chat

ศูนย์แพทย์แผนจีน

ศูนย์แพทย์แผนจีน

ปัจจุบัน การแพทย์ทางเลือกหลายแขนงมีการพัฒนาไปมาก การรักษาโรคต่างๆ จึงมิได้จำกัดเฉพาะการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันเพียงอย่างเดียว จะเห็นได้ว่า มีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่หันมาพึ่งพาการแพทย์ทางเลือกในการรักษาโรคหรืออาการผิดปกติต่างๆ มากขึ้น และหนึ่งในนั้นก็คือ การแพทย์แผนจีน ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน

ศูนย์แพทย์แผนจีนโรงพยาบาลยันฮี เปิดให้บริการเพื่อเพิ่มทางเลือกในการรักษาโรคที่นอกเหนือจากการแพทย์แผนปัจจุบัน ที่นี่ท่านจะได้รับบริการรักษาโรคด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีนที่ถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ มีบริการอย่างครบวงจรเพื่อให้การรักษาครอบคลุมทุกกลุ่มโรค และให้การรักษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ จึงมั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัย