chat

ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วย Low-dose CT scan

“คนสูบบุหรี่” เป็นกลุ่มเสี่ยงสำคัญต่อการป่วยเป็นโรคมะเร็งปอด ทำให้ผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่ละเลยและมองข้ามความสำคัญของโรคนี้ไปเพราะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่เมื่อปัญหามลภาวะทางอากาศอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้เข้ามาสร้างผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและปอดของผู้คนในพื้นที่ประสบภัยทั้งในเมืองใหญ่ รวมไปถึงจังหวัดที่พบปัญหาการลักลอบเผาป่าและพื้นที่การเกษตรทำให้เกิดฝุ่นควัน สถิติพบว่าพื้นที่ประสบปัญหาฝุ่นละอองมีจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย โรงพยาบาลยันฮีได้ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วย Low-dose CT scan ที่ใช้ปริมาณรังสีต่ำและมีความปลอดภัย

ราคาตรวจสุขภาพปอดที่โรงพยาบาลยันฮี

มะเร็งปอดมีสาเหตุมาจากอะไร?

Low-dose CT scan (LDCT Scan) คืออะไร? Panic Disorder

ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วย Low-dose CT scan ที่โรงพยาบาลยันฮีไปเพื่ออะไร?

“มะเร็งปอด”มีสาเหตุมาจากอะไร?

ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งปอด ประกอบด้วย

สูบบุหรี่ ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดได้มากที่สุด เพราะการสูบบุหรี่ช่วยเพิ่มอัตราเสี่ยงในการป่วยเป็นโรคนี้ได้มากกว่าผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่ 10-30 เท่า เนื่องจากในบุหรี่มีสารประกอบที่เป็นอันตรายและสามารถทำลายเซลล์ปอดได้ ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของเซลล์ปอด โดยความเสี่ยงจะแปรผันตามปริมาณและระยะเวลาในการสูบบุหรี่ แม้จะเป็นคนสูบบุหรี่มือสองอยู่ในครอบครัวที่มีสมาชิกสูบบุหรี่หรือทำงานอยู่ใกล้ชิดกับคนที่สูบบุหรี่ก็มีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งปอดได้เช่นกัน

กรรมพันธุ์หรือมีประวัติสมาชิกในครอบครัวเคยป่วยเป็นโรคมะเร็ง มะเร็งปอดไม่ได้ถ่ายทอดพันธุกรรมผ่านทางสายเลือดโดยตรง แต่หากสมาชิกในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นบิดามารดา หรือญาติพี่น้อง เคยป่วยหรือเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอด ย่อมมีความเสี่ยงเป็นเพิ่มขึ้น 2-3 เท่า

Low-dose CT scan (LDCT Scan) คืออะไร?

Low-dose CT scan (LDCT Scan) เป็นการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ด้วยปริมาณรังสีต่ำ ใช้ปริมาณรังสีน้อยกว่ามากในการถ่ายภาพเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ทั่วไป ปกติใช้ปริมาณรังสี 7 mSv ขณะที่ LDCT Scan ใช้ปริมาณรังสีเพียง 1.5 mSv เท่านั้น เป็นวิธีตรวจคัดกรองที่ไม่เจ็บ ไม่มีแผลผ่าตัด และใช้เวลาในการตรวจสั้น เครื่อง CT scan ประมาณ 5-10 นาทีเท่านั้น

ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วย Low-dose CT scan ที่โรงพยาบาลยันฮีไปเพื่ออะไร?

ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมาพบแพทย์เมื่อมีอาการ หรือพบความผิดปกติจากการเอกซเรย์ปอดซึ่งอาจจะช้าเกินไปที่จะทำการรักษา ในขณะที่มะเร็งปอดสามารถรักษาให้หายได้หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้น โรคมะเร็งปอดมีหลายระยะ ถ้าตรวจเอกซเรย์ปอดของตัวเองอยู่เสมอภายใต้การดูแลให้คำแนะนำโดยแพทย์ผู้ชำนาญการจะทำให้เราได้ทราบสุขภาพปอดของตัวเองว่ายังคงอยู่ในสภาพที่ดีหรือมีปัญหาอื่นใดหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเป็นโรคมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้นยังมีโอกาสในการกลับมาหายเป็นปกติได้มากขึ้น แพทย์จะได้ดูแลรักษาอย่างทันท่วงที

ราคา การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วย Low-dose CT scan ที่โรงพยาบาลยันฮี

ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วย Low-dose CT scan

5,500 บาท

หัตถการของศูนย์อายุรกรรม