การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย (สุคนธบำบัด)

 

การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย (สุคนธบำบัด)

 

            โรงพยาบาลยันฮี ได้เปิดสถานพยาบาลแพทย์แผนไทย ในนามเย็นคลีนิคการแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมการรักษาทางธรรมชาติบำบัดรวมทั้งการใช้สมุนไพร การนวด อบ ประคบ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และบุคคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันที่กระทรวง ศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขรับรอง

 

หลักและวิธีการรักษาโรคของแพทย์แผนไทยใน เย็นคลินิกการแพทย์แผนไทย

     การแพทย์แผนไทยเป็นการแพทย์แบบองค์รวมจึงต้องพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องควบคู่ไป ซึ่งเย็นคลินิกได้ รวบรวมวิธีการรักษาแบบธรรมชาติบำบัด ทั้งหมดนี้เพื่อบริการแก่ผู้มารับบริการ ได้แก่

  1. วิธีรักษาด้วยการนวด กดจุด อบ ประคบสมุนไพร
  2. การใช้ยาสมุนไพรพื่อรักษาเสริมสร้าง และบำรุงสิ่งที่ร่างกายขาด เช่น ยาบำรุงโลหิต, บำรุงกระดูก, บำรุงธาตุ และบำรุงหัวใจ ฯลฯ
  3. การใช้อาหารหรือยาสมุนไพร รักษาและป้องกันโรคต่างๆ


 

การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย (สุคนธบำบัด)

           สุคนธบำบัด หรือ Aromatherapy เป็นวิธีการรักษาอีกทางเลือกหนึ่งที่นำพืชหรือสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมมาใช้ ประโยชน์ ในการรักษาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ น้ำมันหอมระเหยจากพืชจะถ่ายเพลังงานให้แก่ร่างกาย ความหอมที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อการดำรงอยู่อย่างมีความสุข ภายใต้สุขภาพที่ดีร่างกายแข็งแรง

        การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย เป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่งที่ช่วยให้น้ำมันหอมระเหยสามารถซึมผ่านเข้าสู่ร่าง กายทางผิวหนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย คือ

  1. ช่วยเสริมสร้างความสมดุลของจิตใจ ทำให้รู้สึกสงบช่วยผ่อนคลายหรือกระตุ้นการทำงานของสมอง
  2. ผ่อนคลายความเครียดและความกังวล เพิ่มเติมพลังแห่งชีวิตช่วยเสริมสร้างสมาธิในการทำงาน ช่วยให้ร่างกายและสมองสดชื่นแจ่มใส
  3. ช่วยในการดูแลสุขภาพเส้นผมและผิวหนัง ชะลอความเหี่ยวย่น
  4. ช่วยในการบำบัดโรค น้ำมันหอมระเหยหลายชนิดมีสารต้านเชื้อโรคบรรเทาอาการอักเสบ  ปวดกล้ามเนื้อ กระตุ้นระบบต่างๆของร่างกาย โดยเฉพาะการไหลเวียนโลหิต ทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร

           โรงพยาบาลยันฮี  ได้ เปิดสถานพยาบาลแพทย์แผนไทยในนาม เย็นคลีนิคการแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมการรักษาทางธรรมชาติบำบัดรวมทั้งการใช้สมุนไพร การนวด อบ ประคบ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันที่กระทรวง ศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขรับรอง

 

หลักและวิธีการรักษาโรคของแพทย์แผนไทยใน เย็นคลินิกการแพทย์แผนไทย.

           การแพทย์แผนไทยเป็นการแพทย์แบบองค์รวมจึงต้องพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องควบ คู่ไป ซึ่งเย็นคลินิกการแพทย์แผนไทยได้รวบรวมวิธีการรักษาแบบธรรมชาติบำบัด ทั้งหมดนี้เพื่อบริการแก่ผู้มารับบริการ ได้แก่

  1. วิธีรักษาด้วยการนวด กดจุด อบ ประคบสมุนไพร การอยู่ไฟ และการนวดน้ำมันหอมระเหย (สุคนธบำบัด)
  2. การใช้ยาสมุนไพรพื่อรักษาเสริมสร้าง และบำรุงสิ่งที่ร่างกายขาก เช่น ยาบำรุงโลหิต, บำรุงกระดูก, บำรุงธาตุ และบำรุงหัวใจ ฯลฯ
  3. การใช้อาหารหรือยาสมุนไพร รักษาและป้องกันโรคต่างๆ

 

อัตราค่าบริการ

 

– นวดตัวด้วยน้ำมันหอมระเหย 650 บาท / ครั้ง / 1.30 ชม.

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเติม

หัตถการที่เกี่ยวข้อง

Show Buttons
Hide Buttons