chat

ศูนย์ไฮเปอร์แบริค (HBO)

ศูนย์ไฮเปอร์แบริค (Hyperbaric center)
รักษาด้วยออกซิเจน

ศูนย์ไฮเปอร์แบริค โรงพยาบาลยันฮี เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง หนึ่งในสถานพยาบาลไม่กี่แห่งในประเทศไทย ที่ให้บริการการบำบัดด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง บริการให้คำปรึกษา วินิจฉัย และให้การรักษาภายใต้ทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง มากกว่า 10 ปี ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง ตระหนักถึงความสำคัญในคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการตลอดการรักษา ด้วยความใกล้ชิดและเป็นกันเอง พร้อมเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และสะดวกสบายอย่างครบวงจร ด้วยมาตรฐานความปลอดภัย ระดับสากล และความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

การบำบัดด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง (Hyperbaric oxygen therapy) เป็นการรักษาด้วยการหายใจรับออกซิเจน ในขณะที่เข้าไปอยู่ในอุโมงค์(Hyperbaric chamber) ภายใต้สภาพความกดบรรยากาศสูงที่มากกว่า 1 ชั้นบรรยากาศ ส่งผลให้ร่างกายได้รับออกซิเจนในปริมาณที่สูงกว่า เมื่อเทียบกับการหายใจรับออกซิเจนที่ความกดบรรยากาศปกติ

การบริการและการรักษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • อุโมงค์ออกซิเจน(Hyperbaric chamber) หลายเครื่องแบบส่วนตัว เพียงพอที่จะรองรับผู้บริการได้เต็มที่
  • หากรักษาโรคเดียวกัน สามารถเข้าอุโมงค์ออกซิเจนได้แบบเป็นคู่ สามารถพูดคุยเป็นเพื่อนกันได้ตลอดระยะเวลาการรักษา
  • เครื่องมือสื่อสาร สำหรับติดต่อสื่อสารกับแพทย์และผู้ดูแลที่อยู่ภายนอกอุโมงค์ได้แบบเป็นส่วนตัว ตลอดระยะเวลาการรักษา

ทุกวันนี้มีโรคต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย พบว่าหลาย ๆ โรคที่เกิดขึ้นเกิดจากภาวะในร่างกายของคนเราขาดออกซิเจน หรือเนื้อเยื่อต่าง ๆ ได้รับออกซิเจนในระดับที่ต่ำกว่าปกติ การรักษาที่เป็นที่ยอมรับกันมากขึ้น นั่นคือ การรักษาด้วยออกซิเจน หรือ HBO ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับออกซิเจน เข้าสู่กระแสเลือดในปริมาณที่สูงกว่าปกติ ช่วยฟื้นฟูร่างกาย ทำให้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้น มั่นใจได้ในความปลอดภัยโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการที่จะคอยดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ไฮเปอร์แบริคเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการส่งเสริมให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดี และยืนยาวขึ้นนะคะ