chat

ผ่าตัดแปลงเพศ หญิงเป็นชาย

การผ่าตัดแปลงเพศ ไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคมไทย นอกจากการแปลงเพศจากชายเป็นหญิงที่เราเห็นกันมามากและเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว การผ่าตัดแปลงเพศจากหญิงเป็นชาย ก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นและยังได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้นด้วย โดยในปัจจุบัน การผ่าตัดแปลงเพศจากหญิงเป็นชาย มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและก้าวหน้าไปมาก สามารถทำการผ่าตัดได้ผลดี และได้อวัยวะเพศชายใกล้เคียงกับจุดประสงค์ที่ต้องการอีกด้วย อีกทั้งผลข้างเคียงยังต่ำกว่าในอดีต

ทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางมากประสบการณ์

ทุกกระบวนการขั้นตอนในการผ่าตัดแปลงเพศจากหญิงเป็นชาย จำเป็นต้องอยู่ภายใต้การดูแลจากทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะสาขา นับตั้งแต่ต้นจนถึงจบกระบวนการ เพื่อให้ผลการแปลงเพศเป็นชายสมบูรณ์แบบและมีความปลอดภัยสูงสุด

จิตแพทย์ผู้ชำนาญการ

โดยผู้เข้ารับการแปลงเพศจะได้รับประเมินและดูแลสภาพจิตใจทั้งก่อนแปลงเพศ (เปรียบเหมือนผู้ช่วยที่จะทำให้ผู้เข้ารับการแปลงเพศค้นหาตัวเองได้ดีที่สุด) ระหว่างขั้นตอนการแปลงเพศ (ดูแลเพื่อให้ผู้เข้ารับการแปลงเพศสามารถยอมรับและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย รวมถึงปรับการใช้ชีวิตประจำวันกับเพศใหม่ได้อย่างไม่เครียด หรือ เครียดน้อยที่สุด) และหลังแปลงเพศ (รับฟังและช่วยให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตต่าง ๆ ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น)

แพทย์ผู้ชำนาญการสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

โดยแบ่งเป็นสูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการด้านฮอร์โมน ที่จะดูแลในเรื่องของการตรวจร่างกายก่อนให้ฮอร์โมน ให้ความรู้ คำปรึกษา ข้อแนะนำ และรักษาในการให้ฮอร์โมนอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับผู้เข้ารับการแปลงเพศแต่ละราย รวมไปถึงสูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการด้านการผ่าตัดมดลูกและรังไข่ ในขั้นตอนของการตัดมดลูกและรังไข่ออก

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมตกแต่ง

โดยศัลยแพทย์จะมีความรู้ครอบคลุมทั้งด้านการตัดหน้าอก ผ่าตัดดัดแปลงท่อปัสสาวะ เตรียมเนื้อเยื่อและสร้างท่อปัสสาวะ การเย็บปั้นอวัยวะเพศ และมีความเชี่ยวชาญด้านย้ายเนื้อเยื่อ ทั้งนี้เพื่อให้การผ่าตัดในขั้นตอนสุดท้ายสมบูรณ์มากที่สุด ให้อวัยวะเพศมีความรู้สึก ขนาด และรูปทรงเหมือนธรรมชาติมากที่สุด รวมไปถึงสามารถยืนปัสสาวะได้

7. ศัลยกรรมใบหน้าและรูปร่าง
อ่านเพิ่มเติม

อวัยวะเพศใหม่จะมีความรู้สึกหรือไม่

ด้วยเทคนิคและวิธีการในปัจจุบันก้าวหน้าไปมาก แพทย์มีประสบการณ์มากขึ้น ทำให้การผ่าตัดได้อวัยวะเพศชายที่มีรูปร่างเหมือนของผู้ชาย สามารถใช้งานได้จริง มีความรู้สึกเหมือนผู้ชายทั่วไป สามารถยืนฉี่ได้ มีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติ สามารถสำเร็จความใคร่และถึงจุดสุดยอดได้ เพียงแต่จะไม่มีน้ำอสุจิไหลออกมา

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม