การตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้

 การตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้

การตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ เป็นการตรวจเพื่อหาสิ่งผิดปรกติที่เกิดขึ้นกับกระเพาะอาหารและลำไส้ เพื่อการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาที่ถูกต้องตามอาการและลักษณะของโรค การตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้สามารถแยกการตรวจออกเป็น 2 วิธี ดังนี้

1. การตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น โดยการส่องกล้องเข้าทางปาก (GASTROSCOPY)

           วิธีการตรวจ

 •  

  ก่อน การส่องกล้องผู้ป่วยจะได้รับยาชาเฉพาะที่โดยการให้กลืนยาชาที่มีลักษณะเป็น ของเหลวใสและข้นคล้ายแป้งเปียกแล้วตามด้วย การพ่นยาชาเข้าไปในลำคอ ดังนั้นผู้ป่วยต้องงดน้ำและอาหารทุกชนิดก่อนรับการตรวจ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง 

 • ระหว่างการตรวจผู้ป่วยจะนอนตะแคงหันหน้าเข้าหาแพทย์ แพทย์จะใส่กล้องเข้าทางปากของผู้ป่วย 
 •  

  จาก นั้นแพทย์จะทำการตรวจหลอดอาหารและกระเพาะอาหารจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ใช้เวลา ในการตรวจประมาณ 10-15 นาที หลังจากนั้นแพทย์จะให้ผู้ป่วยนอนพักเพื่อรอดู อาการสักครู่ เมื่อผู้ป่วยรู้สึกตัวดีจึงสามารถกลับบ้านได้

 

2. การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (COLONOSCOPY) 

การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ โดยแพทย์จะมองเข้าไปในลำไส้ใหญ่จนถึงส่วนที่ปลายสุดของลำไส้เล็ก ทำให้แพทย์สามารถมองเห็นการอักเสบที่เกิดขึ้น การโตที่ผิดปกติ แผลที่เกิดขึ้น การมีเลือดออก และการบีบตัวของลำไส้

           วิธีการตรวจ

 • ระหว่างการตรวจ ผู้ตรวจอาจได้รับยาแก้ปวดและยานอนหลับอย่างอ่อน เพื่อจะได้ไม่เจ็บ และผ่อนคลายความเครียดในระหว่าง
  การตรวจ
 • แพทย์จะใส่เครื่องมือ ซึ่งเป็นสายยาวงอได้เข้าไปทางทวารหนักและเข้าไปในลำไส้ใหญ่ โดยตัวกล้องเรียกว่า Colonoscope
  (โคโลโนสโคป) ตัวกล้องจะทำหน้าที่แสดงภาพที่อยู่ภายในลำไส้ทำให้แพทย์สามารถตรวจลักษณะผิวของลำไส้ส่วนในได้
  อย่างละเอียด

 

           ถ้ามีสิ่งผิดปกติในลำไส้ เช่น มีติ่งเนื้อเล็กๆ หรือมีการอักเสบ แพทย์ สามารถตรวจชิ้นเนื้อโดยการใช้เครื่องมือใส่ผ่านกล้องที่ตรวจอยู่แล้วตัด เนื้อขนาดเล็กออกมา ชิ้นเนื้อที่ได้จะส่งไปตรวจในห้องแล็ปต่อไป ถ้ามีเลือดออกในลำไส้ใหญ่ แพทย์สามารถใส่เครื่องมือผ่านไปในกล้องเพื่อทำการหยุดเลือดได้

 

          การส่องกล้องใช้เวลาประมาณ 30-60 นาที หลังส่องกล้องตรวจ ผู้ถูกตรวจจะถูกส่งตัวไปพักฟื้นที่ห้องสังเกตอาการจนรู้สึกปกติดีจึงกลับ บ้านได้

 

สอบถามข้อมูลสุขภาพโทร. 1723 กด 4

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเติม

หัตถการที่เกี่ยวข้อง

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม
Show Buttons
Hide Buttons