chat

การอัลตราซาวนด์ดูตับ

ดูตับ

การอัลตราซาวนด์ดูตับ

ตับ เป็นหนึ่งในอวัยวะของร่างกายที่สำคัญที่สุด ตับสามารถซ่อมแซมและฟื้นฟูตัวเองได้ดีกว่าอวัยวะอื่น หากตับไม่สามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้เป็นปกติ จะทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้ เพราะฉะนั้นการอัลตราซาวนด์ดูตับ เป็นการตรวจเช็คสุขภาพตับที่ช่วยให้หลายๆ คนสามารถตรวจดูได้ว่าตับยังทำงานเป็นปกติหรือไม่

การอัลตราซาวนด์ดูตับ เป็นการตรวจโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อตรวจหาความผิดปกติต่างๆและก้อนที่ตับ ซึ่งเป็นวิธีการตรวจที่สะดวก ปลอดภัย และไม่เจ็บ ช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยเนื้องอก มะเร็งตับ และภาวะตับแข็งได้ดี ดังนั้นในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงรวมไปถึงบุคคลทั่วไปจึงควรได้รับการตรวจอัลตราซาวนด์เพื่อเป็นการป้องกัน ดูแล และรักษาโรคตับอย่างถูกต้องภายใต้การดูแลจากแพทย์ผู้ชำนาญการ

สัญญาณเตือนหากตับเริ่มมีปัญหา

 • มีไขมันสะสมที่หน้าท้อง
 • ลดน้ำหนักอย่างไรก็ไม่ลง
 • ระดับคอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง
 • เป็นโรคเบาหวาน
 • ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลง บางครั้งอาจรู้สึกเหนื่อย และอ่อนเพลีย
 • เบื่ออาหาร คลื่นไส้
 • ประจำเดือนมาไม่ปกติในเพศหญิง
 • อาการปวดแน่นที่ชายโครง รวมถึงมีอาการตึงบริเวณกล้ามเนื้อช่องท้อง

ใครบ้างที่เหมาะกับการอัลตราซาวนด์ดูตับ

 • ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์บ่อยๆ
 • ผู้ที่ตรวจพบมีค่าเอนไซม์ตับสูงผิดปกติ
 • ผู้ที่ตรวจเลือดพบเชื้อ หรือเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี หรือซีจะมีการอักเสบของตับเรื้อรังจนตับถูกทำลายและเกิดภาวะตับแข็ง ในคนกลุ่มนี้จะมีโอกาสเกิดมะเร็งตับได้สูงกว่าคนปกติถึง 250 เท่า
 • ผู้ที่เคยตรวจพบว่ามีไขมันแทรกที่ตับ มักไม่มีอาการแสดง แต่จะตรวจพบเอนไซม์ตับสูงผิดปกติ จนก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรัง และทำให้เกิดภาวะตับแข็งได้ มักพบในผู้ที่มีอายุระหว่าง 40-60 ปี มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน

ประโยชน์ของการอัลตราซาวนด์ดูตับ

 • การตรวจอัลตราซาวนด์ดูตับส่วนใหญ่เป็นการตรวจแบบไม่เปิดผิวหนัง ไม่ใช้เข็มฉีดยา จึงทำให้ไม่เกิดการบาดเจ็บ
 • การตรวจอัลตราซาวนด์เป็นการตรวจที่มีความปลอดภัยสูงและปลอดจากรังสี
 • การตรวจอัลตราซาวนด์สามารถทำให้แพทย์เห็นภาพเนื้อเยื่อได้ภายในได้อย่างชัดเจน ซึ่งโดยปกติการตรวจเอกซเรย์ทั่วไปจะไม่สามารถเห็นได้
 • การตรวจอัลตราซาวนด์เป็นการตรวจเบื้องต้นว่าตับยังเป็นปกติหรือไม่

การเตรียมตัวก่อนตรวจอัลตราซาวนด์ดูตับ

 • ผู้เข้ารับการตรวจอัลตราซาวนด์ดูตับ ควรงดอาหารเป็นเวลา 8-12 ชั่วโมงก่อนการตรวจ
 • สำหรับการตรวจดูตับ ควรรับประทานอาหารที่ไม่มีไขมันในตอนเย็นก่อนการตรวจ
 • ในบางกรณีอาจจะต้องมีการดื่มน้ำมากๆ จึงสามารถตรวจดูตับได้ เพื่อให้แพทย์มองเห็นอวัยวะในช่องท้องได้อย่างชัดเจน สามารถตรวจและวินิจฉัยโรคได้อย่างละเอียด และถูกต้อง

ขั้นตอนการตรวจอัลตราซาวนด์ดูตับ

 • ผู้เข้ารับการตรวจเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดของโรงพยาบาล
 • แพทย์จะทาเจลลงบนหน้าท้องส่วนบน ซึ่งเจลนี้จะช่วยให้หัวตรวจสัมผัสกับพื้นผิวของร่างกายได้อย่างเต็มที่และไม่มีอากาศมาแทรกระหว่างหัวตรวจกับผิวหนังได้
 • แพทย์จะใช้หัวตรวจซึ่งเป็นอุปกรณ์ปล่อยและรับคลื่นเสียง (Transducer) กดเคลื่อนไปมาตามผิวหนังในบริเวณที่แพทย์ต้องการจะจับภาพ ซึ่งภาพจะปรากฏที่หน้าจอคอมพิวเตอร์
 • ใช้เวลาในการตรวจประมาณ 30 นาที หลังจากการตรวจเสร็จสิ้นแล้ว แพทย์จะทำการเช็ดเจลออกจากบริเวณที่ต้องการตรวจ
 • หลังการตรวจสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ รวมทั้งสามารถรับประทานอาหารได้ทันที

การตรวจสุขภาพตับด้วยการอัลตราซาวนด์ เป็นวิธีที่ง่าย สะดวก ปลอดภัย และไม่เจ็บตัว สามารถตรวจดูเนื้องอกหรือมะเร็งทั้งมะเร็งที่เกิดขึ้นในตับและที่มีการแพร่กระจายจากอวัยวะส่วนอื่นมายังตับ ดูขนาดของตับ ดูภาวะผิดปกติอื่นๆเช่น ภาวะตับแข็ง ภาวะไขมันสะสมในตับ

นอกจากการอัลตราซาวนด์แล้ว การตรวจตับยังมี การเจาะเลือดตรวจการทำงานของตับ การตรวจหาไวรัสตับอักเสบเอ บี ซี อี การตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัส และการตรวจค่ามะเร็งตับ ส่วนจะเป็นการตรวจด้วยวิธีใด หรือเป็นการใช้การตรวจหลายวิธีร่วมด้วยนั้น แพทย์ผู้ชำนาญการจะเป็นคนแนะนำการตรวจที่เหมาะสมสำหรับผู้เข้ารับการตรวจแต่ละราย เพื่อการตรวจและรักษาอาการ รวมไปถึงโรคต่างๆที่ตรวจพบได้อย่างทันท่วงที ถูกต้องและปลอดภัย

แพทย์ประจำศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

เพิ่มเติม

หัตถการของศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม