ปากแหว่ง เพดานโหว่


จริงอยู่ที่ความพิการ ปากแหว่ง เพดานโหว่ เป็นสิ่งที่พ่อแม่ทั้งหลายไม่คาดหมายว่าจะได้เจอ แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ทางที่ดีที่สุดคือพ่อแม่ต้องตั้งสติและอย่าเครียดกังวลจนมากไป เพราะด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์ ทำให้ความพิการ ปากแหว่ง เพดานโหว่ สามารถผ่าตัดแก้ไขได้ และการรักษาจะได้ผลดีหากทำในช่วงอายุที่เหมาะสม คุณพ่อคุณแม่จึงไม่ควรปล่อยเวลาให้ผ่านไปจนเลยช่วงอายุที่เหมาะสม เพื่อลูกน้อยของคุณได้กลับมามีปาก, เพดานปาก รวมทั้งฟันและกระดูกใบหน้าที่ใช้งานได้ดี

การผ่าตัดแก้ไข “ปากแหว่ง เพดานโหว่”

  • เมื่อมาพบแพทย์ แพทย์จะทำการตรวจเด็กอย่างละเอียดก่อนว่าเป็น ปากแหว่ง เพดานโหว่ชนิดใด เพื่อวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสม หากเด็กมีความพร้อมต่อการผ่าตัด ผู้ปกครองจะต้องดูแลให้เด็กงดน้ำ นม และอาหารอื่น ๆ อย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนผ่าตัด หากมีโรคประจำตัวบางอย่างต้องทำการรักษาให้หายเสียก่อน
  • การรักษาในเด็กที่มีปากแหว่งอย่างเดียว (อายุที่เหมาะสมคือ 3 เดือน น้ำหนักตัวมากกว่า 5 กิโลกรัม และตรวจร่างกายไม่พบภาวะซีดหรือการติดเชื้อใดๆ) แพทย์จะใช้เทคนิคเลื่อนกล้ามเนื้อ ผิวหนัง และส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ผิดที่ผิดตำแหน่งให้กลับมาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ใช้เนื้อเยื่อบนใบหน้ามาหนุนสร้างความนูน ความสูง และลักษณะของจมูกและปากให้ใกล้เคียงกับสภาพปกติมากที่สุด โดยทั่วไปการผ่าตัดรักษา ปากแหว่ง จะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง
  • การรักษาในเด็กที่มีเพดานโหว่อย่างเดียว (อายุที่เหมาะสมคือ 10 เดือน – 1 ปีครึ่ง) โดยแพทย์จะใช้วิธีเลาะเนื้อเยื่อเพดานด้านข้างออกจากกระดูกทั้ง 2 ด้าน เลื่อนเข้ามาหากันตรงกลาง เลาะเนื้อเยื่อส่วนโพรงจมูก กล้ามเนื้อเพดาน และเยื่อบุเพดาน มาเย็บเข้าหากันเป็นสามชั้น ซึ่งแพทย์จะพยายามซ่อมกล้ามเนื้อของเพดานอ่อนให้มีความสมบูรณ์ที่สุด เพื่อให้การพูดและการกลืนอาหารเป็นปกติมากที่สุด
  • การรักษาในเด็กที่มีทั้งปากแหว่งและเพดานโหว่ แพทย์จะทำการผ่าตัดรักษา ปากแหว่ง ให้เรียบร้อยก่อน เมื่อเด็กมีริมฝีปากที่สมบูรณ์ดีแล้วก็จะทำการผ่าตัดรักษาเพดานโหว่ต่อไป โดยทั่วไปจะรักษาเพดานโหว่หลังรักษาปากแหว่งแล้วเสร็จประมาณ 6 เดือน

รายชื่อแพทย์ที่ทำหัตถการ

นพ.พิชญ์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ
นพ.สุกิจ วรธำรง
นพ.ปราโมทย์ มนูรังษี
นพ.ธวัชชัย บุญพัฒนพงศ์
นพ.สมศักดิ์ ชุลีวัฒนะพงศ์
นพ.สุทัศน์ คุณวโรตม์

นพ.กิตติชัย สิปิยารักษ์
นพ.โชคชัย อมรสวัสดิ์วัฒนา
นพ.ดวงกมล จิระนคร
นพ.วีรชัย วีรปกรณ์
นพ.จิรภัทร พัฒนาพลกรสกุล
นพ.ธนยศ สูยะโพธ

นพ.สิทธิวัฒน์ อินทรขาว

การดูแลหลังผ่าตัดที่พ่อแม่ควรปฏิบัติโดยเคร่งครัด

คำแนะนำหลังการผ่าตัดปากแหว่ง เพดานโหว่
  • งดให้เด็กดูดน้ำหรือนมหลังผ่าตัด จนกว่าแผลจะหายดี โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ระหว่างนี้แนะนำให้ใช้ช้อนหรือหลอดหยดแทน
  • ดูแลทำความสะอาดแผลตามคำแนะนำของแพทย์ก
  • มาพบแพทย์เพื่อตัดไหมแผลที่ริมฝีปากหลังผ่าประมาณ 1 สัปดาห์ พร้อมกับตรวจดูสภาพของแผลที่เพดานปากด้วย โดยปกติแผลที่เพดานปากจะเย็บด้วยไหมละลายจึงไม่ต้องตัดไหม
  • ในช่วง 1 สัปดาห์แรก หากมีเลือดออกที่แผลผ่าตัด โดยเฉพาะแผลผ่าตัดเพดานโหว่ แนะนำให้รีบกลับมาพบแพทย์ เพื่อทำการแก้ไข

ค่ารักษา

ปากแหว่ง (Cleft Lip) 1 ข้าง (พัก 1 คืน) 25,000 บาท
ปากแหว่ง 2 ข้าง (พัก 1 คืน) 28,000 บาท
เพดานโหว่ (พัก 2 คืน) 28,000 บาท

ปากแหว่ง (Cleft Lip) 1 ข้าง (พัก 1 คืน)

25,000 บาท

ปากแหว่ง 2 ข้าง (พัก 1 คืน)

28,000 บาท

เพดานโหว่ (พัก 2 คืน)

28,000 บาท

หัตถการของศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม