chat

ปกติ “ฟันเขี้ยว” ที่ขึ้นตามธรรมชาติเห็นโดดเด่น เก๋ ดูน่ารักสะดุดตาใช่จะมีกันทุกคน เพราะขึ้นอยู่กับโครงสร้างฟันของแต่ละคน แต่วันนี้คุณเองก็สามารถมีฟันเขี้ยวได้ โดยการทำเขี้ยว ซึ่งเป็นการใช้วัสดุสีเหมือนฟัน “คอมโพสิต เรซิน (Composite Resin)” ซึ่งมีคุณสมบัติที่ยึดติดกับฟันได้ดี มีความสวยงาม ที่สำคัญจะให้สีเหมือนฟันธรรมชาติ ไม่สูญเสียเนื้อฟัน ขณะทำจะไม่รู้สึกเจ็บหรือเสียวฟันแต่อย่างใด ซึ่ง“การทำเขี้ยว” ไม่ได้จำกัดเฉพาะในกลุ่มคนที่นึกเบื่อฟันเรียบๆ แล้วอยากมีเขี้ยวเก๋ๆ เท่านั้น ยังสามารถทำได้ในกลุ่มคนต่อไปนี้

  • คนที่มีฟันเขี้ยวไม่ชัดเจนแล้วอยากให้เห็นเด่นชัดขึ้น ทันตแพทย์จะตกแต่งเสริมฟันซี่เดิมให้นูนและแหลมขึ้น โดยไม่กรอเนื้อฟันออก
  • คนที่ฟันเขี้ยวไม่ตรง บิด หรือเอียงทันตแพทย์จะแก้ไขฟันเขี้ยวให้ดูสวยงามขึ้น
  • คนที่ฟันเรียงตัวผิดปกติ ฟันหุบเอียงเข้าไปด้านในโดยที่ฟันบนคร่อมฟันล่างปกติ

ทำเขี้ยวได้อย่างไร

เนื่องจากการทำเขี้ยว ไม่มีอะไรยุ่งยาก และไม่ต้องเตรียมตัวอะไร คุณสามารถทำได้เลยในวันที่มาพบทันตแพทย์

  • เริ่มจากทันตแพทย์จะทำการขัดฟัน (Polishing) เพื่อขจัดคราบจุลินทรีย์และคราบสีภายนอกบนผิวเคลือบฟันออกไปก่อน จากนั้นจะทาสารปรับสภาพฟัน (Conditioning) เพื่อเตรียมความพร้อมของฟันก่อนตกแต่งเป็นฟันเขี้ยว เมื่อพร้อมแล้วจะทาสารยึดฟัน (Bonding) ซึ่งเป็นสารที่จะช่วยยึดฟันและวัสดุที่ใช้ทำเขี้ยวไว้ด้วยกัน จากนั้นจะเติมวัสดุที่ใช้ทำเขี้ยวโดยจะตกแต่งรูปทรงให้สวยงามดูเป็นธรรมชาติ หลังจากนั้นจะทำการฉายแสง (Curing) นานอย่างน้อย 40 วินาที เพื่อให้วัสดุที่ใช้ทำเขี้ยวแข็งตัวแล้วขัดแต่งให้ผิวเรียบสวยงาม ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย โดยทั่วไป ขั้นตอนการทำเขี้ยวจะใช้เวลาทำไม่นาน ประมาณ 30 นาที ต่อซี่

การดูแลหลังทำเขี้ยว

  • หลังทำสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ แต่ห้ามใช้ฟันเขี้ยวกัดของแข็งมาก เพราะจะทำให้วัสดุที่ทำแตกหรือบิ่นได้
  • ดูแลทำความสะอาดฟันและช่องปากอย่างสม่ำเสมอ และควรใช้ไหมขัดฟันขัดฟันทุกซี่โดยเฉพาะบริเวณที่ทำฟันเขี้ยว อย่าปล่อยให้คราบพลัค (Plaque) เกาะตามฟันและรอบๆ ฟันซี่ที่เสริมเขี้ยว เพราะจะเป็นสาเหตุทำให้เหงือกอักเสบได้
  • ควรมาพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพฟันทุกๆ 6 เดือน

ข้อมูลโดยทพญ.ผกาพร กาญจนรักษ์

ค่ารักษา

ทำเขี้ยว ซี่ละ 3,000 บาท

ทำเขี้ยว ซี่ละ

3,000 บาท

ทันตแพทย์ประจำศูนย์ทันตกรรมทั่วไป

เพิ่มเติม

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม