chat

การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย

การเดินสายพาน

การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย (Exercise stress test)

การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย คือ การทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกายเพื่อวินิจฉัยโรค และประเมินความรุนแรงของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Coronary Artery Stenosis) เป็นการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังด้วยการเดินบนสายพานเลื่อน ที่สามารถปรับความเร็วและความชันได้ (Treadmill) ในผู้ที่มีอาการต่อไปนี้ เช่น เจ็บหน้าอก เหนื่อยง่าย หรือหมดสติ โดยไม่ทราบสาเหตุ หรือในผู้ที่ไม่มีอาการแต่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ การตรวจด้วยวิธีนี้จะช่วยให้แพทย์ทราบถึงสาเหตุเบื้องต้นของอาการเจ็บหน้าอกและช่วยประเมินความแข็งแรงของหัวใจขณะออกกำลัง ผู้เข้ารับการตรวจไม่ต้องกังวลกับการออกกำลัง เพราะการตรวจนี้เพื่อดูการทำงานของหัวใจเท่านั้น

การเตรียมตัวก่อนการตรวจ

  1.  งดอาหาร น้ำ บุหรี่ และเครื่องดื่มคาเฟอีนก่อนการตรวจ อย่างน้อย 4 ชม.
  2.  งดยาความดันบางชนิดตามคำสั่งแพทย์
  3.  งดยาเบาหวานทุกชนิดเช้าวันทำการทดสอบ
  4.  เลือกสวมรองเท้าที่ใส่สบายเหมาะแก่การออกกำลังกาย
  5.  สวมชุดที่เป็นเสื้อและกางเกงที่โรงพยาบาลจัดเตรียมไว้ให้ ใส่รองเท้าสำหรับวิ่ง การตรวจใช้เวลาประมาณ 30-40 นาที

ค่ารักษา

เพิ่มเติม
การรักษา ราคา(บาท)
อัตราค่ารักษาพยาบาล แพทย์ที่ทำการรักษาเป็นผู้ประเมิน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1723
การรักษา
อัตราค่ารักษาพยาบาล แพทย์ที่ทำการรักษาเป็นผู้ประเมิน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 1723

หัตถการของศูนย์หัวใจ

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม