BEFORE

AFTER

รอยยิ้มจะดูน่ารักมีเสน่ห์ชวนมองมากขึ้น หากมีรอยบุ๋มตรงแก้ม “ลักยิ้ม”เป็นสิ่งที่ธรรมชาติไม่ได้สรรค์สร้างให้ติดตัวมากันทุกคน บางคนมี บางคนไม่มี คนที่ไม่มีลักยิ้ม พอเห็นคนอื่นมีก็คงฝันอยากมีลักยิ้มเก๋ๆ น่ารักกับเขาบ้าง สมัยนี้แพทย์ทำให้ฝันของคุณเป็นจริงได้ ด้วยการผ่าตัดสร้างลักยิ้มขึ้นมา โดยให้เกิดรอยติดต่อขึ้นที่กล้ามเนื้อกับผิวหนังบนแก้ม ซึ่งหลังจากหายสนิทแล้วก็จะมีลักยิ้มเกิดขึ้นอย่างถาวร คุณจะมีลักยิ้มเป็นของเฉพาะตัวคุณเอง

ลักษณะของ “ลักยิ้ม”

เชื่อว่าหลายคนรู้จักลักยิ้ม แต่อาจไม่เคยสังเกตว่า ลักยิ้มที่เราเห็นๆ กันจนคุ้นตานั้นมีกี่แบบ โดยทั่วไป ลักยิ้มจะมีด้วยกัน 2 แบบ คือ แบบจุด ลักษณะจะเป็นเพียงรอยบุ๋มลงไปเล็กๆ เท่านั้น และแบบขีด ลักษณะจะเป็นแนวยาวในแนวดิ่ง อาจจะยาวประมาณครึ่งเซนติเมตร สำหรับท่านที่ต้องการทำลักยิ้มจะต้องแจ้งแพทย์ให้ชัดเจนว่าอยากได้ลักยิ้มลักษณะไหน อันนี้ขึ้นกับความชอบของแต่ละบุคคล แพทย์ก็จะผ่าตัดให้ตามที่ต้องการ

ข้อควรรู้ก่อนการทำลักยิ้ม

*หมายเหตุ : ทั้งนี้ข้อมูลเบื้องต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล หรือตามคำแนะนำของแพทย์

รายชื่อแพทย์ที่ทำหัตถการ

นพ.พิชญ์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ
นพ.วิเชียร ว่องวงศ์ศรี
นพ.วิรัตน์ โอสถาเลิศ
นพ.ปราโมทย์ มนูรังษี
นพ.วิทวัส อังคทะวานิช
นพ.ธวัชชัย บุญพัฒนพงศ์

นพ.สมศักดิ์ ชุลีวัฒนะพงศ์
นพ.สุทัศน์ คุณวโรตม์
นพ.ไกรฤทธิ์ ติยะกุล
นพ.กิตติชัย สิปิยารักษ์
นพ.โชคชัย อมรสวัสดิ์วัฒนา
นพ.จุฑา จันทร์ศรี

นพ.ดวงกมล จิระนคร
นพ.วีรชัย วีรปกรณ์
นพ.ธนยศ สูยะโพธ
นพ.สิทธิวัฒน์ อินทรขาว

การดูแลหลังการทำลักยิ้ม

คำแนะนำหลังการทำลักยิ้ม
  • หลังผ่าตัดช่วง 3-5 วันแรกอาจมีอาการบวมให้ประคบเย็นเป็นเวลา 2 วันและให้นอนยกศรีษะสูงในช่วง 2 วันแรก
  • หลังผ่าตัดวันแรกควรทานอาหารเหลว จากนั้นวันที่ 2-3 ให้ทานอาหารอ่อนได้ และห้ามทานอาหารรสจัด 2-3 สัปดาห์หรือจนกว่าแผลจะหายสนิท
  • แผลผ่าตัดภายในปากจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ ก็จะหายเป็นปกติ ควรหลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือนต่อแผลผ่าตัดเนื่องจากอาจเกิดการอักเสบหรือแผลแยกได้
  • ช่วงแรก จะเกิดลักยิ้มบุ๋มตลอดเวลา แม้จะไม่ได้ยิ้มก็ตาม สามารถใช้พลาสเตอร์สีเนื้อปิดบริเวณที่ทำลักยิ้มได้ เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 1-3 เดือน พังผืดจะมีการคลายตัวและจะเกิดรอยบุ๋มขึ้นเวลายิ้ม
  • ควรทายาขี้ผึ้งที่แพทย์จัดให้ ตรงบริเวณรอยบุ๋มลักยิ้ม และทายนาที่แพทย์สั่ง

ค่ารักษา

ทำลักยิ้ม 1 ข้าง 10,500 บาท
ทำลักยิ้ม 2 ข้าง 18,500 บาท

ทำลักยิ้ม 1 ข้าง

10,500 บาท

ทำลักยิ้ม 2 ข้าง

18,500 บาท

ค่ารักษา

เพิ่มเติม
การรักษา ราคา(บาท)
ลดโหนกแก้มสูง : กรอกระดูก พัก 1 คืน 61,000 บาท
ลดโหนกแก้มสูง : ตัดยุบกระดูก พัก 2 คืน 86,000 บาท
เสริมโหนกแก้ม 2 ข้าง (ดมยา) พัก 1 คืน 61,000 บาท
เสริมโหนกแก้ม 2 ข้าง (Local) 40,500 บาท
ถอดวัสดุเสริมโหนกแก้มออก 20,500 บาท
ทำลักยิ้ม 1 ข้าง 10,500 บาท
ทำลักยิ้ม 2 ข้าง 18,500 บาท
ฉีดไขมันแก้ม 20,500 บาท
ฉีดไขมัน มากกว่า 1 จุด เพิ่มจุดละ 8,500 บาท
ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม 25,500 บาท
ดูดไขมันแก้มย้อย 30,500 บาท
การรักษา
ลดโหนกแก้มสูง : กรอกระดูก
พัก 1 คืน
61,000 บาท
ลดโหนกแก้มสูง : ตัดยุบกระดูก
พัก 2 คืน
86,000 บาท
เสริมโหนกแก้ม 2 ข้าง (ดมยา)
พัก 1 คืน
61,000 บาท
เสริมโหนกแก้ม 2 ข้าง (Local)
40,500 บาท
ถอดวัสดุเสริมโหนกแก้มออก
20,500 บาท
ทำลักยิ้ม 1 ข้าง
10,500 บาท
ทำลักยิ้ม 2 ข้าง
18,500 บาท
ฉีดไขมันแก้ม
20,500 บาท
ฉีดไขมัน มากกว่า 1 จุด เพิ่มจุดละ
8,500 บาท
ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม
25,500 บาท
ดูดไขมันแก้มย้อย
30,500 บาท

หัตถการของศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม