คลิกดูรายละเอียด

ประมาณการส่วนที่ผู้ป่วยร่วมจ่ายของข้าราชการในโครงการเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยในของโรงพยาบาลยันฮี  ซึ่งเป็นส่วนเกินที่ประกอบด้วย
1. ค่าธรรมเนียมแพทย์และค่าธรรมเนียมพิเศษ
2. ส่วนเกินห้องเดี่ยวตามจำนวนวันนอนที่กำหนดเบื้องต้น  (หากมีความจำเป็นต้องพักรักษาต่อ จะมีส่วนเกินค่าห้องเดี่ยว 1,480 บาท ต่อวัน  และราคานี้ไม่รวมค่าส่วนเกินอุปกรณ์หรืออวัยวะเทียม)

Show Buttons
Hide Buttons