chat

จัดฟัน เพิ่มเสน่ห์ให้รอยยิ้ม

ฟันที่เรียงตัวเป็นระเบียบสวยงาม มีส่วนช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดีขึ้นได้ แต่ใช่ว่าทุกคนจะมีฟันที่สวยงาม โดยความผิดปกติของฟันและช่องปากที่พบบ่อย เช่น ฟันยื่น ฟันซ้อน ฟันเก ฟันห่าง รวมถึงการสบฟันผิดปกติ ทำให้เสียบุคลิกภาพและขาดความมั่นใจในตนเอง

“การจัดฟัน” จะช่วยแก้ไขความผิดปกติของฟันและช่องปากเหล่านี้ให้ดีขึ้นได้ โดยจะช่วยให้แนวฟันภายในช่องปากเรียงตัวกันเป็นระเบียบอย่างสวยงาม ช่วยให้การสบฟันดีขึ้น ทั้งยังช่วยเสริมความโดดเด่นให้กับโครงสร้างใบหน้า ช่วยปรับเปลี่ยนรูปหน้าให้สวยงามน่ามองมากขึ้น

ราคา

ฟันแบบไหนที่ควรจัดฟัน

เลือกจัดฟันยันฮี

เลือกจัดฟันแบบไหนดี

ดูแลช่องปากหลังจัดฟัน

ฟันแบบไหนที่ควรจัดฟันลักษณะฟันดังกล่าวเกิดจากความผิดปกติของรูปฟัน หากปล่อยละเลยอาจส่งผลต่อสุขภาพช่องปาก การทำความสะอาดฟันอาจจะไม่ทั่วถึง ทำให้เกิดฟันผุและโรคเหงือกตามมา และยังเป็นอุปสรรคในการบดเคี้ยวอาหารอีกด้วย

“การจัดฟัน” จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการแก้ไขปัญหาฟันผิดปกติ โดยทันตแพทย์จะประเมินรูปแบบฟันเหมาะกับการจัดฟันแบบใด ระยะเวลาในการจัด ค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ดังนั้นในการที่จะเลือกสถานบริการเกี่ยวกับการจัดฟันจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงมาตรฐานในการรักษา

เลือกจัดฟันยันฮี

 • ครอบคลุมทุกบริการตั้งแต่วางแผนการจัดฟัน เคลียร์ช่องปาก จัดฟัน โดยทีมทันตแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง 29 ท่าน และมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
 • วางแผนการจัดฟันอย่างละเอียด เพื่อให้ผลลัพธ์ของการรักษาออกมาดีที่สุด
 • มั่นใจด้วยเครื่องมือทันสมัยได้มาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย
 • ห้องตรวจทันสมัย แบ่งเป็นสัดส่วน ผ่านระบบปลอดเชื้อ ได้มาตรฐานก่อนนำมาใช้กับผู้รับบริการ
 • หลังจัดฟันมีการติดตามผล และดูแลโดยทันตแพทย์อย่างต่อเนื่อง
 • เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า MRT สถานีบางอ้อ
 • มีทันตแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางทุกสาขาเข้าปฏิบัติงานประจำทุกวัน

เลือกจัดฟันแบบไหนดี

การจัดฟัน มี 2 แบบ คือแบบติดเครื่องมือ และแบบถอดได้

1. แบบติดเครื่องมือ คือ การจัดฟันแบบโลหะ แบบเซรามิก และแบบดามอน

จัดฟันแบบโลหะ หรือเรียกว่า การจัดฟันแบบยางสี เป็นวิธีจัดฟันโดยใช้อุปกรณ์ติดแน่นบนฟัน ที่เรียกว่า Bracket เป็นสี โลหะสีเงิน ส่วนยาง หรือ Oring ที่ใช้รัดลวดจัดฟันให้ติดกับ Bracket ทําหน้าที่ในการดึงฟันช่วยในการ เคลื่อนฟันให้ไปยังตําแหน่งที่ต้องการ

 • มองเห็นได้ทั่วไป
 • นิยมในกลุ่มวัยรุ่น
 • ราคาไม่สูงมาก
 • สามารถจัดฟันที่มีความซ้อนเกได้ทุกรูปแบบ

จัดฟันแบบเซรามิก เป็นการจัดฟันด้วยเครื่องมือเซรามิก Ceramic ลักษณะของเครื่องมือมีความคล้ายคลึงกับแบบโลหะ แต่ทําจากวัสดุเซรามิก สีเหมือนฟัน ใช้เครื่องมือแบบติดแน่น โดยตัวเครื่องมือทํามาจาก เซรามิก Ceramic ใส ซึ่งจะทํางานร่วมกับยางรัด และลวด เพื่อที่จะเคลื่อนฟันไปในตําแหน่งที่ต้องการ

 • มองเห็นได้น้อยมาก
 • ราคาสูงกว่าการจัดฟันแบบโลหะ
 • ดูแลรักษาเครื่องมือทําได้ง่าย
 • สามารถจัดฟันที่มีความซ้อนเกได้ทุกรูปแบบ

จัดฟันแบบดามอน ใช้เครื่องมือที่ไม่ต้องใส่ยางรัดฟัน ทํางานด้วยระบบ Self ligating Braces เป็นเทคโนโลยีพิเศษเฉพาะของเครื่องมือแบบบานพับ ช่วยลดความฝืดจากการรัดลวดด้วยยางของ เครื่องมือจัดฟันแบบดั้งเดิม และช่วยขจัดความยุ่งยากในการมัดลวดจัดฟันด้วยยางที่เสื่อมสภาพง่าย สามารถเคลื่อนฟันได้ง่ายกว่าแบบเหล็ก ทันตแพทย์จึงใช้แรงในการเคลื่อนฟันน้อยกว่า ผู้ป่วยจึงรู้สึก เจ็บปวดฟัน หลังการปรับเครื่องมือน้อยกว่าการจัดฟันแบบเหล็ก

 • ลดความเจ็บปวดจากการจัดฟันลง
 • ความรู้สึกตึงและเจ็บเวลาเคลื่อนฟันน้อยลง
 • ใช้ระยะเวลาในการจัดฟันน้อยลง
 • ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
 • เกิดหินปูนได้ง่าย

2. แบบถอดได้ นั่นคือ การจัดฟันแบบใส Invisalign

จัดฟันแบบใส Invisalign เป็นการออกแบบเฉพาะบุคคล เป็นเครื่องมือจัดฟันที่ทํามาจากพลาสติกที่ ผิวสัมผัสเรียบ ใส จึงแทบมองไม่เห็นว่าจัดฟันอยู่ จัดฟันได้เครื่องมือ ไว้ลวดเหล็ก และสามารถถอดได้ วาง แผนการรักษาโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เห็นเป็นภาพ 3D มองเห็นการเคลื่อนของฟัน สามารถคํานวณ จํานวนชุดเครื่องมือจัดฟันแบบใส ที่ต้องการใช้ได้

 • แบบถอด และใส่เองได้
 • ผู้ที่อยากจัดฟัน แต่ไม่อยากติดเครื่องมือจัดฟัน
 • แก้ไขปัญหาฟันเก ฟันซ้อน ฟันห่าง ได้
 • ไม่ต้องเข้าพบทันตแพทย์บ่อยๆ
 • ขั้นตอนการทําความสะอาดไม่ยุ่งยาก
 • ค่าใช้จ่ายในการจัดฟันสูง

รีเทนเนอร์ (Retainer)

อุปกรณ์เฉพาะบุคคล เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในด้านทันตกรรมจัดฟัน ซึ่งมีความจําเป็นอย่างมาก สําหรับผู้ที่จัดฟัน เพื่อคงสภาพการเรียงตัวของฟัน ควบคุมฟันให้อยู่ในตําแหน่งคงที่

การจัดฟัน แม้จะต้องใช้เวลาอยู่บ้างแต่ช่วยทำให้ฟันเรียงเป็นระเบียบสวยงาม การจัดฟันจึงถือเป็น เรื่องที่น่าลงทุน เพื่อบุคลิกภาพ ความมั่นใจที่เพิ่มมากขึ้น

ปัญหากวนใจ สําหรับคนจัดฟัน (หลังจัดฟัน)

 • กลิ่นปาก หลังจากจัดฟันการทําความสะอาดช่องปาก จะต้องใส่ใจทุกขั้นตอนเพิ่มมากขึ้น ทําความสะอาดให้ทั่วทั้งช่องปาก เพราะกลิ่นปากเกิดจากเศษอาหารที่สะสมตามซอกฟันที่เอาออกไม่หมด แบคทีเรียเข้ามาย่อยเศษอาหารเหล่านั้น ทําให้เกิดปัญหากลิ่นปาก
 • แผลในช่องปาก จากการใส่อุปกรณ์ที่ช่วยจัดฟัน ไม่ว่าจะเป็นลวดจัดฟัน / แบร็คเก็ต ทิ่มบริเวณกระพุ้งแก้ม เหงือก ทำให้เกิดปัญหาแผลในช่องปาก
 • ฟันผุ เกิดจากเศษอาหารที่ติดค้างตามซอกฟัน หรือซอกเล็กๆ ที่แปรงธรรมดาเข้าไปทำความสะอาดได้ไม่ หมด เป็นเหตุให้แบคทีเรียก่อตัวทําลายผิวฟันเกิดปัญหาของฟันผุ
 • เหงือกอักเสบ คราบแบคทีเรียที่สะสมอยู่ตามซอกฟัน เมื่อเศษอาหารติดอยู่ที่เหงือก ทําให้อักเสบได้

ดูแลช่องปากหลังจัดฟัน

 • เลือกใช้แปรงสีฟันสำหรับการจัดฟันโดยเฉพาะ เพื่อทำความสะอาดเศษอาหารที่ติดอยู่ตามเครื่องมือจัดฟันได้สะอาด ทุกซอกทุกมุมเพิ่มยิ่งขึ้น
 • เลือกใช้ยาสีฟัน น้ำยาบ้วนปาก ที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์
 • แปรงฟันหลังมื้ออาหารทุกครั้ง หรือหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง พร้อมใช้ไหมขัดฟันร่วมด้วย
 • หลังแปรงฟัน ควรใช้น้ำยาบ้วนปาก หรือน้ำเกลือ เพื่อยับยั้งแบคทีเรียในช่องปาก ฆ่าเชื้อโรค และยังรักษา แผลร้อนในภายในช่องปากได้ด้วย
 • ตรวจเช็คฟันผุทุก 6 เดือน พร้อมขูดหินปูนร่วมด้วย เพื่อการตรวจเช็คสุขภาพช่องปาก ประเมินผลสุขภาพช่องปาก

หลังเสร็จสิ้นกระบวนการจัดฟันแล้ว ยังต้องให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพฟันและช่องปากหลังการจัดฟัน ตั้งแต่การรักษาความสะอาด โดยการแปรงฟันให้ถูกวิธีหลังอาหารทุกมื้อ ร่วมกับการใช้ไหมขัดฟันอย่างสม่ำเสมอ ใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ ใส่รีเทรนเนอร์หลังการจัดฟันเพื่อป้องกันปัญหาฟันล้ม และไปพบทันตแพทย์ตามนัด

จัดฟันยันฮีราคา

แบบติดแน่นทางด้านนอกแบบโลหะ

50,000 – 60,000 บาท

แบบติดแน่นทางด้านนอกสีเหมือนฟัน

60,000 – 70,000 บาท

แบบ DAMON Q

90,000 – 100,000 บาท

แบบ DAMON Q แบบใส

95,000 – 105,000 บาท

แบบใสถอดได้ (Invisalign)

160,000 – 200,000

หมายเหตุ

 • * ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล และค่าบริการทางการแพทย์
 • * ราคาดังกล่าวนี้ไม่รวมค่าเตรียมสภาพช่องปากก่อนการติดเครื่องมือจัดฟัน เช่น ขูดหินปูน, อุดฟัน, ถอนฟัน โดยราคานี้จะขึ้นอยู่กับสภาพช่องปากของแต่ละบุคคล
 • * ราคาดังกล่าวนี้ไม่รวมค่า x – ray, พิมพ์ปาก และค่าเครื่องมือคงสภาพฟัน
 • * ราคาดังกล่าวนี้ไม่รวมค่า Microscrew ที่ใช้ร่วมในการจัดฟัน 5,000 บาท/ชิ้น
 • * ราคาดังกล่าวนี้ไม่รวมค่าจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร 30,000 บาท

ทันตแพทย์ประจำศูนย์ทันตกรรมทั่วไป

เพิ่มเติม

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม