ผ่าตัดแปลงเพศจากหญิงเป็นชาย ขั้นตอนที่ 2

หลังจากที่ตัดมดลูกและรังไข่เพื่อตัดปัญหาเรื่องประจำเดือน และตัดแหล่งฮอร์โมนเพศหญิงไปเรียบร้อยแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนของ “การผ่าตัดปิดช่องคลอดร่วมกับการยืดท่อปัสสาวะ และการสร้างท่อปัสสาวะที่ท้องแขนโดยใช้ผิวหนังบริเวณสะโพก” เพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์อีกขั้นหนึ่ง

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนผ่าตัด

 • เข้ารับการตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพื่อเตรียมพร้อมในการผ่าตัด
 • หยุดยาฮอร์โมนก่อนการผ่าตัดอย่างน้อย 2 สัปดาห์
 • ก่อนการผ่าตัดคนไข้ต้องงดน้ำและอาหารอย่างน้อย 6 ชั่วโมง

ยืดท่อปัสสาวะและปิดช่องคลอดทำกันอย่างไร

 • ศัลยแพทย์ทำการเลาะผนังช่องคลอดด้านหน้าออกเพื่อนำมาสร้างเป็นท่อปัสสาวะให้ยาวขึ้นจากเดิมประมาณ 3-4 ซม. เป็นการเตรียมท่อปัสสาวะให้พร้อมกับส่วนท่อปัสสาวะที่จะสร้างไว้ที่ท้องแขน ตัดปลายส่วนลึกตามแนวขวางแล้วพลิกตลบออกมานอกช่องคลอดแล้วเย็บเป็นท่อยาวฝากไว้ที่คลิตอริส
 • จากนั้น ทำการลอกเยื่อบุช่องคลอดออกจากกล้ามเนื้อตั้งแต่ด้านนอกเข้าไปจนถึงปลายสุดของช่องคลอด เพื่อให้เนื้อช่องคลอดสมานติดกันเป็นเนื้อเดียวได้ ส่วนกล้ามเนื้อภายในช่องคลอดยังคงไว้ตามเดิม
 • สุดท้าย ศัลยแพทย์จะเย็บปิดช่องคลอดโดยเย็บกล้ามเนื้อปากช่องคลอดปิด และใส่สายยางขนาดเล็กๆ สำหรับระบายเลือดไว้ภายในแล้วจึงเย็บแคมเล็กเข้าหากัน
 • ใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง-2 ชั่วโมง

มาถึงขั้นตอนการสร้างท่อปัสสาวะ

 • ศัลยแพทย์นำผิวหนังจากสะโพกตามขนาดที่ต้องการมาหุ้มรอบๆ สายสวนปัสสาวะ เย็บให้เข้ารูปตลอดแนว จากนั้นเจาะรูไปยังชั้นไขมันบริเวณท้องแขน 2 รู (ส่วนต้นและปลายท้องแขน)
 • จากนั้นสอดท่อปัสสาวะที่เย็บปั้นขึ้น (มีสายยางใส่เป็นแกนท่อ) ลงไปที่รูส่วนต้นท้องแขน และให้ปลายสายยางโผล่ออกที่รูส่วนปลายท้องแขน และเย็บรอบรูเปิดทั้งหมดด้วยไหมละลาย
 • ใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดประมาณ 1-2 ชั่วโมง
 • จากนี้คนไข้ต้องใช้เวลาพักฟื้นอย่างน้อย 6 เดือน จึงสามารถผ่าตัดกระบวนการต่อไปได้

การดูแลหลังการผ่าตัด

 • หลังการผ่าตัดผู้ป่วยจะมีท่อระบายเลือดจากบริเวณช่องคลอด โดยจะถอดสายระบายเลือดออกได้ โดยมากจะใช้เวลาประมาณ 4-5 วัน
 • หลังผ่าตัดประมาณ 1 สัปดาห์ สามารถถอดสายปัสสาวะออกได้และเริ่มปัสสาวะเองได้ โดยทำความสะอาดแผลด้วยสำลีชุบน้ำสะอาดเช็ดแผล และป้ายแผลด้วยขี้ผึ้งยาเพื่อเคลือบแผลป้องกันการอักเสบหลังการถ่ายปัสสาวะทุกครั้งประมาณ 2 สัปดาห์
 • หลังผ่าตัดสร้างท่อปัสสาวะ แผลบริเวณแขนจะมีท่อยางฝังอยู่ที่แขน โดยมีรูเปิดสองจุด จึงต้องทำความสะอาดแผล และท่อปัสสาวะที่สร้างไว้ทุกวันตามคำแนะนำของศัลยแพทย์อย่างเคร่งครัด
 • ไหมที่เย็บในการสร้างท่อปัสสาวะเป็นไหมละลาย ซึ่งจะหลุดออกได้เองหลังจากแผลหายสนิทแล้วหรือโดยเฉลี่ยประมาณ 4 สัปดาห์
 • หากมีอาการผิดปกติใดๆ หรือมีข้อสงสัย ให้ติดต่อศัลยแพทย์ผ่าตัดโดยด่วน หรือติดต่อพยาบาลที่ดูแลตามช่องทางที่ทางโรงพยาบาลได้จัดให้ เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ เป็นต้น

ข้อมูลโดยนพ.สุกิจ วรธำรง

ค่ารักษา

ยืดท่อปัสสาวะและเย็บปิดช่องคลอด 121,000 บาท
เตรียมท้องแขนทำท่อปัสสาวะ 71,000 บาท

ยืดท่อปัสสาวะและเย็บปิดช่องคลอด

121,000 บาท

เตรียมท้องแขนทำท่อปัสสาวะ

71,000 บาท

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม