ผ่าตัดแปลงเพศ (ชายเป็นหญิง)

หากร่างกายคุณเป็นชายแต่ใจเป็นหญิง รู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการอีกต่อไป วันนี้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเพศเป็นอย่างที่ใจต้องการได้ด้วย “การผ่าตัดแปลงเพศ” โดยเทคนิคการผ่าตัดที่ทันสมัยและปลอดภัย สามารถสร้างอวัยวะเพศหญิงให้ได้ใกล้เคียงธรรมชาติ รวมถึงการรับความรู้สึกทางเพศที่ไม่ด้อยไปกว่าเดิมอีกด้วย

เช็คลิสต์ก่อนผ่าตัดแปลงเพศ

 • ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป (น้อยกว่า 20 ปี ต้องมีจดหมายรับรองจากผู้ปกครองเพื่อยินยอมการผ่าตัด)
 • ใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงติดต่อกันเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปีขึ้นไป โดยที่มีความรู้สึกเป็นหญิงมานานแล้ว รวมถึงเคยได้รับฮอร์โมนเพศหญิงมาก่อนอย่างน้อย 1 ปี
 • ผ่านการประเมินสภาพจิตใจและมีใบรับรองจากจิตแพทย์อย่างน้อย 2 ท่าน
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง

การผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิงแบ่งออกเป็น 3 วิธี แบบแรกคือการสร้างช่องคลอดจากผิวหนังอวัยวะเพศชาย, แบบต่อมาคือ การสร้างช่องคลอดจากผิวหนังอวัยวะเพศชาย ร่วมกับผิวของถุงอัณฑะ และแบบสุดท้ายคือ การใช้ลำไส้เพื่อสร้างเป็นช่องคลอดจากผิวหนังอวัยวะเพศชาย ร่วมกับลำไส้ ซึ่งคนไข้แต่ละรายจะได้รับการผ่าตัดโดยวิธีใดนั้น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและการวินิจฉัยของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ขั้นตอนการ “ผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิง”

 • การสร้างช่องคลอดเทียม แพทย์จะตัดต่อท่อปัสสาวะที่ยาวให้สั้นลง ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง และสามารถนั่งปัสสาวะได้ จากนั้นทำการเปิดช่องเพื่อสร้างช่องคลอดเทียม โดยผ่าตัดเปิดผิวหนังให้เป็นช่องที่กว้างและลึกพอสมควร จากนั้นทำการดึงผิวหนังจากบริเวณอวัยวะเพศชายไปกั้นเป็นผนังช่องคลอด และตัดแกนองคชาตออก โดยความลึกของช่องคลอดจะขึ้นอยู่กับความยาวของอวัยวะเพศชายเดิมด้วยเช่นกัน
 • ตกแต่งรูปร่างแคมนอกและแคมใน ให้เหมือนของอวัยวะเพศหญิงมากที่สุด
 • ตกแต่งประสาทรับความรู้สึก โดยแพทย์จะเก็บเส้นเลือดและเส้นประสาทรับรู้ไว้ และสร้างเป็นปุ่มคลิตอริส (Clitoris) ที่เพิ่มจุดสัมผัสรับรู้ทางเพศ

การดูแลหลังการผ่าตัดแปลงเพศ

คำแนะนำหลังผ่าตัดแปลงเพศ
 • ควรลดอาหารที่กระตุ้นการขับถ่าย เช่น อาหารกากใยสูงและนม
 • ทำความสะอาดช่องคลอดด้วยน้ำยาป้องกันและฆ่าเชื้อโรค หรือน้ำเกลือล้างแผล วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น และวันละ 1 ครั้ง หลัง 1 เดือน (จนถึงประมาณ 6 เดือน) ทาขี้ผึ้งบริเวณแผล รูเปิดท่อปัสสาวะ และคลิทอริสทุกครั้งหลังอาบน้ำ
 • หลังผ่าตัดในระยะแรก ควรนอนในท่าที่ขาทั้งสองข้างแยกออกจากกัน โดยอาจใช้ผ้าห่มหรือหมอนกั้นกลางไว้ขณะที่หลับ และสามารถลุกเดินได้หลังผ่าตัด 5 วัน
 • ป้องกันไม่ให้ช่องคลอดตีบตัน ด้วยการใส่วัสดุขยายช่องคลอดเทียม โดยเริ่มจากขนาดเล็กๆ ก่อนแล้วค่อยๆ เพิ่มความกว้างและความยาวตามลำดับ ตามคำแนะนำของแพทย์ โดยสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้หลังการผ่าตัดประมาณ 2 เดือน
 • หากเกิดความผิดปกติใดๆ ขึ้น แนะนำให้มาพบแพทย์
 • การรับประทานฮอร์โมน เพื่อคงสภาพความเป็นหญิง ให้เริ่มทานหลังการผ่าตัด 1 เดือน

ข้อมูลโดยนพ.พิชญ์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ

ค่ารักษา

แปลงเพศจากชายเป็นหญิง (เทคนิคใหม่) 196,000 บาท (พัก 8 คืน)
แปลงเพศด้วยลำไส้ใหญ่ 291,000 บาท (พัก 4 คืน)
ตกแต่งแคมหลังแปลงเพศ 61,000 บาท (พัก 1-3 คืน)

แปลงเพศจากชายเป็นหญิง (เทคนิคใหม่)

196,000 บาท (พัก 8 คืน)

แปลงเพศด้วยลำไส้ใหญ่

291,000 บาท (พัก 4 คืน)

ตกแต่งแคมหลังแปลงเพศ

61,000 บาท (พัก 1-3 คืน)

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม