ผ่าตัดแปลงเพศจากหญิงเป็นชาย ขั้นตอนที่ 3

“การผ่าตัดสร้างอวัยวะเพศด้วยเนื้อเยื่อที่ท้องแขนและสร้างถุงอัณฑะโดยใช้เนื้อเยื่อจากแคมใหญ่”

การผ่าตัดขั้นนี้ เป็นการผ่าตัดสร้างอวัยวะเพศชายจากท้องแขนโดยการย้ายเนื้อ และท่อปัสสาวะที่สร้างไว้ในขั้นตอนที่ 2 มาทำเป็นส่วนของอวัยวะเพศชาย (ซึ่งจะต้องมีผิวหนังจากบริเวณสะโพกมาปิดทดแทน) ขณะเดียวกัน ศัลยแพทย์จะต่อท่อปัสสาวะของท้องแขนกับท่อปัสสาวะที่ได้จากการปิดช่องคลอด และยืดท่อปัสสาวะเตรียมไว้แล้ว และต่อเส้นประสาทของคลิตอริสเข้ากับเส้นประสาทของท้องแขน จากนั้นศัลยแพทย์จะสร้างถุงอัณฑะโดยอาศัยเนื้อเยื่อจากบริเวณแคมใหญ่มาเย็บเป็นก้อนกลม 2 ก้อน ซึ่งจะทำให้ดูคล้ายกับถุงอัณฑะในผู้ชาย

ดูแลตัวเองอย่างถูกต้องหลังผ่าตัด

  • ผู้ป่วยอาจจะดื่มน้ำหรือกินอาหารอ่อนได้หลังตื่นจากการผ่าตัด แต่ในบางกรณีศัลยแพทย์อาจจะไม่อนุญาตให้กินอาหารหรือดื่มน้ำในวันแรก จนกว่าจะมั่นใจว่าไม่มีความผิดปกติหลังการผ่าตัด จึงสามารถรับประทานอาหารได้ แต่ระหว่างนั้นผู้ป่วยจะได้รับน้ำเกลือในปริมาณที่เหมาะสมตลอดเวลา
  • หลังผ่าตัดวันที่ 1-3 ผู้ป่วยอาจจะมีไข้ได้ เนื่องจากปฏิกิริยาของร่างกายและแผลผ่าตัด รวมทั้งการขยายตัวของปอดที่น้อยลง ดังนั้นจึงควรจะมีการขยายปอดโดยการหายใจลึก ๆ และการใช้เครื่องมือช่วยวัดการขยายปอด
  • ผู้ป่วยจะมีแผลที่แขนที่ถูกใช้เนื้อเยื่อในการสร้างอวัยวะเพศ และปิดหนังทดแทนแล้ว จึงมีการใส่เฝือกไว้เพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวของผิวหนังที่ปลูกไว้ ผู้ป่วยควรวางแขนให้สูงเพื่อป้องกันอาการบวมที่บริเวณปลายมือและนิ้วมือ
  • แผลบริเวณร่างกาย ทั้งหมดปกติแล้วจะหายสนิทและใช้ชีวิตตามปกติ สามารถอาบน้ำได้ (หากแผลแห้งสนิทดีแล้ว) โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 1 เดือนขึ้นไป
  • อวัยวะเพศจะมีสายสวนปัสสาวะไว้เพื่อให้แผลเชื่อมต่อกันได้ตามปกติ และจะคาสายไว้ประมาณ 10 วัน จึงจะถอดสายสวนปัสสาวะเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปัสสาวะได้ด้วยตนเอง หลังจากถอดสายสวนปัสสาวะแล้ว ศัลยแพทย์จะใส่สายสวนปัสสาวะเพื่อป้องกันการตีบแคบของท่อปัสสาวะ โดยในระยะแรกจะทำการใส่สายสวนแบบสั้นไว้ก่อนเพื่อป้องกันการตีบแคบของท่อปัสสาวะส่วนปลาย และจะคาไว้ประมาณ 1-2 สัปดาห์ หลังจากนั้น ศัลยแพทย์จะเปลี่ยนสายสวนเป็นสายยาวขึ้นเพื่อป้องกันการตีบแคบของท่อปัสสาวะบริเวณรอยต่อ ซึ่งอาจจะแคบลงได้และทำให้ถ่ายปัสสาวะได้ไม่คล่องในระยะ 6-12 เดือนแรก ดังนั้น การดูแลท่อสวนปัสสาวะดังกล่าว ผู้ป่วยจะต้องถอดสายสวนปัสสาวะออกแล้วถ่ายปัสสาวะตามปกติ หลังจากนั้นจึงทำความสะอาดท่อด้วยน้ำสะอาดแล้วจึงใส่กลับไปดังเดิมโดยมีความลึกเท่ากับคำแนะนำของแพทย์
  • แผลบริเวณหน้าท้อง ซึ่งจะเป็นแผลที่ศัลยแพทย์เปิดหาเส้นเลือดเพื่อนำมาใช้เลี้ยงอวัยวเพศ จะมีท่อยางเล็ก ๆ เพื่อระบายน้ำเลือดน้ำเหลือง ซึ่งจะวางอยู่ประมาณ 2-3 วัน จึงจะถอดออก และแผลหน้าท้องจะมีเพียงรอยเย็บตามขวางเช่นเดียวกับแผลผ่าตัดมดลูกรัง ไข่
  • บริเวณสะโพกจะมีแผลที่เกิดขึ้นเนื่องจากการตัดผิวหนังบางส่วนไปปลูกที่บริเวณแขน ซึ่งศัลยแพทย์จะใช้ผ้ากอซปิดไว้ ซึ่งอาจจะมีเลือดออกบ้างเล็กน้อย และศัลยแพทย์จะเปลี่ยนผ้ากอซเป็นครั้งคราวจนแผลหายสนิทในเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์

ข้อมูลโดยนพ.สุกิจ วรธำรง

ค่ารักษา

สร้างอวัยวะเพศชาย (Total phalloplasty) พัก 14 คืน 301,000 บาท

สร้างอวัยวะเพศชาย (Total phalloplasty) พัก 14 คืน

301,000 บาท

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม