chat

ศูนย์ VO2-Max

VO2 Max + EST


การตรวจ VO2 Max พร้อมการตรวจคลื่นหัวใจ


vo2-max

การตรวจ VO2 Max พร้อมการตรวจคลื่นหัวใจคืออะไร

การตรวจ VO2 Max พร้อมการตรวจคลื่นหัวใจ คือ เทคโนโลยีการตรวจวัดอัตราการเผาพลาญออกซิเจนของร่างกาย พร้อมทั้งตรวจคลื่นหัวใจแบบต่อเนื่อง ขณะออกกำลังกายเต็มพิกัด เพื่อตรวจสมรรถภาพภาพความแข็งแรงหรือความฟิตของร่างกาย หากมีค่า VO2 Max สูง นั่นหมายถึงมีความฟิตมาก สามารถออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมต่างๆ ได้มากขึ้น

รพ.ยันฮี ได้นำเทคโนโลยีทั้งสองแบบ พร้อมการแปลผลให้เหมาะกับนักกีฬาเป็นแห่งแรก เพื่อให้การตรวจวินิจฉัยและการประเมินมีความละเอียดและแม่นยำมากยิ่งขึ้น ทำให้นักกีฬาและบุคคลทั่วไป ได้ทราบถึงความแข็งแรงหรือความฟิตของตนเอง และสามารถนำข้อมูลที่ได้นำไปออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายหรือฝึกซ้อม เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับร่างกาย ทำให้บรรลุเป้าหมายหรือประสบความสำเร็จในเรื่องที่ต้องการได้ การทดสอบทำโดยทีมแพทย์โรคหัวใจและนักวิทยาศาสตร์การกีฬา

รู้จักการตรวจ VO2 Max

รู้จักการตรวจ EST

ใครบ้างที่เหมาะกับการตรวจ VO2 Max พร้อมการตรวจคลื่นหัวใจ

ประโยชน์ของการตรวจ VO2 Max พร้อมการตรวจคลื่นหัวใจ

ขั้นตอนการตรวจ VO2 Max พร้อมการตรวจคลื่นหัวใจ

การเตรียมตัวก่อนการตรวจ VO2 Max พร้อมการตรวจคลื่นหัวใจ

การปฏิบัติตนภายหลังการตรวจ VO2 Max พร้อมการตรวจคลื่นหัวใจ

กรอกแบบฟอร์มนัดตรวจ Health Performance ยันฮี

รู้จัก VO2 Max (The maximum volume of oxygen)

vo2-max

เป็นการตรวจสมรรถภาพหัวใจและหลอดเลือด ปอด และกล้ามเนื้อ ด้วยการออกกำลังกาย เพื่อทราบขีดสมรรถนะของร่างกาย และเพื่อวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคปอด ด้วยวิธีการวัด วิเคราะห์ และแปลผล อัตราการเผาผลาญออกซิเจนของร่างกาย ในขณะออกกำลังกายเต็มพิกัด

รู้จัก EST (Exercise stress test)

vo2-max

เป็นการตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย เพื่อตรวจการ และ วินิจฉัยโรค โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Coronary Artery Stenosis) โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ ที่อาจพบได้ในขณะออกกำลังแบบเต็มพิกัด ด้วยวิธีการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังกาย จากการเดินบนสายพานเลื่อน ที่สามารถปรับความเร็วและความชันได้ (Treadmill)

ใครบ้างที่เหมาะกับการตรวจ VO2 Max พร้อมการตรวจคลื่นหัวใจ

 • นักกีฬา เช่น นักวิ่ง, นักปั่นจักรยาน, นักไตรกีฬา เป็นต้น ทั้งนักกีฬามืออาชีพและนักกีฬามือสมัครเล่น
 • โค้ชกีฬา ทีมกีฬา ที่ต้องการส่งนักกีฬามาทดสอบ เพื่อนำข้อมูลไปฝึกซ้อม พัฒนานักกีฬาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ผู้ที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเป็นประจำ แต่มีความกังวลว่าอาจมีโรคแอบแฝง
 • ผู้ที่ไม่ได้ออกกำลังกายมาเป็นเวลานาน อยากกลับมาเริ่มออกกำลังกายอีกครั้ง
 • ผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก เพื่อนำค่า VO2 Max มาออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย ทำให้สามารถลดน้ำหนักได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย
 • กลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจ เช่น ผู้ป่วยที่ได้รับการทำบอลลูนหัวใจ การตรวจสมรรถภาพร่างกายด้วย VO2 Max สามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่าหลังทำบอลลูนไปแล้ว สามารถออกกำลังกายได้มากน้อยแค่ไหน และนำมาออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมและปลอดภัยได้
 • บุคคลทั่วไปที่ต้องการออกกำลังกายเพิ่มประสิทธิภาพความแข็งแรงของร่างกาย เพื่อสุขภาพที่ดี

ประโยชน์ของการตรวจ VO2 Max พร้อมการตรวจคลื่นหัวใจ

 • ทำให้ผู้ถูกทดสอบทราบถึงระดับความแข็งแรง ความฟิต หรือขีดสมรรถนะสูงสุดของตนเอง
 • ทำให้ผู้ทดสอบรู้โซน (Zone) การออกกำลังกายของตนเองอย่างแท้จริง โดยไม่ใช่การประมาณการจากนาฬิกาวัดชีพจร
 • สามารถนำข้อมูลไปออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย การพัฒนา หรือการฝึกซ้อม ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อเพิ่มศักยภาพของร่างกาย โดยเฉพาะนักกีฬา
 • ทำให้ผู้ถูกทดสอบบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้มากขึ้น เช่น การเพิ่มศักยภาพสำหรับนักกีฬา การมีสุขภาพที่ดี การลดน้ำหนัก เป็นต้น
 • ช่วยลดความเสี่ยงการเสียชีวิตเฉียบพลันจากออกกำลังกาย (Sudden death)
 • ช่วยตรวจคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือดจากการออกกำลังสูงสุด โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากหลอดเลือดหัวใจตีบ เป็นต้น

ขั้นตอนการตรวจ VO2 Max พร้อมการตรวจคลื่นหัวใจ

ก่อนเริ่มทำการทดสอบ ผู้ถูกทดสอบจะได้รับการตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคหัวใจ จากนั้นจะได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ บนร่างกาย และสวมหน้ากากครอบเพื่อวิเคราะห์การหายใจ โรงพยาบาลยันฮีทดสอบ VO2 Max ได้จากการวิ่งบนลู่วิ่ง (Treadmill) และการปั่นจักรยาน ซึ่งมีโปรแกรมการวิ่งและปั่นที่เหมาะสม เพื่อให้ร่างกายมีการออกกำลังหรือใช้แรงในระดับที่เพิ่มความหนักขึ้นเรื่อยๆ จนถึงขีดจำกัดอย่างช้าๆ สำหรับกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจ แพทย์จะให้ทำการทดสอบโดยวิ่งบนลู่วิ่งเช่นกัน เพื่อดูคลื่นหัวใจและค่าการทำงานของหัวใจ และนำมาออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมและปลอดภัย

การทดสอบเริ่มด้วยให้ผู้ถูกทดสอบเดินช้าๆ เพื่ออบอุ่นร่างกาย (Warm up) เพื่อเพิ่มการไหลเวียนองเลือดและเตรียมกล้ามเนื้อให้พร้อมสำหรับการออกกำลังกาย จากนั้นจึงค่อยๆ เพิ่มความเร็วหรือความชันของลู่วิ่งขึ้นเรื่อยๆ จนถึงระดับที่ผู้ถูกทดสอบออกแรงเต็มที่ หรือระดับที่ร่างกายไม่สามารถเพิ่มระดับความหนักของการออกกำลังกายได้อีก ณ จุดนี้ เป็นจุดที่ร่างกายมีการนำออกซิเจนมาใช้ในการเผาผลาญพลังงานมากที่สุด เครื่องที่ใช้คำนวณจะทำการวัดปริมาณออกซิเจน และนำค่าที่ได้ไปประมวลผลเป็นค่า VO2max ของผู้ถูกทดสอบ

ในระหว่างการทดสอบ ทีมแพทย์โรคหัวใจและนักวิทยาศาสตร์การกีฬาจะดูแลอย่างใกล้ชิดและคอยถามเป็นระยะ เมื่อผู้ถูกทดสอบไม่สามารถเพิ่มความหนักของการออกกำลังกายได้อีก ให้ส่งสัญญาณให้แพทย์ทราบและหยุดวิ่งโดยการยกเท้าออกจากลู่วิ่งและให้เหยียบบนขอบของลู่วิ่งแทน ให้ทีมงานลดความเร็วของลู่วิ่งลง ให้ผู้ถูกทดสอบเดินต่อไปอีกเล็กน้อยหลังจากการวิ่ง เป็นการคลายและลดการตึงตัวของกล้ามเนื้อ หลังจากออกกำลังกายเสร็จแล้ว (Cool down) เพื่อให้กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่น และป้องกันการบาดเจ็บในระยะยาว การทดสอบ VO2 Max โดยทั่วไปใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที

การเตรียมตัวก่อนการตรวจ VO2 Max พร้อมการตรวจคลื่นหัวใจ

correct

นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก่อนการทดสอบอย่างน้อย 8 ชั่วโมง

correct

งดออกกำลังกายอย่างหนัก 1 วัน เนื่องจากขณะทำการทดสอบจะทำให้เกิดอาการเหนื่อยล้าได้

correct

งดรับประทานอาหาร 4 ชั่วโมง ก่อนการทดสอบ แต่สามารถดื่มน้ำได้ตามปกติ

correct

งดสูบบุหรี่ ดื่มสุรา เครื่องดื่มคาเฟอีน อย่างน้อย 4 ชั่วโมง ก่อนการทดสอบ

correct

รับประทานยาได้ตามปกติ ยกเว้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้งดรับประทาน เช่น ยาความดัน ยาเบาหวาน

correct

ผู้ที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับการทดสอบ

correct

นำเครื่องแต่งกายชุดกีฬา กางเกงขาสั้นหรือขายาว สำหรับผู้หญิงแนะนำให้สวมใส่สปอร์ตบรา (Sport bra) รองเท้ากีฬา ถุงกีฬา มาเปลี่ยนเพื่อทำการทดสอบ

correct

ติดต่อโรงพยาบาลเพื่อทำการนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

correct

หากมีอาการป่วยก่อนเข้ารับการทดสอบ ควรแจ้งให้ทางโรงพยาบาลทราบ เพื่อพิจารณาเลื่อนการทดสอบตามความเหมาะสม

การปฏิบัติตนภายหลังการตรวจ VO2 Max พร้อมการตรวจคลื่นหัวใจ

vo2-max

ภายหลังการทดสอบ ผู้ถูกทดสอบจะมีอาการเหนื่อยล้าจากการออกกำลังกาย ควรพักให้หายเหนื่อย เมื่อกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว จะเป็นขั้นตอนการฟังผลการตรวจและแนะนำการออกำลังกาย โดยทีมแพทย์โรคหัวใจและนักวิทยาศาสตร์การกีฬา จะนำค่า VO2 Max ที่ได้ มาทำการวิเคราะห์ผล แปรผล และนำมาถ่ายทอดให้กับผู้เข้ารับการทดสอบในแบบที่เข้าใจง่าย บอกถึงจุดที่ต้องปรับปรุงหลังการทดสอบ และออกแบบการออกกำลังกายหรือการฝึกซ้อมให้กับผู้ถูกทดสอบที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อให้ผู้ถูกทดสอบประสบความสำเร็จในเรื่องที่ต้องการ พร้อมทั้งอธิบายผลการตรวจคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคปอด ซึ่งการตรวจด้วย VO2 Max ไม่สามารถรับรองผลได้ 100% ว่าจะไม่เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในการออกกำลังกายหรือการแข่งขัน แต่เป็นวิธีการคัดกรองที่ละเอียดมากขึ้นกว่าการตรวจสุขภาพปกติ

การตรวจ VO2 Max พร้อมการตรวจคลื่นหัวใจ บอกอะไรบ้าง

 • ปริมาณก๊าซออกซิเจน (O2) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่หายใจเข้าและออก (VO2 Max)
 • การเผาผลาญพลังงานโดยไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Threshold: AT)
 • ค่ากรดแลคติคในกล้ามเนื้อ (Lactate Threshold: LT)
 • การเผาผลาญไขมัน (Fat Metabolism)
 • อัตราการเต้นหัวใจที่สามารถสลายไขมันได้ดีที่สุด (Best Fat Metabolism)
 • อัตราการเต้นของหัวใจ (Heart rate: HR)
 • คลื่นไฟฟ้าหัวใจในขณะที่อยู่นิ่ง (Electrocardiography: EKG)
 • คลื่นไฟฟ้าหัวใจในขณะออกกำลังกาย (Exercise stress test: EST)
 • ความดันโลหิต (Blood pressure)
 • การออกแบบการออกกำลังกายแบบ Interval Training จากผลการตรวจ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเล่นกีฬา
 • การตรวจคัดกรองโรคที่เกิดจากภาวะหัวใจผิดปกติได้ละเอียดขึ้นมากกว่าการตรวจสุขภาพปกติ (Health screening)
 • อื่นๆ

ค่าต่างๆ ที่ได้จากการตรวจด้วย VO2 Max และ EST เหล่านี้ ทีมแพทย์โรคหัวใจและนักวิทยาศาสตร์การกีฬา จะนำมาทำการวิเคราะห์ผล แปรผล และถ่ายทอดให้กับผู้เข้ารับการทดสอบ เพื่อให้ผู้เข้ารับการทดสอบทราบถึงขีดสมรรถนะสูงสุดของตัวเอง ซึ่งสามารถนำข้อมูลไปออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายหรือการฝึกซ้อม เพื่อเพิ่มศักยภาพของร่างกายในอนาคตได้

ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายมากขึ้น จะเห็นได้ว่ามีรายการแข่งขันทางกีฬา อย่างรายการวิ่ง รายการปั่นจักรยาน หรือรายการแข่งขันไตรกีฬา เกิดขึ้นอย่างมากมาย มีทั้งนักกีฬามืออาชีพและนักกีฬาสมัครเล่นให้ความสนใจเข้าร่วมกันเป็นจำนวนมาก แต่ไม่ว่าจุดประสงค์ของการแข่งขันจะเป็นถ้วยรางวัลหรือการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ทุกคนต่างก็ต้องอยากมีวิธีที่จะเพิ่มศักยภาพร่างกายของตนเองให้ดีที่สุด การตรวจ VO2 Max พร้อมการตรวจคลื่นหัวใจ เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จะช่วยวัดขีดจำกัดของสมรรถภาพร่างกาย และนำข้อมูลที่ได้ จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ไปพัฒนาศักยภาพหรือเพิ่มประสิทธิภาพของร่างกายอย่างตรงจุด ในแนวทางที่ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย

ติดต่อโรงพยาบาลเพื่อทำการนัดหมาย

วันและเวลาทำการของศูนย์หัวใจ (Dear Heart Center) สำหรับการตรวจ VO2 Max พร้อมการตรวจคลื่นหัวใจ คือ

🕕 วันพุธและวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. (กรุณาติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน) สามารถกรอกข้อมูลเพื่อทำการนัดหมายได้ที่ แบบฟอร์มนัดตรวจ Health Performance ยันฮี ดังลิงค์ด้านล่าง

แบบฟอร์มนัดตรวจ
Health Performance ยันฮี (คลิก)

vo2-max

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ
จันทร์ - อาทิตย์ 07.00 น. - 17.00 น.

แพทย์ประจำศูนย์รักษาโรคทั่วไป

เพิ่มเติม

หัตถการของศูนย์รักษาโรคทั่วไป