chat

ผู้ป่วยติดเตียง

ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อาการนอนติดเตียงเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุทุกคน หรือผู้ป่วยที่มีสุขภาพร่างกายอยู่ในภาวะเสื่อมโทรม จนต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลา ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ บางรายอาจพอขยับเขยื้อนร่างกายบางส่วนได้บ้าง หรือบาง รายอาจไม่รู้สึกตัวเลยอย่างที่เรียกว่า‘นอนเป็นผัก’สิ่งที่ตามมาจากภาวะนอน ติดเตียง คือ  ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินปัสสาวะ เกิดแผลกดทับ เป็นต้น ดังนั้น การดูแลผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง จึงจำเป็นต้องดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยความรู้และความเข้าใจ ที่ถูกต้อง เพื่อลดภาระการนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล เพราะการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในแต่ละครั้ง มีเรื่องค่าใช้จ่ายรวมถึงมีอุปสรรคในการเคลื่อนย้าย สำคัญที่สุดคือให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดี ไม่มีแผลกดทับ ลดการติดเชื้อ ลดอาการข้อติด ขับถ่ายถูกหลักอนามัย สุขภาวะทางอารมณ์ดี

ราคาการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่โรงพยาบาลยันฮี

ผู้ป่วยติดเตียงคือใคร?

การดูแลแผลกดทับของผู้ป่วยติดเตียง

การดูแลสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยติดเตียง

ปรับพฤติกรรมการกินสำหรับผู้ป่วยติดเตียง

การดูแลสุขภาวะทางอารมณ์และจิตใจให้ผู้ป่วยติดเตียง

Q&A หลากคำถาม มีคำตอบ เกี่ยวกับผู้ป่วยติดเตียง

ผู้ป่วยติดเตียงคือใคร?

‘ผู้ป่วยติดเตียง’ คือ ผู้ที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรังจนสภาพร่างกายเสื่อมโทรม ไม่สามารถ ใช้ชีวิตประจำวัน ช่วยเหลือดูแลตัวเองได้เหมือนคนปกติ จึงต้องนอนอยู่บนเตียง เป็นเวลา นานและต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด จำแนกออกเป็นทั้งหมด 3 ประเภท คือ

1.ผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มสีเขียว เป็นผู้ป่วยติดเตียงระดับแรกอยู่ในระยะเริ่มต้นไปถึง ปานกลาง จัดว่าเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้มีอาการหนักมากนักเพราะยังสามารถเคลื่อนไหวร่างกาย ได้บ้าง ดูแลตัวเองได้บ้าง สามารถทำกิจกรรมประจำวันได้เองหลายอย่างโดยไม่จำเป็นต้อง รับช่วยเหลือจากบุคลากรทางการแพทย์หรือพยาบาล อาจมีภาวะทางสมองหรือกล้ามเนื้อ ที่ต้องได้รับการดูแล และติดตามอาการอย่างสม่ำเสมอ

2.ผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มสีเหลือง เป็นผู้ป่วยติดเตียงที่สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง มีภาวะอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้หรืออาจจะเคลื่อนไหว ร่างกายได้บ้างบางส่วน มักมีภาวะอาการอัมพฤกษ์ เสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับเสี่ยงต่อการ ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและทางเดินอาหาร จึงต้องดูแลเป็น เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน

3.ผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มสีแดง คือ ผู้ป่วยอัมพาตที่ไม่สามารถขยับร่างกายไม่สามารถ พลิกตัว หรือลุกขึ้นนั่งเองได้ ทั้งยังไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกาย ไม่รู้สึกตัวจัดเป็นผู้ป่วย ที่มีความบกพร่องทางร่างกายขั้นรุนแรง ต้องนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยอยู่ตลอดเวลาจำเป็น ต้องได้รับการดูแลทั้งจากผู้ดูแล และจากบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิด

การดูแลแผลกดทับของผู้ป่วยติดเตียง

สาเหตุของแผลกดทับมาจากผู้ป่วยนอนติดเตียงเป็นเวลานาน ทำให้บริเวณที่เป็นปุ่ม กระดูกต่าง ๆ ขาดเลือดมาหล่อเลี้ยงบริเวณผิวหนัง ทำให้เกิดแผลได้ง่าย เช่น ส้นเท้า ตาตุ่ม ก้นกบ ท้ายทอย สะบัก ศอก และกระดูกสันหลัง ในระยะแรกอาจเกิดอาการลอกแค่ที่ผิว แต่พอนานวันเข้าก็อาจจะลอกไปจนถึงชั้นกล้ามเนื้อ หรืออาจจะถึงชั้นกระดูก และเมื่อร่างกาย ปราศจากผิวหนังซึ่งทำหน้าที่ปกคลุมเเล้ว โอกาสเกิดการติดเชื้อจึงมีมากขึ้น และอาจรุนแรง ถึงชีวิตได้ ผู้ดูแลควรหมั่นพลิกตะแคงตัวผู้ป่วยทุก ๆ 2 ชั่วโมง เช่น นอนหงายไปนอนตะแคง สลับซ้าย-ขวากันไปมา ใช้เตียงลมหรือเตียงเจลรองปุ่มกระดูก หลีกเลี่ยงความยับย่นของ เสื้อผ้า ไม่ควรให้เสื้อผ้าเปียกชื้น

การดูแลผู้ป่วยติดเตียง

การดูแลผู้ป่วยที่ใส่สายสวนปัสสาวะจะเพิ่มโอกาสติดเชื้อได้ง่าย จึงไม่ควรปล่อยถุง ปัสสาวะให้สัมผัสพื้น และหมั่นสังเกตสีของปัสสาวะ หากปัสสาวะ เริ่มมีสีขุ่น หรือมีสีน้ำตาล หรือแดง หรือปัสสาวะไม่ออกควรรีบพบแพทย์ทันที กรณีผู้ป่วยที่ สวมใส่แพมเพิร์สควรหมั่น เปลี่ยนให้ผู้ป่วยอยู่เสมอหลังขับถ่ายหรือปัสสาวะ เพื่อลดความ เสี่ยงติดเชื้อ ดูแลสุขภาพช่อง ปากให้สะอาด เพื่อลดการสะสมของแบคทีเรียในช่องปาก ลดความเสี่ยงติดเชื้อของหัวใจหรือ ปอดได้ ควรจัดสภาพแวดล้อมให้ไม่สกปรก หมั่นทำความสะอาดอยู่เสมอให้มีอากาศถ่ายเทได้ สะดวกและสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ง่ายในกรณีฉุกเฉิน

การดูแลสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยติดเตียง

ผู้ป่วยติดเตียงควรได้รับการออกกำลังกายที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการยึดติดของ ข้อต่อ รวมถึงการเพิ่มกำลังของกล้ามเนื้อ กายภาพบำบัดจะช่วยฟื้นฟูกำลังกล้ามเนื้อของ ผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยลุกขึ้นมานั่งและยืนช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น ปอดขยายได้เต็มที่ รวมถึงช่วยลดการเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ทั้งนี้จุดมุ่งหมายในการทำกายภาพบำบัดก็เพื่อ ให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติ

การดูแลสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยติดเตียง

ปรับพฤติกรรมการกินสำหรับผู้ป่วยติดเตียง

ผู้ป่วยติดเตียงมักประสบกับภาวะกลืนลำบาก คือความผิดปกติทางช่องปาก และคอ หอยในผู้สูงอายุ โรคหลอดเลือดสมอง และภาวะสมองเสื่อม มีความเสี่ยงต่อการลำลักขณะ รับประทานอาหาร อาจทำให้ปอดเกิดการอักเสบหรือติดเชื้อ เพราะเศษอาหารหลุดเข้าไปที่ หลอดลม เศษอาหารชิ้นใหญ่อาจเข้าไปอุดหลอดลมได้ ดังนั้น ผู้ดูแลควรปรับเตียง 45-90 องศา จับลุก นั่งบนเตียง โดยใช้หมอนช่วยดันหลังให้ทรงตัว นอกจากนี้ ควรปรับอาหารให้ เหมาะสม ควรปรับเตียงให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านั่ง เพื่อลดความเสี่ยงสำลักอาหาร ทั้งระหว่างและ หลังรับประทานอาหาร 1 ชั่วโมง ควรเลือกอาหารที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสำลักอาหารจน หลุดเข้าไปในหลอดลม เสี่ยงอาการปอดติดเชื้อ การปรับอาหารอาจเริ่มจากการให้อาหารข้น แต่ในปริมาณน้อยก่อน เช่น โจ๊ก ข้าวต้ม ซุป ฯลฯ เพื่อดูว่าผู้ป่วยที่นอนติดเตียงสามารถกลืน ได้หรือไม่ รวมถึงไม่รีบป้อนอาหาร ควรก้มคอกลืนอาหารที่ป้อน ห้ามแหงนคอไปข้างหลัง และหยุดป้อนหากมีอาการสำลักทันที

การดูแลสุขภาวะทางอารมณ์และจิตใจให้ผู้ป่วยติดเตียง

สมาชิกในครอบครัวควรให้เวลาดูแลเอาใจใส่ พูดคุยสนทนา อ่านหนังสือให้ฟัง ดูรายการ โทรทัศน์เป็นเพื่อน สนทนาเรื่องธรรมะ หรือทำกิจกรรมที่ผู้ป่วยมีความสุขเพื่อลดความเครียด

ราคาการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่โรงพยาบาลยันฮี

ประเมินโดยแพทย์ตามอาการและปัญหาสุขภาพของคนไข้แต่ละบุคคลเป็นรายกรณี

Q&A หลากคำถาม มีคำตอบ เกี่ยวกับ “ผู้ป่วยติดเตียง”

ถาม
ตอบ

ผู้ป่วยติดเตียงมีโอกาสกลับมาหายเป็นปกติได้หรือไม่?

ในทางการแพทย์ไม่มีการยืนยันว่าผู้ป่วยติดเตียงจะกลับมาหายหรือใช้ชีวิตได้ตามปกติ เพราะโอกาสในการหายของผู้ป่วยติดเตียงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ตั้งแต่อาการของผู้ป่วย โรคที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ อายุ สภาพทางกายภาพ จึงไม่สามารถระบุได้ว่าผู้ป่วยติดเตียงจะหายได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม การดูแลสุข ภาพร่างกายของผู้ป่วยและการรักษาที่เหมาะสมถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยติดเตียงมีโอกาสหายได้

ถาม
ตอบ

อุปกรณ์ที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วยมีอะไรบ้าง

-เตียงผู้ป่วย ส่วนมากจะใช้เตียงที่สามารถปรับระดับความสูงได้ เพื่อให้ผู้ดูแล สามารถดูแลผู้ป่วยได้ง่ายขึ้น เตียงผู้ป่วยมีหลายแบบให้เลือกใช้งาน ทั้งเตียงผู้ ป่วยไฟฟ้า เตียงผู้ป่วยมือหมุน หรือเตียงผู้ป่วยปรับระดับได้ เป็นต้น การเลือกใช้ ก็จะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ป่วยและผู้ดูแลเป็นสำคัญ
-เครื่องนอนป้องกันแผลกดทับ ที่มีความนุ่มเบาจำพวกเตียงเจล เตียงลม
-รถเข็นผู้ป่วย เป็นอุปกรณ์ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนที่ได้สะดวกขึ้นโดยไม่ ต้องเดินเอง มีหลายรูปแบบ เช่น รถเข็นผู้ป่วยพกพาที่สามารถพับได้, รถเข็น ผู้ป่วยไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่เป็นพลังงาน, รถเข็นผู้ป่วยประเภทตู้เหล็กที่ใช้ในโรง พยาบาล เป็นต้น
-รถเข็นอาบน้ำและนั่งถ่าย เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถอาบน้ำ ขับถ่าย ทำความสะอาดตัวเองได้อย่างสะดวกสบาย โดยที่ไม่ต้องเคลื่อนย้ายตัวเอง ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ป่วยนั่งถ่ายได้อย่างสะดวก โดยไม่ต้องยกขาขึ้นสูง และไม่ ต้องไปนั่งถ่ายเหมือนผู้ป่วยทั่วไป
-เครื่องดูดเสมหะ ใช้สำหรับดูดเสมหะออกจากทางเดินหายใจของผู้ป่วย ในผู้ป่วย ที่มีปัญหาการหายใจ ทำให้ผู้ป่วยสามารถหายใจได้สะดวกขึ้น และยังลดความ เสี่ยงในการเกิดภาวะสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตราย หรือการเป็นโรคติดเชื้อทางเดิน หายใจได้ด้วย