อยากดวงตาสวยใสมองเห็นโลกแจ่มชัด ต้องดูแลเอาใจใส่ดวงตาอยู่เสมอ หากมีความผิดปกติที่เกี่ยวกับดวงตาหรือการมองเห็น อาทิ มีอาการปวดตาทันทีทันใด ตาพร่ามัว มองเห็นแสงไฟเป็นสีรุ้ง คลื่นไส้อาเจียน เป็นต้น ควรรีบปรึกษาจักษุแพทย์ทันที เพราะคุณอาจกำลังถูกโรคต้อหินเล่นงาน

ต้อหิน (GLAUCOMA) เป็นโรคตาที่เกิดจากความดันลูกตาขึ้นสูงจนทำให้มีการเปลี่ยนแปลงและทำลายขั้วประสาทตาและส่งผลให้เกิดการสูญเสียลานสายตาในที่สุด โรคต้อหินพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ และเป็นสาเหตุของตาบอดเป็นอันดับสองรองจากต้อกระจก

ภายในลูกตาของคนเราจะมีการสร้างของเหลวขึ้นมาในช่องหน้าลูกตา และระบายออกจากลูกตาบริเวณมุมม่านตา ซึ่งขนาดของมุมม่านตาแต่ละคนนั้นแคบกว้างแตกต่างกันขึ้นกับขนาดและรูปร่างของลูกตา, กรรมพันธุ์, เชื้อชาติ หากของเหลวที่สร้างขึ้นในลูกตาระบายออกจากลูกตาได้น้อยจะทำให้ลูกตาตึง และความดันลูกตาสูงได้

ต้อหินแบ่งได้ทั่ว ๆ ไปเป็น 2 ชนิด

  1. ต้อหินมุมเปิด
  2. ต้อหินมุมปิด

ต้อหินมุมเปิด

เป็นต้อหินที่มุมตาเปิด (ทราบได้จากการตรวจมุมตาโดยจักษุแพทย์) มีการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี และกายภาพบางอย่างทำให้มุมตาไม่สามารถระบายน้ำออกนอกลูกตาได้ตามปกติ ความดันตาจึงสูงขึ้น โรคจะดำเนินไปช้า ๆ ไม่มีอาการเจ็บปวด ประสาทตาจะถูกทำลายจากความดันที่สูงจนทำให้ลานสายตาแคบลง และอาจมีการมองเห็นแย่ลง ผู้ป่วยจึงมาพบแพทย์

ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อต้อหินมุมเปิด

 • มีกรรมพันธุ์ในครอบครัวเป็นโรคต้อหินมุมเปิด
 • ผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับการไหลเวียนเลือด เช่น ความดันโลหิตสูง, โรคหลอดเลือดอักเสบ
 • ผู้ที่เป็นเบาหวาน
 • ผู้ที่มีสายตาสั้นมาก ๆ

ต้อหินมุมปิด

คือต้อหินที่มีมุมตาปิดทำให้ของเหลวในลูกตาไหลออกจากตาไม่ได้ ความดันลูกตาจึงสูงขึ้นอาจมีอาการเฉียบพลันได้ โดยมีอาการปวดตารุนแรง คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะในข้างที่มีต้อหินเฉียบพลัน ตามัวลง มองเห็นสีรุ้งรอบดวงไฟ ตาแดง นอกจากนี้ต้อหินมุมปิดอาจมีอาการเรื้อรังได้ ไม่ปวดตาแต่ตรวจพบความดันตาสูงและการมองเห็นแคบลง ต้อหินมุมปิดมักพบในชาวเอเชียมากกว่าชาวตะวันตก โดยเฉพาะผู้ที่มีเชื้อสายจีน ผู้ที่สายตายาวมาก (ไม่รวมถึงสายตายาวตามอายุ)

อาการของโรคต้อหิน

ต้อหินระยะแรกอาจจะเป็นการยากที่จะวินิจฉัยได้ ต้อหินบางชนิด เช่น ต้อหินมุมเปิดจะสังเกตว่าไม่ค่อยพบอาการผิดปกติในระยะแรก เมื่อเป็นมากขึ้นจะรู้สึกว่าตามัวมองด้านข้างไม่เห็นต้องหันหน้าไปดู ถ้าเป็นต้อหินชนิดมุมปิดจะมีอาการตาแดง ม่านตาขยาย ทำให้ตามัว ปวดตา ต้อหินชนิดนี้จะมาหาจักษุแพทย์เร็ว เนื่องจากทรมานจากการปวด และตามัว

ต้อหินทั้ง 2 ประเภท คือ ทั้งจากต้อหินมุมเปิดและต้อหินมุมปิด รักษาโดยการควบคุมความดันตาสม่ำเสมอ ก็จะทุเลาการเสื่อมของประสาทตาได้ แต่ถ้าควบคุมความดันตาไม่ดี ผู้ป่วยไม่รักษา ประสาทตาจะเสื่อมไปเรื่อย ๆ เมื่อนานเข้าสายตาจะมัวมากขึ้น และอาจจะตาบอดได้

การรักษาโรคต้อหิน

 • การใช้ยาหยอดตาและยากินลดความดันลูกตา สำหรับผู้ที่เป็นต้อหินระยะเริ่มแรกที่ความดันลูกตาไม่สูงมาก
 • การรักษาด้วยการยิงเลเซอร์ขึ้นกับชนิดของต้อหินที่เป็น หลักการเพื่อช่วยทำให้มุมม่านตาระบายน้ำออกจากลูกตาได้ดีขึ้น ความดันตาจะได้ลดลง
 • การรักษาด้วยการผ่าตัดทำในกรณีที่คุมความดันด้วยยาหยอด ยากินหรือยิงแสงเลเซอร์ไม่ได้ผล และมีการสูญเสียของลานสายตาอย่างต่อเนื่อง

จุดประสงค์ของการรักษาต้อหิน ก็เพื่อป้องกันการสูญเสียลานสายตาและการมองเห็น โดยการลดความดันตาให้ลงมาในระดับที่ปลอดภัยไม่ทำลายลานสายตาและขั้วประสาทตาของแต่ละคน ซึ่งการรักษาอาจใช้ร่วมกันหลายวิธี และต้องใช้ยารวมทั้งการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ ผู้ป่วยจึงต้องมารับการตรวจวัดความดันตา และตรวจลานสายตาเป็นระยะ

ค่ารักษา

เพิ่มเติม
การรักษา ราคา(บาท)
ล้างสารเคมีเข้าตา (ใช้ set irrigate) 400 บาท
ตรวจตาด้วยเครื่องมือพื้นฐาน (slitiampexam) 500 บาท
วัดความดันตา (Tn applanation) 600 บาท
ล้างท่อน้ำตา (irrigate sac) 900 บาท
ตรวจตาบอดสี (colorblindness test) 500 บาท
ตรวจในโรคต้อหิน 900 บาท
ตรวจลานสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 900 บาท
ตัดไหมตา 900 บาท
ขูดตรวจแผลติดเชื้อกระจกตา (corneal serape c/s) 950 บาท
ผ่าตัดก้อนที่เปลือกตา (ข้างละ) 3,000 บาท
Laser รักษาต้อหิน (ข้างละ) 7,500 บาท
Laser รักษาต้อหิน (2 ข้าง) 12,500 บาท
Laser ขัดถุงหุ้มเลนส์ (ข้างละ) 7,000 บาท
Laser ขัดถุงหุ้มเลนส์ (2 ข้าง) 10,000 บาท
Laser ปะจอประสาทตา (ข้างละ) 7,500 บาท
ลอกต้อเนื้อ 1 หัว 12,000 บาท
ลอกต้อเนื้อ 2 หัว 16,500 บาท
วัดสายตาประกอบแว่น (refraction) 900 บาท
จี้ขนตา (electrolysis) 2,500 บาท
ตรวจจอประสาทตา (funduscopy) 1,200 บาท
ตรวจจอประสาทตาด้วย Slit Lamp (90D) 900 บาท
แยงท่อระบายน้ำตา (irriqate saac + probing) 1,500 บาท
ล้างตาด้วยลูกยางแดง 200 บาท
ปิดตาแน่น (pressure patch) 200 บาท
Laser ปะจอประสาทตา (2 ข้าง) 12,500 บาท
Laser PRP รักษาเบาหวาน (ข้างละ) 7,500 บาท
Laser PRP รักษาเบาหวาน (2 ข้าง) 15,000 บาท
เขี่ยสิ่งแปลกปลอม หินปูน เศษเหล็กออกจากตา 1,100 บาท
เจาะฝีที่เปลือกตา (I+C) (ข้างละ) 1,100 บาท
ซ่อมแซมเยื่อบุตา/ตาขาว ฉีกขาด (ข้างละ) 6,200 บาท
ซ่อมแซม เปลือกตาฉีกขาด (Repair Lid Laceration)/ข้าง 6,200 บาท
ซ่อมแซมต่อทางเดินน้ำตา/ซ่อมแซมเปลือกตาและท่อทางเดินน้ำตา (ดมยา)/ข้าง พัก 1 คืน 23,500 บาท
ผ่าตัดท่อน้ำตาตันจากด้านนอก (ดมยา) (ข้างละ) พัก 1 คืน 34,000 บาท
ส่องกล้องผ่าตัดท่อน้ำตาตัน (ดมยา) (ข้างละ) พัก 1 คืน 49,000 บาท
อุดท่อน้ำตา (ข้างละ) 4,700 บาท
เย็บเปลือกตาติดกันถาวร (ข้างละ) 10,000 บาท
เย็บเปลือกตาติดกันชั่วคราว (ข้างละ) 6,000 บาท
แก้ไขเปลือกตาม้วนเข้า/ม้วนออก (ข้างละ) 16,500 บาท
ตัดหางตาให้ตึง (ข้างละ) 9,000 บาท
แก้ไขร่องตาตื้น (ข้างละ) 36,000 บาท
ผ่าตัดเอาลูกตาออก (ดมยา) (ข้างละ) พัก 1 คืน 24,000 บาท
ควักลูกตา (ดมยา) (ข้างละ) พัก 1 คืน 23,000 บาท
ใส่ลูกตาปลอม (ดมยา) (ข้างละ) พัก 1 คืน 19,500 บาท
ผ่าตัดเบ้าตา (ดมยา) (ข้างละ) พัก 1 คืน 41,000 บาท
ผ่าตัดลดปริมาตรลูกตา (ข้างละ) พัก 1 คืน 52,000 บาท
แก้ไขหนังตาตกในเด็ก (ข้างละ) พัก 1 คืน 30,000 บาท
ผ่าตัดต้อหิน (ข้างละ) พัก 1 คืน 37,000 บาท
ผ่าตัดเอาซิลิโคนออก (ข้างละ) 11,400 บาท
ผ่าตัดจอประสาทตาลอก (ข้างละ) พัก 1 คืน 42,000 บาท
ผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตา (ข้างละ) พัก 1 คืน 64,000 บาท
ผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตา ปะจอประสาทตา ฉีดแก๊สในตา (ข้างละ) พัก 5 คืน 118,000 บาท
ผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาปะจอประสาทตาลอก ฉีดแก๊สในตา และผ่าตัด เลนส์ตา (ข้างละ) พัก 5 คืน 126,000 บาท
การฝังเลนส์เสริมแก้สายตาสั้น (ข้างละ) พัก 1 คืน 89,000 บาท
การฝังเลนส์เสริมแก้สายตาสั้น (2 ข้าง) พัก 2 คืน 171,000 บาท
การฝังเลนส์เสริมแก้สายตาสั้น - เอียง (2 ข้าง) พัก 2 คืน 201,000 บาท
ผ่าตัดต้อกระจก (เลนส์พับไม่ได้) (ข้างละ) พัก 1 คืน 36,000 บาท
ผ่าตัดต้อกระจกใช้อุลตร้าซาวด์ เลนส์พับได้ (ข้างละ) พัก 1 คืน 39,000 บาท
ผ่าตัดต้อกระจกใช้อุลตร้าซาวด์ เลนส์พับสายตาเอียง (ข้างละ) พัก 1 คืน 57,000 บาท
ผ่าตัดต้อกระจกใช้อุลตร้าซาวด์ เลนส์โฟกัสใกล้/ไกล (ข้างละ) พัก 1 คืน 74,000 บาท
เขี่ยเศษฝุ่นออกจากตา 600 บาท
ซิลิโคนในท่อระบายน้ำตา (ข้างละ) 600 บาท
ถอนขนตา (ครั้งละ) 600 บาท
ปิดตาไม่แน่น 100 บาท
ใส่ตาปลอม (ข้างละ) 3,300 บาท
สะกิด CYST เปลือกตา (ข้างละ) 700 บาท
กวาด Fornix ที่ตา (ข้างละ) 1,100 บาท
ฉีดยาเข้าวุ้นลูกตา (ข้างละ) 2,100 บาท
ตรวจตา (ไม่รวมดมยา) 6,600 บาท
การฝังเลนส์เสริมแก้สายตาสั้น-เอียง (ข้างละ) พัก 1 คืน 102,000 บาท
แก้ไขกล้ามเนื้อตาเหล่แนวนอน 1-2 มัด (ดมยา) (2 ข้าง) พัก 1 คืน 35,000 บาท
แก้ไขกล้ามเนื้อตาเหล่แนวนอน 3 มัด (ดมยา) (2 ข้าง) พัก 1 คืน 43,000 บาท
แก้ไขกล้ามเนื้อตาเหล่แนวตั้ง 1-2 มัด (ดมยา) (2 ข้าง) พัก 1 คืน 40,000 บาท
แก้ไขกล้ามเนื้อตาเหล่แนวตั้ง 4 มัด (ดมยา) (2 ข้าง) พัก 1 คืน 51,000 บาท
แก้ไขกล้ามเนื้อตาเหล่แนวตั้งและแนวนอน 4 มัด (ดมยา) (2 ข้าง) พัก 1 คืน 58,000 บาท
แก้ไขกล้ามเนื้อตาเหล่แนวนอน 1-2 มัด (ไม่ดมยา) (2 ข้าง) 30,000 บาท
แก้ไขกล้ามเนื้อตาเหล่แนวตั้ง 1-2 มัด (ไม่ดมยา) (2 ข้าง) 35,000 บาท
แก้ไขกล้ามเนื้อตาเหล่แนวนอน 3 มัด (ไม่ดมยา) (2 ข้าง) 38,000 บาท
เย็บซ่อมกระจกตาฉีกขาด (ดมยา) (ข้างละ) พัก 1 คืน 30,500 บาท

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม
Show Buttons
Hide Buttons