chat

ผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน

ใบหน้าที่สมส่วนและรอยยิ้มที่สวยงามย่อมเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา แต่ในบางคนอาจมีความไม่สมดุลของขากรรไกรทั้งในด้านขนาดและตำแหน่ง ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อความสวยงามแล้ว ยังส่งผลต่อการใช้งาน (กัด/บดเคี้ยวอาหาร) ที่เกิดจากฟันไม่สบกันอีกด้วย ปัญหานี้ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต ทำให้ขาดความมั่นใจ เป็นปมด้อย หรือถูกล้อเลียน ดังนั้น การมีโครงสร้างใบหน้าและขากรรไกรผิดปกติจึงควรได้รับการแก้ไขที่ตรงจุดด้วย 2 วิธีร่วมกันคือ การทำศัลยกรรมกระดูกขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน ที่อยู่ภายใต้การดูแลจากทันตแพทย์ผู้ชำนาญการจาก 2 สาขา คือ ทันตแพทย์ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

ราคา

ลักษณะแบบไหน ควรทำผ่าตัดขากรรไกร

การผ่าตัดขากรรไกร ทำอย่างไร

วิธีผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน

ข้อดีของการผ่าตัดก่อนจัดฟัน

การดูแลตัวเองหลังผ่าตัดขากรรไกร

ลักษณะแบบไหน ควรทำผ่าตัดขากรรไกร

ลักษณะแบบไหน ควรทำผ่าตัดขากรรไกร
ลักษณะแบบไหน ควรทำผ่าตัดขากรรไกร
ลักษณะแบบไหน ควรทำผ่าตัดขากรรไกร

 • ขากรรไกรบนยื่นออกมามาก ริมฝีปากนูนอูมมากผิดปกติ
 • คางยื่นออกมามาก
 • คางหลุบ หรือคางหดสั้นมาก
 • ขากรรไกรล่าง หรือฟันหน้าล่างคร่อมฟันบน
 • หน้าเบี้ยว
 • ยิ้มเห็นเหงือกเยอะ
 • หน้าบิดเบี้ยวจากกระดูกขากรรไกร
 • หุบริมฝีปากไม่ได้
 • มีอาการนอนกรนหรือหยุดหายใจในขณะหลับ
 • จัดฟันแบบธรรมดาไม่สำเร็จ ไม่เห็นผล
การผ่ดตัดขากรรไกร

การผ่าตัดขากรรไกร ทำอย่างไร

การผ่าตัดขากรรไกร เป็นการผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร ซึ่งการผ่าตัดสามารถทำได้ทั้งกระดูกขากรรไกรบนหรือล่าง หรือทั้งสองขากรรไกร นอกจากนี้ ยังมีการผ่าตัดที่จำเป็น ได้แก่ การผ่าตัดแยกส่วนร่วมผ่าตัดขากรรไกร, การผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งปลายคาง, การผ่าตัดเพื่อลดขนาดของขอบขากรรไกรล่างในตำแหน่งต่าง ๆ และการผ่าตัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับความสวยงามของใบหน้า ซึ่งการผ่าตัดขากรรไกรเป็นการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหรือรูปร่างของกระดูกขากรรไกร ทำให้กระดูกขากรรไกรอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง มีการสบฟันที่ดีรวมถึงส่งผลให้มีลักษณะโครงสร้างใบหน้าที่ดีขึ้น (facial harmony) อย่างเด่นชัด เมื่อกระดูกขากรรไกรบนหรือล่างเลื่อนอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้ว ทำให้เนื้อเยื่อของใบหน้าบริเวณคางแก้ม ริมฝีปาก และส่วนปลายของจมูกเคลื่อนตามการเปลี่ยนแปลงของกระดูกดังกล่าว ดังนั้นเมื่อกระดูกขากรรไกรอยู่ในตำแหน่ง และรูปร่างที่ถูกต้องจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างใบหน้าตามมา ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสมดุลและความสวยงามของโครงสร้างใบหน้าโดยรวม ซึ่งขั้นตอนการรักษา แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ การผ่าตัดขากรรไกร และการจัดฟันเพื่อเตรียมลักษณะการสบฟันเพื่อการผ่าตัด

วิธีผ่าตัดขากรรไกร ร่วมกับการจัดฟัน

วิธีผ่าตัดขากรรไกร ร่วมกับการจัดฟัน

1. แบบดั้งเดิม (Conventional approach) (จัดฟัน->ผ่าตัด->จัดฟัน)

การจัดฟันก่อนผ่าตัด ใช้เวลาประมาณ 1-2 ปี เพื่อแก้ไขการซ้อนเกและปรับแนวแกนฟัน เนื่องจากโดยปกติคนไข้ที่มีความผิดปกติของขากรรไกร จะมีการชดเชยของฟันโดยฟันจะล้มเอนตามธรรมชาติไปปิดบังความผิดปกติของขากรรไกร ดังนั้น การจัดฟันก่อนผ่าตัดจะทำให้การสบฟันก่อนผ่าตัดรวมทั้งใบหน้าดูแย่ลงเพียงชั่วคราว

การผ่าตัดขากรรไกร เมื่อพร้อมที่จะผ่าตัด ทันตแพทย์จะทำการพิมพ์ปากเอกซเรย์อีกครั้ง เพื่อจำลองการผ่าตัดในแบบจำลองฟัน และทำเฝือกสบฟันสำหรับใช้ในห้องผ่าตัด หลังผ่าตัด คนไข้ต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาล 2-4 วัน และพักฟื้นต่อที่บ้าน 2-4 สัปดาห์

การจัดฟันหลังการผ่าตัด เป็นการจัดฟันเพื่อปรับให้การสบฟันสมบูรณ์ขึ้น ใช้เวลาประมาณ 6-12 เดือน

จัดฟันปรับการสบฟัน

2. แบบผ่าตัดก่อนจัดฟัน (Surgery-first approach)

เป็นรูปแบบการรักษาที่เริ่มนิยมในปัจจุบัน เนื่องจากไม่มีการจัดฟันก่อนการผ่าตัดขากรรไกร ทำให้สามารถลดระยะเวลาในขั้นตอนจัดฟันก่อนผ่าตัดได้ 6-12 เดือน และยังเป็นการหลีกเลี่ยงภาวะ “ลูกเป็ดขี้เหร่” หรือช่วงที่การสบฟันดูผิดปกติมากเนื่องจากการจัดตำแหน่งฟันเพื่อเตรียมพร้อมผ่าตัดขากรรไกร ส่วนการผ่าตัดขากรรไกรเป็นการผ่าตัดเหมือนกับการรักษาแบบดั้งเดิมข้างต้น และรอคนไข้พักฟื้นประมาณ 1-1 เดือนครึ่ง ก็สามารถจัดฟันหลังการผ่าตัด เพื่อเก็บรายละเอียดของการสบฟันที่สมบูรณ์ โดยใช้เวลาประมาณ 12 เดือน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์)

ข้อดีของการ ผ่าตัดก่อนจัดฟัน

ลดระยะเวลาการรักษาได้ 6-12 เดือน

แก้ไขความผิดปกติของใบหน้าและขากรรไกรได้ตั้งแต่เริ่มแรกของการรักษา รวมถึงไม่มีระยะที่ทำให้ใบหน้าหรือการสบฟันที่ผิดปกติรุนแรงกว่าเดิม

การจัดฟันสามารถเคลื่อนฟันได้ไวขึ้น ภายหลังจากการผ่าตัด (Regional accerlatory phenomenon)

หากมีการคืนตัวกลับของกระดูกขากรรไกรจากการผ่าตัด สามารถแก้ไขในระหว่างการจัดฟันได้

สามารถแก้ไขในระหว่างการจัดฟันได้

การดูแลตัวเอง หลังผ่าตัดขากรรไกร

 • หลังผ่าตัดระยะแรกยังมีอาการบวมอยู่ ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ ให้คนไข้ประคบเย็นตามที่แพทย์แนะนำ และอาการบวมจะค่อยๆ ลดลงในระยะเวลา 3-6 สัปดาห์
 • เนื่องจากหลังผ่าตัด ต้องมีการมัดฟันไว้ คนไข้ต้องรับประทานอาหารเหลวผ่านทางกระบอกฉีดยาเท่านั้น ประมาณ 2-4 สัปดาห์
 • รักษาความสะอาดภายในช่องปาก หมั่นบ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปากเพื่อป้องกันการติดเชื้อหลังจากผ่าตัด
 • ทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด

ไม่ว่าจะทำการรักษาด้วยวิธีไหน ก็ทำให้ใบหน้าที่ไม่สมส่วนจากกระดูกขากรรไกรกลับมาได้รูปสมดั่งปรารถนาได้ หากวันนี้คุณรู้สึกไม่มั่นใจ ว่าความผิดปกติบนใบหน้าเกิดจากกระดูกขากรรไกร หรือแค่ฟัน สามารถเข้ามาปรึกษาแพทย์ เพื่อให้ได้รับข้อมูลและการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อรอยยิ้มและความมั่นใจที่มีมากขึ้นกว่าเดิม

ราคา

ผ่าตัดขากรรไกรล่าง ร่วมกับการจัดฟันเพื่อแก้ไขฟันผิดปกติ

130,000 บาท/พัก 2 คืน

ผ่าตัดขากรรไกรบน 1 ชิ้น ร่วมกับการจัดฟันเพื่อแก้ไขฟันผิดปกติ

150,000 บาท/พัก 3 คืน

ผ่าตัดขากรรไกรบนและล่าง ร่วมกับการจัดฟันเพื่อแก้ไขฟันผิดปกติ

260,000 บาท/พัก 4 คืน