chat

แปลงเพศจากหญิงเป็นชาย ขั้นตอนที่ 2

“ผ่าตัดเย็บปิดช่องคลอดร่วมกับการยืดท่อปัสสาวะและสร้างท่อปัสสาวะที่ท้องแขน”

หลังจากที่ตัดมดลูกและรังไข่เพื่อตัดปัญหาเรื่องประจำเดือน และตัดแหล่งฮอร์โมนเพศหญิงไปเรียบร้อยแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนของ “การผ่าตัด ปิดช่องคลอดร่วมกับการยืดท่อปัสสาวะและการสร้างท่อปัสสาวะที่ท้องแขนโดยใช้ผิวหนังบริเวณสะโพก” เพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์อีกขั้นหนึ่ง ซึ่งคนไข้จะต้องใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือน เพื่อให้แผลจากการตัดมดลูกและรังไข่แข็งแรงและนุ่มพอที่จะทำการผ่าตัดได้ เพื่อให้การผ่าตัดขั้นตอนที่ 2 เป็นไปอย่างสมบูรณ์มากที่สุด

ในขั้นตอนนี้จะอยู่ในความดูแลของศัลยแพทย์ตกแต่ง ทีมพยาบาล บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความสามารถในการดูแลคนไข้หลังผ่าตัด เพื่อให้แผลผ่าตัดหายดี ไม่ติดเชื้อและไม่มีภาวะแทรกซ้อน รวมถึงผลข้างเคียงต่าง ๆ จนกว่าคนไข้จะสามารถออกจากโรงพยาบาล และกลับไปพักฟื้นที่บ้านต่อได้อย่างปลอดภัย

นอกจากทีมแพทย์ผ่าตัดแล้ว ในขั้นตอนนี้จิตแพทย์ยังคงมีบทบาทสำคัญในการดูแลสภาพจิตใจของคนไข้ให้เป็นปกติจนจบกระบวนการ เพื่อให้คนไข้สามารถยอมรับ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับร่างกายและปรับการใช้ชีวิตในเพศใหม่ได้โดยไม่เครียด หรือเครียดน้อยที่สุด ต่อไปเรามาดูกันว่าขั้นตอนนี้ต้องทำอะไรบ้าง และต้องเตรียมตัวอย่างไร

ราคายืดท่อปัสสาวะ/เย็บปิดช่องคลอด/สร้างท่อปัสสาวะ

ขั้นตอนยืดท่อปัสสาวะและปิดช่องคลอด

เลือกเนื้อเยื่อสร้างท่อปัสสาวะ

ขั้นตอนการสร้างท่อปัสสาวะ

ผ่าตัดเย็บปิดช่องคลอดร่วมกับยืดท่อปัสสาวะ

ตัดมดลูกออกตั้งแต่ปากมดลูก แล้วปิดปลายช่องคลอดไว้ จะเหลือ ช่องคลอดไว้จนถึงปากช่องคลอด และอวัยเพศภายนอก

ยืดท่อปัสสาวะและปิดช่องคลอด

ยืดท่อปัสสาวะและปิดช่องคลอด

ศัลยแพทย์ทำการเลาะผนังช่องคลอดด้านหน้าแล้วพลิกตลบออก เพื่อนำมาสร้างเป็นท่อปัสสาวะให้ยาวขึ้นจากเดิมประมาณ 3-4 ซม. เป็นการเตรียมท่อปัสสาวะให้พร้อมต่อกับส่วนท่อปัสสาวะที่จะสร้างไว้ที่ท้องแขน ตัดปลายส่วนลึกตามแนวขวางแล้วพลิกตลบออกมานอกช่องคลอดแล้วเย็บเป็นท่อยาวฝากไว้ที่คลิตอริส

ยืดท่อปัสสาวะและปิดช่องคลอด

จากนั้น ทำการลอกเยื่อบุช่องคลอดออกจากกล้ามเนื้อตั้งแต่ด้านนอกเข้าไปจนถึงปลายสุดของช่องคลอด เพื่อให้เนื้อช่องคลอดสมานติดกันเป็นเนื้อเดียวได้ ส่วนกล้ามเนื้อภายในช่องคลอดยังคงไว้ตามเดิม

ยืดท่อปัสสาวะและปิดช่องคลอด

สุดท้าย ศัลยแพทย์จะเย็บปิดช่องคลอดโดยเย็บกล้ามเนื้อปากช่องคลอดปิด และใส่สายยางขนาดเล็กๆ สำหรับระบายเลือดไว้ภายในแล้วจึงเย็บแคมเล็กเข้าหากัน

ใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง-2 ชั่วโมง

เตรียมตัวอย่างไรก่อนผ่าตัดยืดท่อปัสสาวะ

ตรวจร่างกายทั่วไปเพื่อตรวจดูความพร้อมของร่างกายที่เกี่ยวกับการผ่าตัด

ตรวจดูสภาพแผลเป็นจากการผ่าตัดมดลูก ตรวจดูหน้าท้อง ตรวจแผลบริเวณปลายช่องคลอดว่ามีความผิดปกติหรือไม่ ตรวจดูความลึกของช่องคลอด

ตรวจดูเลือดเพื่อดูความผิดปกติต่างๆ และเตรียมความพร้อมสำหรับการดมยาสลบ

คนไข้ต้องหยุดยาฮอร์โมนเพศชายก่อนการผ่าตัดอย่างน้อย 2 สัปดาห์

สร้างท่อปัสสาวะบริเวณท้องแขน
เลือกเนื้อเยื่อส่วนไหนมาทำท่อปัสสาวะดี

แก้มก้นด้านล่าง

ได้แผ่นเนื้อเยื่อขนาดตามต้องการ

โอกาสตีบตันน้อย

ได้รับความนิยมมาทำท่อปัสสาวะ เนื่องจากซ่อนแผลได้ดี

ได้แผ่นเนื้อเยื่อขนาดตามต้องการ และมีโอกาสตีบตันน้อย

เยื่อบุช่องคลอด

ไม่ต้องมีแผลเป็นที่อื่น

ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเลาะเยื่อบุช่องคลอดมา เป็นผืนเดียวโดยไม่ฉีกขาด

ไม่เหมาะกับคนไข้ที่มีช่องคลอดแคบและเล็ก เพราะจะทำให้ได้เนื้อเยื่อ ขนาดไม่พอตามต้องการ

เมื่อเลือกเนื้อเยื่อได้แล้ว ต่อมาเราไปดูการเตรียมตัวและขั้นตอน รวมถึงการดูแลหลังผ่าตัด

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนผ่าตัดสร้างท่อปัสสาวะ

ตรวจร่างกายเพื่อตรวจดูความพร้อมของร่างกาย ช่องท้องและบริเวณที่ทำการผ่าตัดไปแล้ว

เลือกใช้แขนข้างที่ไม่ถนัดมาสร้างท่อปัสสาวะ ตรวจดูบริเวณท้องแขนข้างที่จะใช้งานว่ามีลักษณะผิดปกติหรือไม่ มีระบบเส้นเลือดใดที่มาเลี้ยงข้อมือเพื่อป้องกันอาการมือขาดเลือดหลังผ่าตัดรวมถึงจะเป็นเส้นเลือดที่มีความสมบูรณ์มากเพียงพอในการเลี้ยงอวัยวะเพศที่สร้างขึ้น กรณีที่คนไข้มีขนขึ้นตามตัวมาก อาจต้องแนะนำคนไข้ให้กำจัดขนถาวรที่แขนข้างนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ขนขึ้นอวัยวะเพศที่สร้างขึ้นในภายหลัง

ตรวจเลือดเพื่อดูความผิดปกติต่างๆ และเตรียมความพร้อมสำหรับการดมยาสลบ

คนไข้ต้องหยุดยาฮอร์โมนเพศชายก่อนการผ่าตัดอย่างน้อย 2 สัปดาห์

คนไข้ต้องรับทราบลักษณะแผลเป็นที่จะเกิดขึ้นจากการผ่าตัด การดูแลแผลและท่อสายสวนที่จะต้องใส่ไว้ที่แขนต่อเนื่องหลังจากการผ่าตัด จนถึงเวลาผ่าตัดในขั้นตอนต่อไป ซึ่งใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือน

ขั้นตอนการสร้างท่อปัสสาวะ

ขั้นตอนการสร้างท่อปัสสาวะ
ขั้นตอนการสร้างท่อปัสสาวะ

ขั้นตอนการสร้างท่อปัสสาวะ
ขั้นตอนการสร้างท่อปัสสาวะ

ศัลยแพทย์นำผิวหนังจากสะโพกตามขนาดที่ต้องการมาหุ้มรอบๆ สายสวนปัสสาวะ เย็บให้เข้ารูปตลอดแนว จากนั้นเจาะรูไปยังชั้นไขมันบริเวณท้องแขน 2 รู (ส่วนต้นและปลายท้องแขน

จากนั้นสอดท่อปัสสาวะที่เย็บปั้นขึ้น (มีสายยางใส่เป็นแกนท่อ) ลงไปที่รูส่วนต้นท้องแขน และให้ปลายสายยางโผล่ออกที่รูส่วนปลายท้องแขน และเย็บรอบรูเปิดทั้งหมดด้วยไหมละลาย

ใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดประมาณ 1 ชั่วโมง

จากนี้คนไข้ต้องใช้เวลาพักฟื้นอย่างน้อย 6 เดือน จึงสามารถผ่าตัดกระบวนการต่อไปได้

ดูแลตัวอย่างไรหลังการผ่าตัด

หลังการผ่าตัดคนไข้จะมีสายระบายเลือดจากบริเวณช่องคลอด โดยจะถอดภายใน 4-5 วัน

หลังผ่าตัดประมาณ 1 สัปดาห์ สามารถถอดสายปัสสาวะออกได้และเริ่มปัสสาวะเองได้ โดยเจ้าหน้าที่พยาบาลทำความสะอาดแผล และป้ายด้วยขี้ผึ้งยาเพื่อเคลือบแผลป้องกันการอักเสบหลังการถ่ายปัสสาวะทุกครั้งประมาณ 2 สัปดาห์

หลังผ่าตัดสร้างท่อปัสสาวะ แผลบริเวณแขนจะมีท่อยางฝังอยู่ที่แขน โดยมีรูเปิดสองจุด คนไข้ควรทำความสะอาดแผล และท่อปัสสาวะที่สร้างไว้ทุกวันตามคำแนะนำของศัลยแพทย์อย่างเคร่งครัด

ไหมที่เย็บในการสร้างท่อปัสสาวะเป็นไหมละลาย ซึ่งจะหลุดออก ได้เองหลังจากแผลหายสนิทแล้วหรือโดยเฉลี่ยประมาณ 4 สัปดาห์

เมื่อผลการผ่าตัดขั้นตอนที่ 2 ได้ผลดี แผลหายสนิทรวมทั้งแผลเป็นบริเวณต่าง ๆ เริ่มนุ่มดีขึ้น และร่างกายแข็งแรงพร้อมที่จะผ่าตัดต่อไปในขั้นที่ 3

ค่ารักษา

ยืดท่อปัสสาวะและเย็บปิดช่องคลอด (พักรพ. 6 คืน)

141,000 บาท

เตรียมท้องแขนทำท่อปัสสาวะ (พักรพ. 1 คืน)

71,000 บาท

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม