chat

ปากแหว่ง เพดานโหว่

จริงอยู่ที่ความพิการ ปากแหว่ง เพดานโหว่ เป็นสิ่งที่พ่อแม่ทั้งหลายไม่คาดหมายว่าจะได้เจอ แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ทางที่ดีที่สุดคือพ่อแม่ต้องตั้งสติและอย่าเครียดกังวลจนมากไป เพราะด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์ ทำให้ความพิการ ปากแหว่ง เพดานโหว่ สามารถผ่าตัดแก้ไขได้ และการรักษาจะได้ผลดีหากทำในช่วงอายุที่เหมาะสม คุณพ่อคุณแม่จึงไม่ควรปล่อยเวลาให้ผ่านไปจนเลยช่วงอายุที่เหมาะสม เพื่อลูกน้อยของคุณได้กลับมามีปาก, เพดานปาก รวมทั้งฟันและกระดูกใบหน้าที่ใช้งานได้ดี

การผ่าตัดแก้ไข “ปากแหว่ง เพดานโหว่”

  • เมื่อมาพบแพทย์ แพทย์จะทำการตรวจเด็กอย่างละเอียดก่อนว่าเป็น ปากแหว่ง เพดานโหว่ชนิดใด เพื่อวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสม หากเด็กมีความพร้อมต่อการผ่าตัด ผู้ปกครองจะต้องดูแลให้เด็กงดน้ำ นม และอาหารอื่น ๆ อย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนผ่าตัด หากมีโรคประจำตัวบางอย่างต้องทำการรักษาให้หายเสียก่อน

  • การรักษาในเด็กที่มีปากแหว่งอย่างเดียว (อายุที่เหมาะสมคือ 3 เดือนน้ำหนักตัวมากกว่า 5 กิโลกรัม และตรวจร่างกายไม่พบภาวะซีดหรือการติดเชื้อใดๆ) แพทย์จะใช้เทคนิคเลื่อนกล้ามเนื้อ ผิวหนัง และส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ผิดที่ผิดตำแหน่งให้กลับมาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ใช้เนื้อเยื่อบนใบหน้ามาหนุนสร้างความนูน ความสูง และลักษณะของจมูกและปากให้ใกล้เคียงกับสภาพปกติมากที่สุด โดยทั่วไปการผ่าตัดรักษา ปากแหว่ง จะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง
  • การรักษาในเด็กที่มีเพดานโหว่อย่างเดียว (อายุที่เหมาะสมคือ 10 เดือน – 1 ปีครึ่ง) โดยแพทย์จะใช้วิธีเลาะเนื้อเยื่อเพดานด้านข้างออกจากกระดูกทั้ง 2 ด้าน เลื่อนเข้ามาหากันตรงกลาง เลาะเนื้อเยื่อส่วนโพรงจมูก กล้ามเนื้อเพดาน และเยื่อบุเพดาน มาเย็บเข้าหากันเป็นสามชั้นซึ่งแพทย์จะพยายามซ่อมกล้ามเนื้อของเพดานอ่อนให้มีความสมบูรณ์ที่สุด เพื่อให้การพูดและการกลืนอาหารเป็นปกติมากที่สุด
  • การรักษาในเด็กที่มีทั้งปากแหว่งและเพดานโหว่ แพทย์จะทำการผ่าตัดรักษา ปากแหว่ง ให้เรียบร้อยก่อนเมื่อเด็กมีริมฝีปากที่สมบูรณ์ดีแล้วก็จะทำการผ่าตัดรักษาเพดานโหว่ต่อไป โดยทั่วไปจะรักษาเพดานโหว่หลังรักษาปากแหว่งแล้วเสร็จประมาณ 6 เดือน

การดูแลหลังผ่าตัดที่พ่อแม่ควรปฏิบัติโดยเคร่งครัด

คำแนะนำหลังการผ่าตัดปากแหว่ง เพดานโหว่

  • งดให้เด็กดูดน้ำหรือนมหลังผ่าตัด จนกว่าแผลจะหายดี โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ระหว่างนี้แนะนำให้ใช้ช้อนหรือหลอดหยดแทน
  • ดูแลทำความสะอาดแผลตามคำแนะนำของแพทย์
  • มาพบแพทย์เพื่อตัดไหมแผลที่ริมฝีปากหลังผ่าประมาณ 1 สัปดาห์ พร้อมกับตรวจดูสภาพของแผลที่เพดานปากด้วย โดยปกติแผลที่เพดานปากจะเย็บด้วยไหมละลายจึงไม่ต้องตัดไหม
  • ในช่วง 1 สัปดาห์แรก หากมีเลือดออกที่แผลผ่าตัด โดยเฉพาะแผลผ่าตัดเพดานโหว่ แนะนำให้รีบกลับมาพบแพทย์ เพื่อทำการแก้ไข

ปากแหว่ง เพดานโหว่ ราคา

ปากแหว่ง (Cleft Lip) 1 ข้าง (พัก 1 คืน)

61,000 บาท

ปากแหว่ง 2 ข้าง (พัก 1 คืน)

67,000 บาท

เพดานโหว่ (พัก 2 คืน)

69,000 บาท

หัตถการของศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม