ผ่าตัดแปลงเพศ (ชายเป็นหญิง)

คุณสมบัติผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศ

  • ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป (น้อยกว่า 20 ปี ต้องมีจดหมายรับรองจากผู้ปกครองเพื่อยินยอมการผ่าตัด)
  • ใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงติดต่อกันเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปีขึ้นไป โดยที่มีความรู้สึกเป็นหญิงมานานแล้ว รวมถึงเคยได้รับฮอร์โมนเพศหญิงมาก่อนอย่างน้อย 1 ปี
  • ผ่านการประเมินสภาพจิตใจและมีใบรับรองจากจิตแพทย์อย่างน้อย 2 ท่าน
  • สุขภาพร่างกายแข็งแรง

ข้อควรรู้ก่อนการผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิง

*หมายเหตุ : ทั้งนี้ข้อมูลเบื้องต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล หรือตามคำแนะนำของแพทย์

การดูแลหลังการผ่าตัดแปลงเพศ

คำแนะนำหลังผ่าตัดแปลงเพศ
  • ควรลดอาหารที่กระตุ้นการขับถ่าย เช่น อาหารกากใยสูงและนม
  • ทำความสะอาดช่องคลอดด้วยน้ำยาป้องกันและฆ่าเชื้อโรค หรือน้ำเกลือล้างแผล วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น และวันละ 1 ครั้ง หลัง 1 เดือน (จนถึงประมาณ 6 เดือน) ทาขี้ผึ้งบริเวณแผล รูเปิดท่อปัสสาวะ และคลิทอริสทุกครั้งหลังอาบน้ำ
  • หลังผ่าตัดในระยะแรก ควรนอนในท่าที่ขาทั้งสองข้างแยกออกจากกัน โดยอาจใช้ผ้าห่มหรือหมอนกั้นกลางไว้ขณะที่หลับ และสามารถลุกเดินได้หลังผ่าตัด 5 วัน
  • ป้องกันไม่ให้ช่องคลอดตีบตัน ด้วยการใส่วัสดุขยายช่องคลอดเทียม โดยเริ่มจากขนาดเล็กๆ ก่อนแล้วค่อยๆ เพิ่มความกว้างและความยาวตามลำดับ ตามคำแนะนำของแพทย์ โดยสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้หลังการผ่าตัดประมาณ 2 เดือน
  • หากเกิดความผิดปกติใดๆ ขึ้น แนะนำให้มาพบแพทย์
  • การรับประทานฮอร์โมน เพื่อคงสภาพความเป็นหญิง ให้เริ่มทานหลังการผ่าตัด 1 เดือน

ค่ารักษา

แปลงเพศจากชายเป็นหญิง (เทคนิคใหม่) 195,000 บาท พัก 9 คืน
แปลงเพศด้วยลำไส้ใหญ่ 290,000 บาท พัก 7 คืน
ตกแต่งแคมหลังแปลงเพศ 60,000 บาท พัก 1-3 คืน

แปลงเพศจากชายเป็นหญิง (เทคนิคใหม่)

195,000 บาท พัก 9 คืน

แปลงเพศด้วยลำไส้ใหญ่

290,000 บาท พัก 7 คืน

ตกแต่งแคมหลังแปลงเพศ

60,000 บาท พัก 1-3 คืน

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม
Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons