ผ่าตัดแปลงเพศ (ชายเป็นหญิง)

ผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิง

แปลงเพศ  จากชายเป็นหญิง 

หากคุณเกิดเป็นชายแต่ใจเป็นหญิง รู้สึกไม่พึงพอใจในเพศสภาพของตนเอง รู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเพศเป็นอย่างใจต้องการได้ ด้วยการผ่าตัดแปลงเพศ

ปัจจุบันเทคนิคการผ่าตัดแปลงเพศมีความทันสมัย ปลอดภัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถผ่าตัดสร้างอวัยวะเพศหญิงให้ได้ใกล้เคียงธรรมชาติ จนบางครั้งแทบแยกไม่ออกเลยว่าได้ผ่านการแปลงเพศ มา เกณฑ์พิจารณาในการ ผ่าตัดแปลงเพศ
ก่อนผ่าตัดแปลงเพศชายเป็นหญิงควรคิดใคร่ครวญให้รอบคอบถึงความต้องการที่แท้จริงของตนเอง และคำนึงถึงเรื่องต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลังการแปลงเพศด้วย ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบในเรื่องของงาน ครอบครัว เนื่องจากหลังผ่าตัดแปลงเพศไปแล้วจะเปลี่ยนย้อนคืนให้เหมือนเดิมอีกไม่ได้

ก่อนเข้ารับการผ่าตัด ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านแปลงเพศโดยเฉพาะก่อน เพื่อศึกษาขั้นตอนและผลการรักษา การได้รับทราบรายละเอียดอย่างรอบด้านและได้เตรียมตัวให้พร้อม จะเป็นการช่วยในการตัดสินใจทำและคลายความกังวลไปได้มาก
เมื่อพร้อมแล้วสำหรับการผ่าตัดแปลงเพศชายเป็นหญิงขั้นตอนแรก แพทย์เฉพาะทางด้านการแปลงเพศ และจิตแพทย์ 2 ท่าน จะทำการพิจารณาสภาพจิตใจของผู้ที่ต้องการแปลงเพศอย่างละเอียด เพื่อความมั่นใจว่ามีจิตใจที่พร้อมจริงๆ ที่จะแปลงเพศ และจะไม่เปลี่ยนใจกลับมาเป็นเพศเดิมในภายหลัง
สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการแปลงเพศ คือ

 • ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป หากมีอายุน้อยกว่า 20 ปี ต้องมีจดหมายรับรองจากผู้ปกครองเพื่อยินยอมการผ่าตัด
 • ใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงติดต่อกันเป็นระยะที่ยาวนานมากกว่า 1 ปีขึ้นไป โดยที่มีความรู้สึกเป็นหญิงมานานแล้ว
 • รู้สึกไม่ชอบอวัยวะเพศชาย คิดว่าเป็นส่วนเกินของตนเอง
 • เคยได้รับฮอร์โมนเพศหญิงมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นชนิดรับประทานหรือฉีด อย่างน้อย 1 ปี
 • คนรอบข้างยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นได้ และตัวคุณเองมีความสุขโดยไม่มีความกดดันใดๆ

หากมีคุณสมบัติเหล่านี้ครบถ้วน แสดงว่า มีความพร้อมทั้งสภาพจิตใจและสภาพกาย จิตแพทย์จะให้ใบรับรองว่าสามารถเข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศได้อย่างถูกต้องตามหลักการ
การเตรียมตัวก่อน ผ่าตัดแปลงเพศ

 • ต้องเข้ารับการตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพื่อแพทย์ที่ทำการผ่าตัดจะได้ทราบถึงสภาพความพร้อมของร่างกาย
 • หากรับประทานยาชนิดใดอยู่ ควรแจ้งให้แพทย์ที่ทำการผ่าตัดทราบ เพื่อแนะนำว่าควรหยุดยาหรือเปลี่ยนแปลงตัวยาก่อนเข้ารับการผ่าตัดหรือไม่
 • ควรหยุดใช้ยาฮอร์โมนล่วงหน้า 1 เดือน
 • งดวิตามิน อาหารเสริม 2 สัปดาห์
 • งดสูบบุหรี่ 1 เดือน
 • งดแอลกอฮอล์ 1 สัปดาห์
 • ควรรับประทานอาหารที่ย่อยง่าย 2-3 วัน เพื่อให้ภายในลำไส้มีการตกค้างของกากอาหารน้อยลง ก่อนเข้ารับการผ่าตัด

ขั้นตอนการ ผ่าตัดแปลงเพศ

การผ่าตัดแปลงเพศชายเป็นหญิงนั้น แพทย์จะใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณ 2-3 ชั่วโมง โดยเริ่มจากผู้เข้ารับการผ่าตัดจะถูกวางยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์  จากนั้นแพทย์จะทำการสร้างช่องคลอดเทียม ซึ่งวิธีการสร้างช่องคลอดเทียมมีดังนี้

 • แพทย์จะทำการตัดต่อท่อปัสสาวะที่ยาวให้สั้นลง แล้วตกแต่งให้ใช้งานเปิดปิดในตำแหน่งที่สามารถนั่งปัสสาวะได้ เพราะหากเอาไว้ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องเวลาที่นั่งปัสสาวะก็อาจจะพุ่งขึ้นมาได้ จากนั้นจึงเปิดช่องบริเวณนั้น เพื่อสร้างช่องคลอดเทียม
 • แพทย์จะใช้เนื้อเยื่อในส่วนที่อยู่หน้าบริเวณท่อทวารหนัก ย้ายไปอยู่เหนือบริเวณท่อทวารหนักในระดับที่อยู่ใต้ท่อปัสสาวะ แล้วผ่าตัดเปิดผิวหนังให้เป็นช่องที่กว้างและลึก โดยมีระยะความกว้างประมาณ 1.5 – 2 นิ้ว และลึกขั้นต่ำประมาณ 4 – 8 นิ้ว หลังจากนั้นจะทำการดึงผิวหนังจากบริเวณอวัยวะเพศชายไปกั้นเป็นผนังช่องคลอด โดยหนังที่ถูกนำไปปลูกบริเวณนี้ได้มาจากหนังที่หุ้มอวัยวะเพศชายเดิม ความลึกของช่องคลอดจึงขึ้นอยู่กับความยาวของอวัยวะเพศชายเดิมด้วยเช่นกัน
 • สำหรับในรายที่อวัยวะเพศชายค่อนข้างสั้น แพทย์จะผ่าตัดเอาลำไส้ใหญ่มาต่อกับผิวหนังของอวัยวะเพศชายเพื่อเพิ่มความลึกของช่องคลอดให้มากขึ้น
 • ตกแต่งรูปร่างภายนอกช่องคลอด เช่น แคมเล็กหรือแคมใหญ่ แพทย์จะใช้เทคนิคพิเศษเพื่อเลียนแบบแคมให้ได้ใกล้เคียงกับอวัยวะเพศหญิง โดยใช้หนังบริเวณที่หุ้มลูกอัณฑะ ด้วยวิธีการตัดลูกอัณฑะและท่อส่งน้ำเชื้อให้เหลือสั้นที่สุด ตัดแต่งผิวหนังและเนื้อเยื่อรอบๆ มาตกแต่งเพื่อสร้างรูปลักษณ์ของอวัยวะภายนอกให้เหมือนของอวัยวะเพศหญิงให้มากที่สุด
 • ขั้นตอนสุดท้าย คือ การตกแต่งประสาทรับความรู้สึกให้เป็นปุ่มรับความรู้สึกทางเพศหญิง เรียกว่า ปุ่มคลิตอริส (Clitoris) ซึ่งโดยทั่วไปจะพบว่าความรู้สึกทางเพศ ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเดิม แต่กลับมีความมั่นใจขึ้นกว่าเดิมเสียอีก เมื่อเรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จ คุณจะได้อวัยวะเพศหญิงสมใจ

การดูแลหลังการ ผ่าตัดแปลงเพศ

หลังการผ่าตัดจะต้องนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลประมาณ 5-7 วัน เพื่อจะได้อยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด โดยการดูแลหลังผ่าตัดในระยะแรก จะมีการดูแลเรื่องแผลผ่าตัด โดยคุณต้องปฏิบัติตัวตามนี้อย่างเคร่งครัด

 • ป้องกันการติดเชื้อบริเวณแผลผ่าตัด ในช่วง 2 วันแรก ควรลดอาหารที่มีกากและเครื่องดื่มประเภทนมที่อาจทำให้มีกากและเกิดการขับถ่ายมาก และให้ทำความสะอาดช่องคลอดด้วยน้ำยาป้องกันและฆ่าเชื้อโรค หรือน้ำเกลือล้างแผล วันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น และวันละ 1 ครั้ง หลัง 1 เดือน จนประมาณ 6 เดือน
 • ทาขี้ผึ้งรักษาที่บริเวณแผล รูเปิดท่อปัสสาวะ และคลิทอริสทุกครั้งหลังอาบน้ำ
 • หลังผ่าตัดในระยะแรก ควรนอนในท่าที่ขาทั้งสองข้างแยกออกจากกัน โดยอาจใช้ผ้าห่มหรือหมอนกั้นกางไว้ขณะที่หลับ เพื่อไม่ให้แผลผ่าตัดถูกกดทับ
 • สามารถลุกเดินได้หลังผ่าตัด 5 วัน
 • ป้องกันไม่ให้ช่องคลอดตีบตัน ด้วยการใส่วัสดุขยายช่องคลอดเทียม โดยเริ่มจากขนาดเล็กๆ ก่อนแล้วค่อยๆ เพิ่มความกว้างและความยาวตามลำดับ หรืออาจใช้นิ้วมือ 2 นิ้ว สวมถุงยางอนามัยหล่อลื่นด้วยขี้ผึ้ง พยายามรักษาความลึกของช่องคลอดเทียม ในช่วง 3 สัปดาห์แรก ให้สอดวัสดุขยายคาไว้ในช่องคลอด ครั้งละ 1 ชั่วโมง วันละ 3 ครั้ง หลังจากผ่าน 3 สัปดาห์ไปแล้ว ให้ใช้วัสดุขยายที่ใหญ่ขึ้น และให้ทำการสอดใส่ในลักษณะสอดเข้า – ดึงออก เหมือนกับลักษณะอาการของการมีเพศสัมพันธ์ คุณอาจจะรู้สึกเจ็บบ้างในช่วงแรก แต่สักพักอาการเจ็บจะหายไปเอง ส่วนเวลากลางคืนช่วงนอนหลับพักผ่อน ให้คาแท่งขยายทิ้งไว้ในช่องคลอดก็จะเป็นการดียิ่งขึ้น โดยอาจจะใช้ดิลโด ที่ทำด้วยวัสดุนุ่มๆ อย่างซิลิโคน เพื่อลดการระคายเคืองตอนพลิกตัวขณะหลับ ควรปฏิบัติทุกวัน ทำต่อเนื่อง ประมาณ 6 เดือน หลัง 6 เดือน ให้ขยายช่องคลอดเทียมวันละ 1 ครั้งจนครบ 1 ปี เพื่อไม่ให้ช่องคลอดเทียมตีบแคบ ซึ่งจะแก้ไขภายหลังได้ยาก โดยสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้หลังการผ่าตัดประมาณ 2 เดือน หากรีบมีเพศสัมพันธ์ที่เร็วเกินไป อาจทำให้แผลผ่าตัดแยกได้
 • หากเกิดความผิดปกติต่างๆ เช่น ภาวะปัสสาวะขัดหรือปัสสาวะไม่ค่อยออก ที่อาจเกิดจากท่อปัสสาวะตีบ, ช่องคลอดตีบ, ปากช่องคลอดหดแคบ, แผลผ่าตัดแยก หรือเจ็บที่อวัยวะเพศมาก แนะนำให้มาพบแพทย์ เพื่อที่แพทย์จะได้ทำการรักษา ให้คำแนะนำ และแก้ไขให้ได้อย่างถูกวิธี
 • การรับประทานฮอร์โมน เพื่อคงสภาพความเป็นหญิงอย่างต่อเนื่อง สามารถเริ่มรับประทานฮอร์โมนหลังการผ่าตัดไปแล้ว 1 เดือน

เมื่อแปลงเพศตัดอวัยวะเพศที่รู้สึกว่าเป็นส่วนเกินไปแล้ว ก็จะทำให้คุณเป็นผู้หญิงอย่างที่ต้องการ แต่ถ้าต้องการเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกให้เป็นผู้หญิงจริงๆ ก็สามารถทำได้ เช่น เสริมหน้าอก,เสริมก้น,กรอกระเดือก หรือกระทั่งเปลี่ยนเสียง ให้อ่อนหวานเหมือนผู้หญิงแท้ การเสริมเติมแต่งตลอดเรือนร่างจะทำให้คุณกลายเป็นผู้หญิงอย่างสมบูรณ์แบบ

ค่ารักษา

เพิ่มเติม
การรักษา ราคา(บาท)
แปลงเพศจากชายเป็นหญิง (เทคนิคใหม่) พัก 12 คืน 155,000 บาท
ต้องปะหนัง (Skin Graft) เพิ่มความลึกช่องคลอด (กรณีอวัยวะเพศเล็ก) เพิ่ม 40,000 บาท
แปลงเพศด้วยลำไส้ใหญ่ พัก 12 คืน 250,000 บาท
แก้ไขการแปลงเพศจากที่อื่นด้วยลำไส้ใหญ่ พัก 10 คืน 185,000 บาท
Case ผู้หญิง Mullerian agenesis มาทำ Colovaginoplasty พัก 10 คืน 165,000 บาท
Step 2 ตกแต่งแคมหลังแปลงเพศ (แล้วแต่ความยากง่าย) พัก 1-3 คืน 60,000 บาท
ตกแต่งแคมเล็กน้อยเพิ่มเติมภายหลัง (Local) 10,000 บาท
แก้ไขท่อปัสสาวะตัน ภายหลัง (Local) 10,000 บาท
Dilate urethra ขยายท่อปัสสาวะ (ครั้ง) 3,000 บาท
แก้ไขท่อปัสสาวะใหญ่ พัก 1 คืน 60,000 บาท
แก้ไขแคมนอก-ใน ที่ทำมาจากที่อื่น พัก 2 คืน 80,000 บาท
แก้ไข Prolapse rectum หลังแปลงเพศ พัก 2 คืน 50,000 บาท
ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ (Circumcision) 10,500 บาท
ต่อหมันชาย (ใช้กล้อง Micro) พัก 1 คืน 60,000 บาท
การผ่าตัดแก้ไขการหลั่งเร็ว 48,000 บาท
เสริมอวัยวะเพศชายให้ใหญ่โดยฉีดไขมัน (Lipofilling of Penis) 36,000 บาท
เสริมอวัยวะเพศชายให้ใหญ่โดยใช้เนื้อถุงอัณฑะ(พอกใน) หรือไขมันหัวเหน่า(พอกใน) พัก 2 คืน 87,000 บาท
เสริมอวัยวะเพศชายให้ยาวขึ้น พัก 1 คืน 79,000 บาท
เสริมอวัยวะเพศชายให้ใหญ่ขึ้นโดยใช้เนื้อขาหนีบ พัก 1 คืน 67,000 บาท

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเติม

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์

ชื่อ - นามสกุล

เบอร์โทรติดต่อ

Show Buttons
Hide Buttons