การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย

การเดินสายพาน

การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย (Exercise stress test)

การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย คือ การทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกายเพื่อวินิจฉัยโรค และประเมินความรุนแรงของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Coronary Artery Stenosis) เป็นการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังด้วยการเดินบนสายพานเลื่อน ที่สามารถปรับความเร็วและความชันได้ (Treadmill) ในผู้ที่มีอาการต่อไปนี้ เช่น เจ็บหน้าอก เหนื่อยง่าย หรือหมดสติ โดยไม่ทราบสาเหตุ หรือในผู้ที่ไม่มีอาการแต่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ การตรวจด้วยวิธีนี้จะช่วยให้แพทย์ทราบถึงสาเหตุเบื้องต้นของอาการเจ็บหน้าอกและช่วยประเมินความแข็งแรงของหัวใจขณะออกกำลัง ผู้เข้ารับการตรวจไม่ต้องกังวลกับการออกกำลัง เพราะการตรวจนี้เพื่อดูการทำงานของหัวใจเท่านั้น

การเตรียมตัวก่อนการตรวจ

  1.  งดอาหาร น้ำ บุหรี่ และเครื่องดื่มคาเฟอีนก่อนการตรวจ อย่างน้อย 4 ชม.
  2.  งดยาความดันบางชนิดตามคำสั่งแพทย์
  3.  งดยาเบาหวานทุกชนิดเช้าวันทำการทดสอบ
  4.  เลือกสวมรองเท้าที่ใส่สบายเหมาะแก่การออกกำลังกาย
  5.  สวมชุดที่เป็นเสื้อและกางเกงที่โรงพยาบาลจัดเตรียมไว้ให้ ใส่รองเท้าสำหรับวิ่ง การตรวจใช้เวลาประมาณ 30-40 นาที

ค่ารักษา

เพิ่มเติม
การรักษา ราคา(บาท)
การฉีดสีสวนหัวใจ 28,000 บาท
การฉีดสีสวนหัวใจ พัก 1 คืน 30,000 บาท
การฉีดสีตรวจหลอดเลือดหัวใจและขยายหลอดเลือด (ไม่รวม Stent) พัก CCU 1 คืน + ห้องเดี่ยว 1 คืน พัก CCU 1 คืน + ห้องเดี่ยว 1 คืน 120,000 บาท ++
การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดห้องเดียว พัก 1 คืน 99,000 บาท
การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดสองห้องต่อเนื่องกัน พัก 1 คืน 191,000 บาท
ใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ พัก 1 คืน 350,000 บาท
ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติก (AVR) แบบโลหะ พัก 7 คืน 390,000 บาท
ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติก (AVR) แบบเนื้อเยื่อ พัก 7 คืน 470,000 บาท
ผ่าตัดปิดผนังกั้นหัวใจห้องบน (ASD) พัก 7 คืน 200,000 บาท
ผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ (CABG) พัก 7 คืน 390,000 บาท
ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจไมตรัล (MVR) แบบโลหะ พัก 7 คืน 390,000 บาท
ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจไมตรัล (MVR) แบบเนื้อเยื่อ พัก 7 คืน 470,000 บาท
การักษาหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง Stent Graft ระดับช่องอก พัก 2 คืน เริ่มต้น 700,000 บาท
การรักษาหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองด้วย Stent Graft ระดับช่องท้อง พัก 2 คืน เริ่มต้น 850,000 บาท
การทดสอบสมรรถภาพหัวใจ โดยการเดินสายพาน (EST) 3,200 บาท
ABI ตรวจสมรรถภาพของหลอดเลือดแดง 1,000 บาท
EKG ตรวจคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้า 400 บาท
ผ่าตัดเส้นเลือดแดงวัดแรงดันในหลอดเลือด 1,800 บาท
FAT BURN แบบ Normal 3,500 บาท
FAT BURN PROJECT มวยไทย 2,500 บาท
การรักษา
การฉีดสีสวนหัวใจ
28,000 บาท
การฉีดสีสวนหัวใจ
พัก 1 คืน
30,000 บาท
การฉีดสีตรวจหลอดเลือดหัวใจและขยายหลอดเลือด (ไม่รวม Stent) พัก CCU 1 คืน + ห้องเดี่ยว 1 คืน
พัก CCU 1 คืน + ห้องเดี่ยว 1 คืน
120,000 บาท ++
การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดห้องเดียว
พัก 1 คืน
99,000 บาท
การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดสองห้องต่อเนื่องกัน
พัก 1 คืน
191,000 บาท
ใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ
พัก 1 คืน
350,000 บาท
ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติก (AVR) แบบโลหะ
พัก 7 คืน
390,000 บาท
ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติก (AVR) แบบเนื้อเยื่อ
พัก 7 คืน
470,000 บาท
ผ่าตัดปิดผนังกั้นหัวใจห้องบน (ASD)
พัก 7 คืน
200,000 บาท
ผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ (CABG)
พัก 7 คืน
390,000 บาท
ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจไมตรัล (MVR) แบบโลหะ
พัก 7 คืน
390,000 บาท
ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจไมตรัล (MVR) แบบเนื้อเยื่อ
พัก 7 คืน
470,000 บาท
การักษาหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง Stent Graft ระดับช่องอก
พัก 2 คืน
เริ่มต้น 700,000 บาท
การรักษาหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองด้วย Stent Graft ระดับช่องท้อง
พัก 2 คืน
เริ่มต้น 850,000 บาท
การทดสอบสมรรถภาพหัวใจ โดยการเดินสายพาน (EST)
3,200 บาท
ABI ตรวจสมรรถภาพของหลอดเลือดแดง
1,000 บาท
EKG ตรวจคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้า
400 บาท
ผ่าตัดเส้นเลือดแดงวัดแรงดันในหลอดเลือด
1,800 บาท
FAT BURN แบบ Normal
3,500 บาท
FAT BURN PROJECT มวยไทย
2,500 บาท

หัตถการของศูนย์หัวใจ

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม