chat

ตกแต่งช่องคลอด

ตกแต่งช่องคลอด

ตกแต่งช่องคลอด 

การตกแต่ง จุดซ่อนเร้น ภายนอก อย่างเช่น แคมเล็ก และแคมใหญ่ ให้มีความสวยงามและความอ่อนเยาว์นั้นอาจไม่เพียงพอ เพราะปัญหาจุดซ่อนเร้นที่อยู่ถัดเข้าไปภายใน ยังเป็นปัญหากวนใจของผู้หญิงหลายๆ คน ไม่ว่าจะเป็นปากช่องคลอดไม่กระชับ ยับย่นไม่สวยงาม เยื่อพรหมจารี ฉีกขาด ต้องการตกแต่งให้กลับมาเป็นสาวแรกรุ่นอีกครั้ง หรือมดลูกหย่อนคล้อย จนทำให้เกิดอาการผิดปกติต่างๆ ตามมา ปัญหาเหล่านี้นอกจากจะทำให้เกิดความไม่สวยงามบริเวณจุดซ่อนเร้นแล้ว ยังส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและรบกวนจิตใจด้วย

ตกแต่งรอยย่นปากช่องคลอด ฝีเย็บฉีกขาด

การเกิดรอยย่นและรอยฉีกขาดบริเวณปากช่องคลอด นอกจากจะทำให้เกิดความไม่สวยงามแล้ว ยังมีผลในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ บริเวณที่มีรอยย่นและฉีกขาดคือ ปากช่องคลอด และ ฝีเย็บ โดยปากช่องคลอดคือส่วนที่อยู่ระหว่างรูเปิดของท่อปัสสาวะ และฝีเย็บคือพื้นที่ระหว่างช่องคลอดและทวารหนัก ผู้หญิงที่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์หรือคลอดบุตรมาแล้ว ปากช่องคลอดจะกว้างกว่าปกติ โดยเฉพาะการคลอดบุตรซึ่งต้องมีการตัดฝีเย็บเพื่อขยายปากช่องคลอด ทำให้ฝีเย็บฉีกขาด เกิดเป็นผิวหนังส่วนเกินหรือรอยย่นบริเวณปากช่องคลอด นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้ปากช่องคลอดมีรอยย่นและฝีเย็บฉีกขาด ได้แก่ การเกิดขึ้นโดยกำเนิด เกิดจากอุบัติเหตุ และอายุที่มากขึ้น

การแก้ไขทำได้โดย การผ่าตัด ตกแต่งปากช่องคลอด หรือ การผ่าตัดตกแต่งฝีเย็บ (Perineoplasty หรือ Perinealplasty) โดยแพทย์จะทำการตัดเลาะเอาผนังช่องคลอดด้านหลัง ความลึกประมาณ 3-5 เซนติเมตร และตัดผิวหนังส่วนเกินหรือรอยย่นบริเวณปากช่องคลอดออกบางส่วน จากนั้นทำการเย็บขอบแผลที่อยู่ในช่องคลอดให้ชิดกันใหม่ด้วยไหมละลายช้า ซึ่งจะทำการเย็บทั้งหมด 2-3 ชั้น เพื่อป้องกันการแยกของแผลผ่าตัด รวมทั้งเย็บกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อใกล้เคียงไปพร้อมกัน เพื่อทำให้เส้นผ่าศูนย์กลางของปากช่องคลอดแคบขึ้น

การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที โดยการฉีดยานอนหลับเข้าทางหลอดเลือดดำร่วมกับการฉีดยาชาบริเวณที่จะทำการผ่าตัด คือด้านหลังของผนังช่องคลอด โดยส่วนใหญ่แพทย์จะทำการผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอดร่วมกับการผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด หรือ รีแพร์  เพื่อช่วยกระชับช่องคลอดตลอดแนวความยาวทั้งหมด และกระชับปากช่องคลอดพร้อมตกแต่ง ฝีเย็บ ไปพร้อมกัน เพื่อทำให้บริเวณช่องคลอดมีความสวยงามและให้ความรู้สึกแนบชิดมากขึ้นในการมีเพศสัมพันธ์

สร้างเยื่อพรหมจารีใหม่ คืนความเวอร์จิ้น

เยื่อพรหมจารี คือเนื้อเยื่อบางๆ ที่ปิดปากช่องคลอด มีความยืดหยุ่นและมีหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไป เยื่อพรหมจารีมีความเชื่อที่ว่า เป็นสัญลักษณ์ของหญิงสาวบริสุทธิ์ สาวพรหมจรรย์ หรือผู้หญิงที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน โดยเยื่อพรหมจารีจะฉีกขาดก็ต่อเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ซึ่งจะทำให้เกิดความเจ็บปวดและมีเลือดออกเล็กน้อย ในความเป็นจริงแล้ว เยื่อพรหมจารีเป็นเนื้อเยื่อที่บางมากๆ ดังนั้น จึงสามารถฉีกขาดได้เองจากการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การเล่นกีฬา การออกกำลังกายที่ต้องใช้แรงมากๆ เช่น ยิมนาสติก ขี่ม้า ปั่นจักรยาน หรือการเกิดอุบัติเหตุหกล้มอย่างรุนแรง หรือแม้กระทั่งการใช้ผ้าอนามัยแบบสอด ดังนั้น การมีเพศสัมพันธ์จึงไม่ใช่สาเหตุเดียวที่ทำให้เยื่อพรหมจารีเกิดการฉีกขาด

ในบางประเทศ เยื่อพรหมจารี เป็นสิ่งจำเป็นที่สุดหรือมีความสำคัญเท่าชีวิตของผู้หญิง เนื่องด้วยปัจจัยทางด้านศาสนา ค่านิยม วัฒนธรรม และความเชื่อต่างๆ โดยเฉพาะหญิงชาวตะวันออกกลางและอเมริกาใต้ ที่มีความจำเป็นในการทำให้เจ้าบ่าวเชื่อว่าตนเองคือสาวพรหมจรรย์ ไม่เคยผ่านมือชายใดมาก่อนในวันแต่งงาน จึงทำให้ผู้หญิงกลุ่มดังกล่าวนิยมทำการผ่าตัดตกแต่งเพื่อสร้างเยื่อพรหมจารีขึ้นมาใหม่ และโดยส่วนใหญ่แพทย์มักพิจารณาทำให้เฉพาะในผู้ที่มีความจำเป็นตามค่านิยม ความเชื่อทางศาสนา หรือวัฒนธรรม เป็นหลัก รวมถึงในผู้หญิงที่ยังไม่เคยผ่านการตั้งครรภ์หรือคลอดบุตรมาก่อน

การสร้างเยื่อพรหมจารีขึ้นมาใหม่ ทำได้โดย การผ่าตัดตกแต่ง เยื่อพรหมจารี (Hymenoplasty) ซึ่งเป็นการผ่าตัดที่ต้องใช้ความประณีตและพิถีพิถันเป็นอย่างมาก โดยแพทย์จะทำการผ่าตัดเลาะตามขอบของเยื่อพรหมจารีที่ฉีกขาดตามจุดต่างๆ โดยรอบ มาทำการเย็บซ่อมด้วยไหมละลายช้าเส้นเล็ก เพื่อเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นรูปดาวหรือวงแหวนซึ่งเป็นลักษณะของเยื่อพรหมจารีก่อนฉีกขาด โดยทำการเย็บทั้งหมด 2-3 ครั้ง เพื่อป้องกันแผลแยก ใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณ 1 ชั่วโมง โดยการให้ยานอนหลับทางหลอดเลือดดำร่วมกับการฉีดยาชาบริเวณที่จะทำการผ่าตัด

การผ่าตัดตกแต่ง เยื่อพรหมจารี มักทำร่วมกับการผ่าตัด ตกแต่งปากช่องคลอด เพื่อช่วยเสริมให้บริเวณปากช่องคลอดกลับไปสู่สภาพใกล้เคียงหรือคล้ายกับลักษณะเดิมของพรหมจารีก่อนการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกมากที่สุด โดยหลังจากแผลผ่าตัดสมานแล้ว หากมีเพศสัมพันธ์อาจทำให้มีเลือดออกได้ เนื่องจากมีการฉีกขาดหรือขยายตัวของเยื่อพรหมจารี ซึ่งเป็นจุดประสงค์ของการผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารีนั่นเอง ทำให้ผู้เข้ารับการผ่าตัดเกิดความมั่นใจสูงสุดในการมีเพศสัมพันธ์อีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ผลการผ่าตัดขึ้นกับพื้นฐานเดิมของการฉีกขาดของเยื่อพรหมจารีของผู้เข้ารับการผ่าตัด เช่น เยื่อพรหมจารีบางมาก หรือมีรอยฉีกขาดเล็กๆ มากกว่า 3-4 จุดขึ้นไป ทำให้การเย็บซ่อมวงรอบของเยื่อพรหมจารีมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จน้อยลง โดยอาจเย็บไม่ติดทุกจุดหรือเย็บติดเพียงบางส่วน ไม่ครบวงซึ่งเป็นลักษณะเดิมของ เยื่อพรหมจารี ก่อนการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก นอกจากนี้ ยังขึ้นกับโรคประจำตัวและการดูแลตัวเองหลังการผ่าตัดด้วย

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการผ่าตัด ตกแต่งปากช่องคลอด สร้าง เยื่อพรหมจารี ได้แก่ ภาวะเลือดออก ภาวะแผลติดเชื้อ ความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด การแพ้ยาหรือสารอื่นๆ ที่ใช้ในการผ่าตัด การเกิดตกขาวมากผิดปกติ หรือการเกิดเชื้อราในช่องคลอด รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนจำเพาะของการผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอด ได้แก่ ภาวะปัสสาวะลำบาก หรือปัสสาวะไม่ออกหลังการผ่าตัด การเกิดรูรั่วระหว่างลำไส้ใหญ่กับปากช่องคลอด หากมีอาการผิดปกติหลังผ่าตัดให้รีบกลับมาพบแพทย์

เนื่องจาก จุดซ่อนเร้น ของผู้หญิงเป็นจุดที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อน ต้องใช้ความประณีตและพิถีพิถันเป็นอย่างมาก การผ่าตัดจึงต้องเลือกทำกับแพทย์ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะ รวมถึงการเลือกผ่าตัดในโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ปัจจุบันการทำศัลยกรรม จุดซ่อนเร้น มีความก้าวหน้าไปมาก มีการนำเลเซอร์มาใช้ในการผ่าตัด ซึ่งทำให้ผลการผ่าตัดมีความแม่นยำมากขึ้น ลดการสูญเสียเลือดและลดการบอบช้ำของเนื้อเยื่อ ส่งผลดีต่อกระบวนการหายของแผลผ่าตัดมากขึ้น จึงทำให้สามารถทำการรักษาแก้ไขผู้หญิงที่ประสบกับภาวะดังกล่าว ให้กลับมามีความมั่นใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีชีวิตสมรสที่ดีขึ้นได้

 

ปากช่องคลอดกว้างมากสามารถแก้ไขได้หรือไม่
สามารถแก้ไขได้ โดยการผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอด ซึ่งมักทำร่วมไปกับการผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด หรือ รีแพร์ รวมถึงการตกแต่งฝีเย็บไปพร้อมกัน ก็จะทำให้เส้นผ่าศูนย์กลางของปากช่องคลอดแคบลง และบริเวณช่องคลอดมีความสวยงาม
—————————————————-
ตกแต่งปากช่องคลอดพักฟื้นนานเท่าไหร่จึงสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้
ควรงดมีเพศสัมพันธ์หลังการผ่าตัดประมาณ 45 – 60 วัน
—————————————————-
การแก้ไขเยื่อพรหมจารีจำกัดเรื่องอายุหรือไม่
การแก้ไขเยื่อพรหมจารีไม่จำกัดในเรื่องอายุ กรณีอายุไม่ถึง 18 ปี ควรมีผู้ปกครองรับทราบด้วย ซึ่งโดยทั่วไปเเพทย์มักจะพิจารณาผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารีในผู้ที่มีความจําเป็นตามค่านิยมความเชื่อทางวัฒนธรรมหรือทางศาสนาจริงๆ รวมถึงพิจารณาทำผ่าตัดในผู้ที่ยังไม่เคยผ่านการตั้งครรภ์หรือคลอดบุตรมาก่อน
—————————————————-
ตกแต่งเยื่อพรหมจารีแล้ว จะเหมือนเป็นสาวบริสุทธ์หรือไม่
ขึ้นอยู่กับความเชื่อหรือวัฒนธรรมของสังคม อย่างในบางสังคมมีวัฒนธรรมความเชื่อว่าเยื่อพรหมจารีเป็นสัญลักษณ์ของสาวพรหมจรรย์ หรือผู้หญิงที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์ การตกแต่งเยื่อพรหมจารีจึงให้ความรู้สึกเหมือนกลับมาเป็นสาวบริสุทธิ์อีกครั้ง แต่อันที่จริงเยื่อพรหมจารีเป็นเยื่อที่บางมากๆ สามารถฉีกขาดได้จากสาเหตุอื่นๆ นอกจากการมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรก เช่น จากอุบัติเหตุ เล่นกีฬา (เช่น ยิมนาสติก ขี่ม้า ปั่นจักรยาน) ใส่ผ้าอนามัยแบบสอด เป็นต้น
—————————————————-
หลังตกแต่งเยื่อพรหมจารีแล้วควรปฏิบัติตนอย่างไร
• ควรหยุดทำงาน และงดกิจกรรมต่างๆ ที่เคยทำเป็นประจำ
ในช่วง 2-3 วันแรกหลังผ่าตัด
• รับประทานยาตามแพทย์สั่ง อาทิ ยาปฏิชีวนะ ยาแก้ปวด
ยาระบายเพื่อป้องกันภาวะท้องผูก
• รับประทานอาหารได้ทุกชนิด ยกเว้นแอลกอฮอล์ ของ
หมักดอง และงดสูบบุหรี่ อย่างน้อย 15 วัน
• ในช่วง 2 สัปดาห์แรกหลังผ่าตัด ควรทำกิจกรรมต่างๆ
และยกของเบาๆ หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องเดินมากๆ หรือขึ้นลงบันไดบ่อยๆ และงดออกกำลังกายประมาณ 4-6 สัปดาห์
• งดมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 8-12 สัปดาห์
—————————————————-

ค่ารักษา

เพิ่มเติม
การรักษา ราคา(บาท)
A-P รีแพร์ (ดมยา) 3 คืน 66,000 บาท
A-P รีแพร์ ด้วยเลเซอร์ (ดมยา) 3 คืน 78,000 - 103,000 บาท
รีแพร์ตกแต่งช่องคลอด (ไม่ดมยา) 25,500 บาท
รีแพร์ตกแต่งช่องคลอด (ดมยา) 50,500 บาท
รีแพร์ ด้วยเลเซอร์ (ไม่ดมยา) 35,500 บาท
รีแพร์ ด้วยเลเซอร์ (ดมยา) 55,500 บาท
รีแพร์ + ตกแต่งเลเบีย ด้วยเลเซอร์ (ไม่ดมยา) 50,500 บาท
รีแพร์ + ตกแต่งเลเบีย ด้วยเลเซอร์ (ดมยา) 70,500 บาท
ตกแต่งปากช่องคลอด (ไม่ดมยา) 26,500 บาท
ตกแต่งปากช่องคลอด ด้วยเลเซอร์ (ไม่ดมยา) 26,500 บาท
เลเซอร์กระชับช่องคลอดโดยไม่ต้องผ่าตัด 30,500 บาท
การรักษา
A-P รีแพร์ (ดมยา)
3 คืน
66,000 บาท
A-P รีแพร์ ด้วยเลเซอร์ (ดมยา)
3 คืน
78,000 - 103,000 บาท
รีแพร์ตกแต่งช่องคลอด (ไม่ดมยา)
25,500 บาท
รีแพร์ตกแต่งช่องคลอด (ดมยา)
50,500 บาท
รีแพร์ ด้วยเลเซอร์ (ไม่ดมยา)
35,500 บาท
รีแพร์ ด้วยเลเซอร์ (ดมยา)
55,500 บาท
รีแพร์ + ตกแต่งเลเบีย ด้วยเลเซอร์ (ไม่ดมยา)
50,500 บาท
รีแพร์ + ตกแต่งเลเบีย ด้วยเลเซอร์ (ดมยา)
70,500 บาท
ตกแต่งปากช่องคลอด (ไม่ดมยา)
26,500 บาท
ตกแต่งปากช่องคลอด ด้วยเลเซอร์ (ไม่ดมยา)
26,500 บาท
เลเซอร์กระชับช่องคลอดโดยไม่ต้องผ่าตัด
30,500 บาท

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม