chat

การผ่าตัดแก้ไขภาวะยิ้มเห็นเหงือก

ยิ้มเห็นเหงือก คือภาวะที่ยิ้มแล้วจะเห็นเหงือกบนมากกว่าปกติ โดยคนปกติจะเห็นแถบเหงือกไม่มากกว่า 4 มม. ซึ่งสาเหตุมีหลายปัจจัยด้วยกันทั้งโครงสร้างของเหงือก, กราม, และกำลังที่มากเกินไปของกล้ามเนื้อริมฝีปากบน ส่งผลให้เกิดความไม่สวยงามเวลายิ้มและมักเป็นปัญหาความงามที่ทำให้ขาดความมั่นใจในการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งพบปะผู้คนไม่ว่าจะเป็นการสบตา ยิ้ม หัวเราะ ซึ่งภาวะยิ้มเห็นเหงือกผิดปกตินี้ สามารถแก้ไขได้โดยศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการ

สาเหตุของภาวะยิ้มเห็นเหงือก

 • การมีเนื้อเหงือกมากเกินไปเนื่องจากการใช้ยาบางชนิด หรือจากการจัดฟัน หรือมีฟันงอกผิดปกติ
 • ภาวะกระดูกกรามบนยื่นในแนวดิ่งหรือยื่นไปด้านหน้ามากเกิน
 • ภาวการณ์อักเสบของเนื้อเหงือกจากภาวะผิดปกติในช่องปาก
 • ภาวะเหงือกหนาหรือมากจากโรคทางกรรมพันธุ์
 • ภาวะกล้ามเนื้อริมฝีปากมีกำลังมากเกิน

ภาวะยิ้มเห็นเหงือก

ก่อนการรักษาผู้รับบริการต้องทำการวินิจฉัยให้ถูกต้องก่อนว่าสาเหตุที่ทำให้ยิ้มเห็นเหงือกเกิดจากปัจจัยใด โดยศัลยแพทย์จะวินิจฉัยและรักษาภาวะอื่นที่เกี่ยวข้องก่อน เช่นการตัดเหงือกที่เกินออกก่อน รวมถึงแก้ไขภาวะเกี่ยวกับการผ่าตัดร่วมกับการรักษาทางทันตกรรมหรือจัดฟันในผู้ป่วยที่มีลักษณะฟันยื่นในขากรรไกรบนและล่างDentomaxillary factors (Orthodontic, Surgical maxillary impaction : Orthognathic surgery) จึงจะทำการผ่าตัดแก้ไขภาวะยิ้มเห็นเหงือก

ภาวะยิ้มเห็นเหงือก แก้ไขได้อย่างไร

ภาวะยิ้มเห็นเหงือก

ภาวะยิ้มเห็นเหงือกสามารถแก้ไขได้โดยการ “ผ่าตัดเลื่อนกล้ามเนื้อริมฝีปากบน” เป็นวิธีการผ่าตัดที่ทำได้ไม่ยาก และได้ผลค่อนข้างดี มีผลข้างเคียงต่ำ เพื่อให้รอยยิ้มออกมาสวยงาม ให้ได้รอยยิ้มที่ไม่มีเหงือกมากเกินปกติและสร้างความมั่นใจในการยิ้มหัวเราะกลับคืนมา

ขั้นตอนการผ่าตัด

 • แพทย์จะให้ยาชา และยาระงับประสาท
 • ทำเครื่องหมายแผลร่องบน
 • ทำการผ่ากล้ามเนื้อริมฝีปาก ถึงรูจมูก
 • ยกแผ่นพับ ส่วนล่างขึ้นจากสันถุง
 • ย้ายกล้ามเนื้อไปที่แผ่นพับด้านล่างและแก้ไขกล้ามเนื้อด้วยการเย็บแบบดูดซับ (4-0) ปิดแผล

ดูแลหลังผ่าตัดดี แผลหายเร็ว

 • รับประทานอาหารเหลว หรืออาหารอ่อนประมาณ 3-5 วัน
 • ดูแลความสะอาดของแผลผ่าตัดและไหมละลายภายในกระพุ้งเหงือก
 • ระวังการแปรงฟันหรือการกระทบกระเทือนแผลผ่าตัด
 • อาการบวมจะมากในช่วงสัปดาห์แรกและค่อยๆ ยุบบวมจนหายเข้าที่ประมาณ 3-4 สัปดาห์
 • กล้ามเนื้อที่เปลี่ยนที่เกาะจะใช้เวลาประมาณ 3 เดือนจึงจะยึดติด ดังนั้นจึงต้องระวังการหลุดของกล้ามเนื้อ ก่อนการหายสนิท

ช่วงเวลาที่มีความสุข ซึ่งมาพร้อมกับรอยยิ้ม ยังสะดุดกับภาวะยิ้มเห็นเหงือก ทำให้เสียบุคลิกและขาดความมั่นใจสามารถแก้ไขได้โดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมตกแต่งรักษาเพื่อความปลอดภัยและมั่นใจกับผลลัพธ์ที่ได้อย่างถาวร

ค่ารักษา ภาวะยิ้มเห็นเหงือก

แก้ไขยิ้มเห็นเหงือก

25,500 บาท

หัตถการของศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม