chat

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ปวดท้องธรรมดาที่ไม่ธรรมดา

อาการปวดท้องจากการกลั้นปัสสาวะอาจเกิดได้กับทุกคน โดยเฉพาะในหมู่คนวัยทำงาน บางรายกลั้นปัสสาวะจนกลายเป็นความเคยชิน แต่ท่านรู้หรือไม่ว่า เชื้อโรคที่ไม่พึงประสงค์กำลังจะทำให้ท่านเกิดโรคได้ นั่นคือ โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ และหากปล่อยไว้เรื้อรัง โรคธรรมดาที่ไม่ธรรมดานี้ ก็จะนำไปสู่โรคที่อันตรายร้ายแรงได้

สาเหตุการเกิดโรค

ส่วนใหญ่เกิดจากการที่กระเพาะปัสสาวะติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น อิโคไล ซึ่งเป็นเชื้อโรคที่พบได้มาก บริเวณลำไส้และทวารหนัก และมีโอกาสปนเปื้อนและกระจายช่องปัสสาวะได้โดยง่าย ปัจจัยสำคัญนั่นคือ การกลั้นปัสสาวะเป็นเวลานาน พบได้มากในกลุ่มคนวัยทำงาน เพราะติดการทำงานต่อเนื่องโดยไม่ลุกไปปัสสาวะ ทำให้เชื้อโรคที่อยู่ในกระเพาะปัสสาวะมีโอกาสเติบโตกระทั่งนำไปสู่โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบในที่สุด

โรคปัสสาวะอักเสบ เกิดกับใครได้บ้าง

มีโอกาสเกิดกับผู้หญิงมากกว่าเพศชาย เนื่องจากท่อปัสสาวะของผู้หญิงจะสั้น ดังนั้น เชื้อโรค จึงมีโอกาสเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะได้มากกว่าเพศชายนั่นเอง และพบมากในกลุ่มคนวัยทำงาน ที่ต้องนั่งหรือยืนทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ สถานที่ทำงานไม่เอื้อเรื่องการเข้าห้องน้ำ คนที่ติดนิสัยการกลั้นปัสสาวะ รวมทั้งในผู้ที่ดื่มน้ำน้อยก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ได้เช่นกัน

ท่อปัสสาวะเพศชาย

ท่อปัสสาวะเพศหญิง

อาการบ่งบอกกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

อาการชัดเจนที่เราสังเกตได้ เริ่มจาก

การปัสสาวะกะปริดกะปรอย รู้สึกปวดปัสสาวะตลอดเวลา หรือปัสสาวะไม่สุด ต้องเข้าห้องน้ำบ่อยครั้ง

รู้สึกแสบ ปวดขัดเวลาถ่าย หรืออาจพบมีเลือดปนในปัสสาวะ

หากเป็นมากขึ้นจะมีอาการปวดท้องน้อย ปวดบริเวณเอว ปัสสาวะขุ่น มีเลือดปน หรือมีสีคล้ำผิดปกติ

อาจจะพบโรคอื่นๆ ร่วมด้วย ดังนั้น จึงควรเร่งพบแพทย์โดยเร็วเพื่อวินิจฉัยและทำการรักษา

การรักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

หากพบว่าเริ่มมีอาการดังกล่าว ควรพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยโรค โดยตรวจจากอาการและตรวจปัสสาวะ กรณีการเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบ แพทย์จะพิจารณาให้ยาปฎิชีวนะ จากนั้นจะแนะนำการดูแลตนเอง เพื่อป้องกันการเกิดโรคซ้ำในอนาคต

กระเพาะปัสสาวะอักเสบเกิดจากเพศสัมพันธ์

ในทางการแพทย์ ยังพบว่า กระเพาะปัสสาวะอักเสบเกิดจากเพศสัมพันธ์ได้เช่นกัน หรือที่เราเรียกว่า โรคฮันนีมูน ซิสไซติส เกิดจากการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะ,ช่องคลอด หรือท่อปัสสาวะหลังการมีเพศสัมพันธ์ อาจพบว่า มีอาการเจ็บหรือแสบระหว่างการถ่ายปัสสาวะและมีการติดเชื้อแบคทีเรีย หรือมีตกขาวภายในช่องคลอดตามมาภายหลัง

โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบกลายเป็นมะเร็งได้หรือไม่

มะเร็งกระเพาะปัสสาวะยังไม่มีสาเหตุที่แน่ชัด แต่มีปัจจัยที่บ่งชี้ว่ามีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ เพราะควันบุหรี่จะมีสารก่อมะเร็งที่สามารถดูซึมเข้ากระแสเลือดและขับถ่ายออกทางปัสสาวะ จึงมีโอกาสที่จะทำให้สารก่อมะเร็งสัมผัสกับกระเพาะปัสสาวะได้โดยตรง นอกจากนั้น อาจเกิดได้จากการระคายเคือง และการอักเสบจากนิ่ว การใส่สายระบายปัสสาวะเป็นเวลานานๆ ก็อาจเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เนื้อเยื่อในบริเวณนั้นๆ กลายเป็นเนื้อร้ายหรือมะเร็งได้

อาการที่บ่งชี้ว่า อาจจะกลายเป็นมะเร็งสังเกตได้จากการปัสสาวะเป็นเลือดโดยไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆ กรณีที่มีความรุนแรง อาจพบปัสสาวะเป็นเลือดสด ๆ ถ้าไม่รุนแรง อาจพบเป็นสีคล้ำเหมือนน้ำล้างเนื้อ หากพบอาการดังกล่าวควรพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยอย่างละเอียด เช่นการตรวจปัสสาวะเพื่อดูเซลล์มะเร็ง การส่องกล้องผ่านกระเพาะปัสสาวะ การ X-Ray ฯลฯ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

สำหรับการรักษานั้น มีตั้งแต่การส่องกล้องผ่าตัดมะเร็ง การให้ยาเคมีบำบัด การใช้รังสีรักษาควบคู่กันไป หากพบว่า มะเร็งอยู่ในระยะลุกลาม แพทย์อาจพิจารณาตัดกระเพาะปัสสาวะออกแล้วทำทำกระเพาะปัสสาวะใหม่ทดแทน

การป้องกันโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ โดยไม่กลั้นปัสสาวะ ควรถ่ายทุกครั้งที่ปวด

2. ดื่มน้ำสะอาด อย่างน้อยวันละ 8-10 แก้ว

3. กรณีของผู้หญิง ควรหมั่นเช็คล้างทำควรสะอาดจุดซ่อนเร้น เพื่อป้องกันเชื้อโคที่จะเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะได้โดยง่าย และควรเช็คทำความสะอาดจากด้านหน้าไปด้านหลั

4. กรณีที่เกิดจากเพศสัมพันธ์ ควรปัสสาวะและทำควรสะอาดท่อปัสสาวะ รวมถึงอวัยวะเพศหลังการมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง

5. หม่ำตรวจสุขภาพประจำปีอยู่เสมอ

ค่ารักษา

เพิ่มเติม
การรักษา ราคา(บาท)
อัตราค่ารักษาพยาบาล แพทย์ที่ทำการรักษาเป็นผู้ประเมิน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1723
การรักษา
อัตราค่ารักษาพยาบาล แพทย์ที่ทำการรักษาเป็นผู้ประเมิน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 1723

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม