chat

ศูนย์แปลงเพศครบวงจร

ศูนย์แปลงเพศครบวงจร

“เปลี่ยนกาย ให้ตรงกับใจ ให้คุณเป็นหญิง-เป็นชายตามต้องการ”

“ศูนย์แปลงเพศครบวงจร” รพ.ยันฮี เป็นศูนย์ที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เปิดบริการให้กลุ่มบุคคลข้ามเพศ (Transgender) ที่มีร่างกายเป็นผู้ชายแต่จิตใจเป็นผู้หญิง หรือมีร่างกายเป็นผู้หญิงแต่จิตใจเป็นผู้ชาย ซึ่งสามารถผ่าตัดรักษาการแปลงเพศได้อย่างครอบคลุมครบวงจร โดยมีทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการแปลงเพศมากกว่า 20 ปี ทำให้ได้รับการยอมรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยมาตรฐานระดับโลก JCI (Joint Commission International)

ศูนย์แปลงเพศครบวงจร รพ.ยันฮี ให้บริการตั้งแต่ให้คำปรึกษาด้านจิตแพทย์ การเทคฮอร์โมน รวมถึงวางแผนการผ่าตัดแปลงเพศและการดูแลหลังการผ่าตัดด้วยทีมแพทย์ พยาบาลที่มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรง จึงทำให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัย จึงถือได้ว่ายันฮีเป็นศูนย์กลางของการแปลงเพศที่สามารถผ่าตัดแปลงเพศได้ทั้งจากชายเป็นหญิงและหญิงเป็นชาย ครบ จบ ที่ยันฮี

  • แปลงเพศจากชายเป็นหญิง ด้วยเทคนิคการผ่าตัดที่ทันสมัยและปลอดภัย สามารถสร้างอวัยวะเพศหญิงให้ได้ใกล้เคียงธรรมชาติ สามารถใช้งานได้จริง การรับความรู้สึกทางเพศที่ไม่ด้อยไปกว่าเดิม มีเพศสัมพันธ์ได้ ช่องคลอดมีความลึก กว้าง เป็นธรรมชาติตามสรีระของแต่ละคน
  • แปลงเพศจากหญิงเป็นชาย ด้วยเทคนิคและความละเอียดในการผ่าตัดถึง 3 ขั้นตอน จึงทำให้หลังการผ่าตัดได้อวัยวะเพศชายที่มีรูปร่างเหมือนของผู้ชาย สามารถใช้งานได้จริง มีความรู้สึกเหมือนผู้ชาย สามารถยืนฉี่ได้ มีเพศสัมพันธ์ได้เหมือนผู้ชายทั่วไป เนื่องจากวิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันได้พัฒนาก้าวหน้าไปมาก มีเทคนิคการผ่าตัดสมัยใหม่ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งประสบการณ์ของแพทย์ ทำให้ผลการรักษาใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด

ดูแลครบวงจรด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง

ศูนย์แปลงเพศครบวงจร รพ.ยันฮี มีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางตั้งแต่การดูแลจิตใจ โดยจิตแพทย์ผู้ชำนาญการ เพื่อดูสภาพจิตใจก่อนและหลังผ่าตัดแปลงเพศ ส่วนเรื่องฮอร์โมน จะดูแลโดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านฮอร์โมน เพื่อให้คำแนะนำในการใช้ฮอร์โมนอย่างถูกต้อง และที่สำคัญเรามีศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการในการดูแลเรื่องผ่าตัดแปลงเพศ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อีกทั้งยังมีทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมจะให้การดูแลอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง เพื่อความพึงพอใจสูงสุด

ผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิง

นพ.วรพล รัตนเลิศ

– ดูแลเรื่องผ่าตัดแปลงเพศ ศัลยแพทย์ตกแต่งผู้ชำนาญการ

พญ.ชนิดา สถิตย์ปัญญาพันธุ์

– ดูแลเรื่องจิตใจ จิตแพทย์ผู้ชำนาญการ

พญ.พัชรินทร์ แช่มพูลศิลป์

– ดูแลเรื่องการใช้ฮอร์โมน

พญ.สิรินทรา สัมฤทธิวณิชชา

– ดูประเมินสภาพจิตและความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการแปลงเพศ

นพ.สุทัศน์ คุณวโรตม์

– ปรับโครงหน้า

ผ่าตัดแปลงเพศจากหญิงเป็นชาย

นพ.สุกิจ วรธำรง

– ดูแลเรื่องผ่าตัดแปลงเพศ ศัลยแพทย์ตกแต่งผู้ชำนาญการ

นพ.อำนาจ เตโชวาณิชย์

– ดูแลเรื่องการใช้ฮอร์โมน แพทย์ผู้ชำนาญการสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ.ชนิดา สถิตย์ปัญญาพันธุ์

– ดูแลเรื่องจิตใจ จิตแพทย์ผู้ชำนาญการ

พญ.สิรินทรา สัมฤทธิวณิชชา

– ดูประเมินสภาพจิตและความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการแปลงเพศ

** หากคุณต้องการเปลี่ยนกายให้ตรงกับใจ ให้ศูนย์แปลงเพศครบวงจร รพ.ยันฮี ดูแลตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อการผ่าตัดรักษาที่สมบูรณ์ ปลอดภัย ได้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจ ตามใจปรารถนา **

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ
จันทร์ - อาทิตย์ 08.00 น. - 17.00 น.