่แนะนำให้ฟอกสีฟันโดยการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ขายตามท้องตลาดมาทำเองโดยไม่ปรึกษาทันตแพทย์ เนื่องจากสาเหตุของสีฟันที่คล้ำอาจไม่ได้รับการแก้ไขให้ตรงจุด และเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น และมีโอกาสที่สารฟอกสีฟันจะทำให้เหงือกและเนื้อเยื่อภายในช่องปากระคายเคืองได้ รวมทั้งเสี่ยงต่อการเกิดอาการเสียวฟัน ดังนั้น การฟอกสีฟันภายใต้คำแนะนำของทันตแพทย์จึงเป็นวิธีที่ปลอดภัยและได้ผลมากที่สุด

ต้องการฟอกสีฟัน..ทำอย่างไร

สำหรับคนที่มีฟันสีเหลืองหรือดำคล้ำไม่สดใส และต้องการฟอกสีฟันให้ขาวขึ้น แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร สิ่งแรกที่ควรทำคือให้มาพบทันตแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยสาเหตุของสีฟันเพื่อวางแผนการรักษา หากมีโรคประจำตัวและต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง เช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรคแพ้แสง ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนทำการรักษา รวมถึงประวัติการแพ้ยาถ้ามี สำหรับสตรีมีครรภ์ ควรหลีกเลี่ยงการฟอกสีฟันเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายแก่ทารกในครรภ์ถึงแม้ว่าจะไม่มีการวิจัยที่บ่งชี้ถึงข้อจำกัดนี้

เมื่อได้ข้อสรุปว่าคุณสามารถทำการฟอกสีฟันได้แล้ว ในขั้นตอนแรกก่อนทำการฟอกสีฟัน ทันตแพทย์จะตรวจสุขภาพฟัน ดูให้แน่ชัดว่าไม่มีฟันผุ ไม่มีอาการเสียวฟันเนื่องจากภาวะเหงือกร่น คนไข้ได้รับการขูดหินปูนหรือขัดคราบสีออกเรียบร้อยแล้ว หากมีฟันผุต้องทำการอุดฟันก่อน และวัสดุอุดจะต้องไม่มีการรั่วซึม จากนั้นจึงพิมพ์ปากคนไข้เพื่อสร้างแบบจำลองฟัน และนำมาทำถาดฟอกสีฟัน โดยทำการบันทึกสีของฟันก่อน จากนั้นจึงทำการรักษาต่อไป

ในกรณีคนที่ฟอกสีฟันแบบทำด้วยตนเองที่บ้าน ทันตแพทย์จะนัดคนไข้มาลองถาดฟอกสีฟัน แนะนำถึงวิธีใส่สารฟอกสีฟันซึ่งก็คือ Carbamide Peroxide ความเข้มข้นต่ำ โดยให้คนไข้ใส่ถาดฟอกสีฟันวันละประมาณ 4 ชั่วโมง หรือใส่ตลอดทั้งคืนเวลานอนก็ได้ โดยระหว่างใส่ถาดฟอกสีฟันมีข้อห้ามคือ งดรับประทานอาหารทุกชนิด การฟอกสีฟันอาจมีผลข้างเคียงที่สามารถเกิดขึ้นได้ คือ อาการเสียวฟัน อาการระคายเคืองเนื้อเยื่ออ่อน เช่น เหงือก เป็นต้น ดังนั้น ในระหว่างการฟอกสีฟัน ทันตแพทย์จึงนัดมาติดตามผลเป็นระยะเพื่อดูผลของการฟอกสีฟัน และดูแลแก้ไขอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

หลังจากการฟอกสีฟันแล้วควรดูแลรักษาสุขภาพฟันให้สะอาดอยู่เสมอ โดยแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ใช้ไหมขัดฟันช่วยในการทำความสะอาดฟัน หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มหรืออาหารประเภทชา กาแฟ น้ำอัดลม ไวน์ ฯลฯ ซึ่งอาจทำให้มีคราบสีมาติดภายนอกฟันและทำให้ฟันดูคล้ำลงได้ งดสูบบุหรี่ งดอาหารรสเปรี้ยวจัดภายหลังการฟอกสีฟัน 2 สัปดาห์ และควรกลับมารับการตรวจสุขภาพฟันทุก 6 เดือน หลังการฟอกสีฟันความขาวของฟันจะไม่คงทนถาวร โดยสีฟันจะค่อยๆ คล้ำลงเล็กน้อย เมื่อเวลาผ่านไป 2-3 ปี ดังนั้น อาจต้องมาทำซ้ำเป็นระยะๆ เพื่อคงระดับความขาวของสีฟันไว้ได้นานๆ

รอยยิ้มเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งต่อผู้พบเห็น คนที่มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอยู่เสมอจะทำให้ทุกคนอยากเข้าใกล้ แต่หากฟันมีสีเหลืองดำคล้ำและไม่สะอาดสดใส อาจหยุดยั้งรอยยิ้มนั้นเอาไว้ เพราะทำให้เกิดความไม่มั่นใจที่จะเผยรอยยิ้มให้ใครต่อใครได้เห็น การฟอกสีฟันจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะทำให้ฟันขาวสะอาดขึ้นได้ เพราะการมีสุขภาพฟันที่ดี มีฟันขาวเป็นธรรมชาติ เป็นการช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพ คืนความมั่นใจให้กับการพูดคุยและรอยยิ้มน่าประทับใจของคุณได้

การฟอกสีฟันขาวด้วยเลเซอร์ปลอดภัยหรือไม่
การฟอกสีฟันขาวมีความปลอดภัยต่อฟันและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่อในช่องปาก แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง
  —————————————————-
หลังฟอกสีฟัน จะมีอาการเสียวฟันหรือไม่
อาการเสียวฟันเป็นผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้หลังการฟอกสีฟัน ซึ่งอาการดังกล่าวจะเป็นอยู่ชั่วคราวแล้วค่อยๆ ลดลงและหายไปได้เอง ใช้ระยะเวลาประมาณ 1-4 วัน
  —————————————————-
การฟอกสีฟันจะทำให้เนื้อฟันบางลงหรือไม่
ปัจจุบันการฟอกสีฟันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย มีการพัฒนาวิธีการและสารที่ใช้ฟอกสีฟันให้มีประสิทธิภาพและไม่ทำอันตรายต่อตัวฟันแต่อย่างใด ในการฟอกสีฟันขาวจะไม่มีการทำลายเคลือบฟันหรือกัดกร่อนเนื้อฟัน และไม่มีการกรอฟัน อาจมีเพียงผลข้างเคียงเล็กน้อย เช่น อาการเสียวฟันชั่วคราว ซึ่งจะเป็นมากเป็นน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละคน
  —————————————————-
การฟอกสีฟันสามารถทำหลายครั้งได้หรือไม่
เนื่องจากการฟอกสีฟันเพื่อทำให้ฟันขาวขึ้น เป็นวิธีที่ปลอดภัย และไม่ทำอันตรายต่อตัวฟันแต่อย่างใด จึงสามารถทำได้ค่อนข้างบ่อย ส่วนแต่ละท่านจะทำบ่อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความพึงพอใจเป็นหลัก รวมถึงดุลยพินิจของทันตแพทย์ว่าแค่ไหนถึงจะพอเหมาะ ส่วนมากมักทำให้ครบตามที่กำหนดไว้ จากนั้นทันตแพทย์จะแนะนำให้มีการทำซ้ำเป็นระยะ (touch up) ทุกปี เพื่อให้สีฟันที่ขาวขึ้นแล้วอยู่ได้คงทนถาวรและยาวนานขึ้น
  —————————————————-
การฟอกสีฟันขาวด้วยเลเซอร์สามารถทำได้กับทุกคนหรือไม่
สามารถทำได้ แต่ผลลัพธ์ที่ได้ในแต่ละท่านอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาของฟันที่เป็นอยู่ ซึ่งทันตแพทย์จะประเมินและแจ้งให้ทราบเป็นรายๆ ไป ส่วนผู้ที่ไม่แนะนำให้ทำการฟอกสีฟันคือ สตรีมีครรภ์หรือสตรีที่ให้นมบุตร เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายแก่ทารกถึงแม้จะยังไม่มีรายงานเรื่องผลข้างเคียงจากการฟอกสีฟันก็ตามที
  —————————————————-
ประมาณ 30-45 นาที หลังการฟอกสีฟัน ฟันของท่านจะขาวขึ้นทันที
สามารถทำได้ แต่ผลลัพธ์ที่ได้ในแต่ละท่านอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาของฟันที่เป็นอยู่ ซึ่งทันตแพทย์จะประเมินและแจ้งให้ทราบเป็นรายๆ ไป ส่วนผู้ที่ไม่แนะนำให้ทำการฟอกสีฟันคือ สตรีมีครรภ์หรือสตรีที่ให้นมบุตร เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายแก่ทารกถึงแม้จะยังไม่มีรายงานเรื่องผลข้างเคียงจากการฟอกสีฟันก็ตามที
  —————————————————-
หลังการฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์ สีฟันที่ได้จะสามารถคงอยู่ได้นานเท่าไหร่
สีฟันจะคงอยู่ได้นานหรือไม่ขึ้นอยู่กับการดูแลตนเองหลังทำ เช่น ถ้าดูแลทำความสะอาดฟันดี, หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มหรืออาหารประเภทชา กาแฟ น้ำอัดลม ไวน์ ฯลฯ ที่ทำให้มีคราบสีมาติดภายนอกฟัน, งดสูบบุหรี่ เป็นต้น ก็จะช่วยให้สีฟันคงอยู่ได้นานประมาณ 3-4 ปี เลยทีเดียว
  —————————————————-
หลังการฟอกสีฟัน ควรปฏิบัติอย่างไร
ควรแปรงฟันให้สะอาดอย่างทั่วถึงหลังอาหารทุกมื้อ หรืออย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และใช้ไหมขัดฟันช่วยในการทำความสะอาด
• หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มหรืออาหารประเภทชา กาแฟ น้ำอัดลม ไวน์ ฯลฯ ซึ่งอาจทำให้มีคราบสีมาติดภายนอกฟันและทำให้ฟันดูคล้ำลงได้
• งดสูบบุหรี่
• ไปพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอทุก 6 เดือน เพื่อขูดหินปูนและขัดฟัน ซึ่งการขัดฟันจะไม่ทำให้ฟันบางลง
• หากมีฟันผุบริเวณฟันหน้า ทันตแพทย์จะแก้ไขให้โดยการกรอส่วนที่ผุ มีสีดำ หรือสีเหลืองออก แล้วอุดด้วยวัสดุที่มีสีเหมือนฟัน ซึ่งจะทำให้ฟันมีสีขาวสะอาดเหมือนเดิม
  —————————————————-

Tags:ทันตกรรม, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์

ค่ารักษา

เพิ่มเติม
การรักษา ราคา(บาท)
ฟอกสีฟัน Home Bleaching ครึ่งปาก ครั้งละ 4,000 บาท
ฟอกสีฟันฉายแสง+Home Bleaching ครั้งละ 6,000 บาท
ฟอกสีฟัน ZOOM (ทั้งปาก + ครึ่งปาก) ครั้งละ 10,000 บาท
ฟอกสีฟัน ZOOM+Home Bleaching ครั้งละ 13,000 บาท

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเติม

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์

ชื่อ - นามสกุล

เบอร์โทรติดต่อ