ผ่าตัดแปลงเพศ (หญิงเป็นชาย)

การผ่าตัดแปลงเพศ ไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคมไทย นอกจากการแปลงเพศจากชายเป็นหญิงที่เราเห็นกันมามากและเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว การผ่าตัดแปลงเพศจากหญิงเป็นชาย ก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นและยังได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้นด้วย โดยในปัจจุบัน การผ่าตัดแปลงเพศจากหญิงเป็นชาย มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและก้าวหน้าไปมาก สามารถทำการผ่าตัดได้ผลดี และได้อวัยวะเพศชายใกล้เคียงกับจุดประสงค์ที่ต้องการอีกด้วย

คุณสมบัติผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศ

  • ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป (น้อยกว่า 20 ปี ต้องมีจดหมายรับรองจากผู้ปกครองเพื่อยินยอมการผ่าตัด)
  • ใช้ชีวิตเป็นผู้ชายติดต่อกันมากกว่า 1 ปีขึ้นไป รวมถึงเคยได้รับฮอร์โมนเพศชายมาก่อนอย่างน้อย 1 ปี ในรายที่ต้องการผ่าตัดอวัยวะเพศหญิงที่สำคัญ เช่น ตัดมดลูก, รังไข่
  • ผ่านการประเมินสภาพจิตใจและมีใบรับรองจากจิตแพทย์อย่างน้อย 2 ท่าน
  • สุขภาพร่างกายแข็งแรง

ขั้นตอนการผ่าตัดแปลงเพศหญิงเป็นชาย ตามแนวทางโรงพยาบาลยันฮี

ขั้นตอนที่ 1 : การผ่าตัดเอาเต้านมออก ร่วมกับการตัดมดลูกและรังไข่ออก

ขั้นตอนที่ 2 : การผ่าตัดปิดช่องคลอดร่วมกับการยืดท่อปัสสาวะ,การสร้างท่อปัสสาวะที่ท้องแขนโดยใช้ผิวหนังบริเวณสะโพก

ขั้นตอนที่ 3 : การผ่าตัดสร้างอวัยวะเพศด้วยเนื้อเยื่อที่ท้องแขนและสร้างถุงอัณฑะโดยใช้เนื้อเยื่อจากแคมใหญ่

โดยแต่ละขั้นตอนตั้งแต่ขั้นที่ 1 ถึง 3 จะทิ้งช่วงเวลาห่างกันประมาณ 3-6 เดือน ผู้เข้ารับการผ่าตัดมีเวลาเตรียมตัวและเตรียมเนื้อเยื่อให้หายสนิทก่อนการผ่าตัดขั้นต่อไป และยังสามารถเลือกได้ด้วยตนเองว่าต้องการเปลี่ยนแปลงร่างกายมากน้อยเพียงใด เพราะผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละรายมีความต้องการเปลี่ยนแปลงร่างกายเป็นชายไม่เหมือนกัน บางรายอาจต้องการเปลี่ยนเฉพาะบางส่วนเท่านั้นก็มีความพอใจแล้ว แต่บางรายต้องการเปลี่ยนแปลงแบบสมบูรณ์ทุกอวัยวะก็สามารถจะเลือกได้เช่นกัน

การดูแลหลังการผ่าตัดแปลงเพศ

คำแนะนำหลังการผ่าตัดแปลงเพศ
  • หลังผ่าตัด แพทย์แนะนำให้รับประทานอาหารอ่อนๆ เว้นในบางกรณีที่แพทย์อาจะไม่อนุญาตให้ทานอาหารหรือดื่มน้ำได้ในวันแรก จนมั่นใจว่าไม่มีความผิดปกติหลังผ่าตัด
  • รับประทานยาและปฏิบัติตามขั้นตอนการดูแลจากแพทย์อย่างเคร่งครัด
  • หากเกิดความผิดปกติใดๆ ขึ้น แนะนำให้มาพบแพทย์
  • หลังผ่าตัดแปลงเพศแล้ว ต้องได้รับฮอร์โมนเพศชายต่อไปตลอดชีวิต เพื่อป้องกันการเกิดภาวะขาดฮอร์โมนและเพื่อป้องกันการผุกร่อนของกระดูก

ข้อมูลโดยนพ.พิชญ์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ

 

ค่ารักษา

ตัดเต้านม 86,000 บาท
ตัดมดลูก-รังไข่ 86,000 บาท
ยืดท่อปัสสาวะและเย็บปิดช่องคลอด 121,000 บาท
สร้างอวัยวะเพศ 281,000 บาท

ตัดเต้านม

86,000 บาท

ตัดมดลูก-รังไข่

86,000 บาท

ยืดท่อปัสสาวะและเย็บปิดช่องคลอด

121,000 บาท

สร้างอวัยวะเพศ

281,000 บาท

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม