จัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหา หน้าเบี้ยว คางยื่น ฟันยื่น ฟันเหยิน ยิ้มเห็นเหงือก และมีปัญหาในการบดเคี้ยวอาหารเนื่องจากการสบฟันที่ผิดปกติ ซึ่งการจัดฟันเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ เพราะมีความผิดปกติทางโครงสร้างใบหน้าและขากรรไกร ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ไม่ใช่แค่ในเรื่องของความสวยงาม จนกลายเป็นปมด้อยหรือถูกล้อเลียนเท่านั้น แต่ยังส่งผลในเรื่องของการใช้งาน (กัด/บดเคี้ยวอาหาร) ดังนั้น การมีโครงสร้างใบหน้าและขากรรไกรผิดปกติจึงควรได้รับการแก้ไขให้ตรงจุดที่สุดด้วย 2 วิธีร่วมกันคือ “การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร”

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหา หน้าเบี้ยว คางยื่น ฟันยื่น ฟันเหยิน ยิ้มเห็นเหงือก และมีปัญหาในการบดเคี้ยวอาหารเนื่องจากการสบฟันที่ผิดปกติ ซึ่งการจัดฟันเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ เพราะมีความผิดปกติทางโครงสร้างใบหน้าและขากรรไกร ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ไม่ใช่แค่ในเรื่องของความสวยงาม จนกลายเป็นปมด้อยหรือถูกล้อเลียนเท่านั้น แต่ยังส่งผลในเรื่องของการใช้งาน (กัด/บดเคี้ยวอาหาร) ดังนั้น การมีโครงสร้างใบหน้าและขากรรไกรผิดปกติจึงควรได้รับการแก้ไขให้ตรงจุดที่สุดด้วย 2 วิธีร่วมกันคือ “การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร”

วิธีการจัดฟันก่อนผ่าตัด-ผ่าตัดขากรรไกร-จัดฟันหลังผ่าตัด

  • การจัดฟันก่อนผ่าตัด ใช้เวลาประมาณ 1-2 ปี เพื่อแก้ไขการซ้อนเกและปรับแนวแกนฟัน เนื่องจากโดยปกติคนไข้ที่มีความผิดปกติของขากรรไกร จะมีการชดเชยของฟันโดยฟันจะล้มเอนตามธรรมชาติไปปิดบังความผิดปกติของขากรรไกร ดังนั้น การจัดฟันก่อนผ่าตัดจะทำให้การสบฟันก่อนผ่าตัดรวมทั้งใบหน้าดูแย่ลงเพียงชั่วคราว
  • การผ่าตัดขากรรไกร เมื่อพร้อมที่จะผ่าตัด ทันตแพทย์จะทำการพิมพ์ปากเอกซเรย์อีกครั้ง เพื่อจำลองการผ่าตัดในแบบจำลองฟัน และทำเฝือกสบฟันสำหรับใช้ในห้องผ่าตัด หลังผ่าตัด คนไข้ต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาล 2-4 วัน และพักฟื้นต่อที่บ้าน 2-4 สัปดาห์
  • การจัดฟันหลังการผ่าตัด เป็นการจัดฟันเพื่อปรับให้การสบฟันสมบูรณ์ขึ้น ใช้เวลาประมาณ 6-12 เดือน

วิธีการผ่าตัดขากรรไกรและจัดฟันหลังผ่าตัด (Surgery First)

  • แนวทางการรักษานี้ ไม่มีการจัดฟันก่อนการผ่าตัดขากรรไกร ทำให้สามารถลดระยะเวลาในขั้นตอนจัดฟันก่อนผ่าตัดได้ 6-12 เดือน และยังเป็นการหลีกเลี่ยงภาวะ “ลูกเป็ดขี้เหร่” หรือช่วงที่การสบฟันดูผิดปกติมากเนื่องจากการจัดตำแหน่งฟันเพื่อเตรียมพร้อมผ่าตัดขากรรไกร
  • การผ่าตัดขากรรไกร โดยขั้นตอนนี้เป็นการผ่าตัดเหมือนกับแนวทางแรกข้างต้น และรอคนไข้พักฟื้นประมาณ 1-1 เดือนครึ่ง ก็สามารถจัดฟันหลังการผ่าตัด เพื่อเก็บรายละเอียดของการสบฟันที่สมบูรณ์ ใช้เวลาประมาณ 12 เดือน

Before

After

Before

After

การดูแลตัวเองหลังผ่าตัดขากรรไกร

  • หลังผ่าตัดระยะแรกยังมีอาการบวมอยู่ ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ ให้คนไข้ประคบเย็นตามที่แพทย์แนะนำ และอาการบวมจะค่อยๆ ลดลงในระยะเวลา 3-6 สัปดาห์
  • เนื่องจากหลังผ่าตัด ต้องมีการมัดฟันไว้ คนไข้ต้องรับประทานอาหารเหลวผ่านทางกระบอกฉีดยาเท่านั้น ประมาณ 2-4 สัปดาห์
  • รักษาความสะอาดภายในช่องปาก หมั่นบ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปากเพื่อป้องกันการติดเชื้อหลังจากผ่าตัด
  • ทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด

ค่ารักษา

ผ่าตัดขากรรไกรล่าง ร่วมกับการจัดฟันเพื่อแก้ไขฟันผิดปกติ 130,000 บาท/พัก 2 คืน
ผ่าตัดขากรรไกรบน 1 ชิ้น ร่วมกับการจัดฟันเพื่อแก้ไขฟันผิดปกติ 150,000 บาท/พัก 3 คืน
ผ่าตัดขากรรไกรบนและล่าง ร่วมกับการจัดฟันเพื่อแก้ไขฟันผิดปกติ 250,000 บาท/พัก 4 คืน

ผ่าตัดขากรรไกรล่าง ร่วมกับการจัดฟันเพื่อแก้ไขฟันผิดปกติ

130,000 บาท/พัก 2 คืน

ผ่าตัดขากรรไกรบน 1 ชิ้น ร่วมกับการจัดฟันเพื่อแก้ไขฟันผิดปกติ

150,000 บาท/พัก 3 คืน

ผ่าตัดขากรรไกรบนและล่าง ร่วมกับการจัดฟันเพื่อแก้ไขฟันผิดปกติ

250,000 บาท/พัก 4 คืน

แพทย์ประจำศูนย์ทันตกรรมทั่วไป

เพิ่มเติม

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม