chat

ศูนย์แปลงเพศครบวงจร

รูปเปิดศูนย์แปลงเพศ

“เปลี่ยนกาย ให้ตรงกับใจ
ให้คุณเป็นหญิง-เป็นชายตามต้องการ”

“ศูนย์แปลงเพศครบวงจร” รพ.ยันฮี เป็นศูนย์ที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เปิดบริการให้กลุ่มบุคคลข้ามเพศ (Transgender) ที่มีร่างกายเป็นผู้ชายแต่จิตใจเป็นผู้หญิง หรือมีร่างกายเป็นผู้หญิงแต่จิตใจเป็นผู้ชาย ซึ่งสามารถผ่าตัดรักษาการแปลงเพศได้อย่างครอบคลุมครบวงจร โดยมีทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการแปลงเพศมากกว่า 20 ปี ทำให้ได้รับการยอมรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยมาตรฐานระดับโลก JCI (Joint Commission International)

ศูนย์แปลงเพศครบวงจร

ศูนย์แปลงเพศครบวงจร รพ.ยันฮี ให้บริการตั้งแต่ให้คำปรึกษาด้านจิตแพทย์ การเทคฮอร์โมน รวมถึงวางแผนการผ่าตัดแปลงเพศและการดูแลหลังการผ่าตัดด้วยทีมแพทย์ พยาบาลที่มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรง จึงทำให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัย จึงถือได้ว่ายันฮีเป็นศูนย์กลางของการแปลงเพศที่สามารถผ่าตัดแปลงเพศได้ทั้งจากชายเป็นหญิงและหญิงเป็นชาย ครบ จบ ที่ยันฮี

ศูนย์แปลงเพศครบวงจร

แปลงเพศ จากชายเป็นหญิง

ด้วยเทคนิคการผ่าตัดที่ทันสมัยและปลอดภัย สามารถสร้างอวัยวะเพศหญิงให้ได้ใกล้เคียงธรรมชาติ สามารถใช้งานได้จริง การรับความรู้สึกทางเพศที่ไม่ด้อยไปกว่าเดิม มีเพศสัมพันธ์ได้ ช่องคลอดมีความลึก กว้าง เป็นธรรมชาติตามสรีระของแต่ละคน

ศูนย์แปลงเพศครบวงจร

แปลงเพศ จากหญิงเป็นชาย

ด้วยเทคนิคและความละเอียดในการผ่าตัดถึง 3 ขั้นตอน จึงทำให้หลังการผ่าตัดได้อวัยวะเพศชายที่มีรูปร่างเหมือนของผู้ชาย สามารถใช้งานได้จริง มีความรู้สึกเหมือนผู้ชาย สามารถยืนฉี่ได้ มีเพศสัมพันธ์ได้เหมือนผู้ชายทั่วไป เนื่องจากวิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันได้พัฒนาก้าวหน้าไปมาก มีเทคนิคการผ่าตัดสมัยใหม่ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งประสบการณ์ของแพทย์ ทำให้ผลการรักษาใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด

ดูแลครบวงจร ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง

ศูนย์แปลงเพศครบวงจร รพ.ยันฮี มีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางตั้งแต่การดูแลจิตใจ โดยจิตแพทย์ผู้ชำนาญการ เพื่อดูสภาพจิตใจก่อนและหลังผ่าตัดแปลงเพศ ส่วนเรื่องฮอร์โมน จะดูแลโดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านฮอร์โมน เพื่อให้คำแนะนำในการใช้ฮอร์โมนอย่างถูกต้อง และที่สำคัญเรามีศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการในการดูแลเรื่องผ่าตัดแปลงเพศ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อีกทั้งยังมีทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมจะให้การดูแลอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง เพื่อความพึงพอใจสูงสุด

ศูนย์แปลงเพศครบวงจร

ศูนย์แปลงเพศครบวงจร
ศูนย์แปลงเพศครบวงจร
ศูนย์แปลงเพศครบวงจร
ศูนย์แปลงเพศครบวงจร
ศูนย์แปลงเพศครบวงจร
ศูนย์แปลงเพศครบวงจร
ศูนย์แปลงเพศครบวงจร

ศูนย์แปลงเพศครบวงจร

ศูนย์แปลงเพศครบวงจร
ศูนย์แปลงเพศครบวงจร
ศูนย์แปลงเพศครบวงจร
ศูนย์แปลงเพศครบวงจร
ศูนย์แปลงเพศครบวงจร
ศูนย์แปลงเพศครบวงจร
ศูนย์แปลงเพศครบวงจร

หากคุณต้องการเปลี่ยนกายให้ตรงกับใจ
ให้ศูนย์แปลงเพศครบวงจร รพ.ยันฮี
ดูแลตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อการผ่าตัดรักษาที่สมบูรณ์
ปลอดภัย ได้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจ ตามใจปรารถนา

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ
จันทร์ - อาทิตย์ 08.00 น. - 17.00 น.