chat

ศูนย์เปลี่ยนเสียง

ศูนย์เปลี่ยนเสียง

“เสียงที่นุ่มนวลชวนฟังเป็นความปรารถนาอีกประการหนึ่งของสาวประเภทสอง” ไม่เพียงช่วยเพิ่มความมั่นใจในยามสนทนากับคนอื่น ความนุ่มนวลของเสียงยังเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความเป็นผู้หญิงมากขึ้นอีกด้วย

“มาปรับเปลี่ยนเสียงห้าวทุ้มที่บั่นทอนความมั่นใจให้อ่อนหวานนุ่มนวล” จากเสียงต่ำเป็นเสียงสูง จากเสียงชายเป็นหญิง เพื่อให้คุณมั่นใจยามสนทนาและเป็นผู้หญิงอย่างสมบูรณ์แบบ เพียงคุณมาปรึกษาและรักษากับแพทย์ผู้ชำนาญโดยตรงของโรงพยาบาลยันฮี ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า บวกกับเทคโนโลยีอันทันสมัย แพทย์สามารถผ่าตัดกล่องเสียงเพื่อยกระดับความถี่ของเสียงที่ห้าวๆ ต่ำๆ ให้ เปลี่ยนเป็นเสียงที่เล็กแหลม และสูงขึ้นได้ รวมทั้งการลบความแหลมนูนเด่นของลูกกระเดือกออกไปด้วยในการผ่าตัดคราวเดียวกัน เป็นการเพิ่มความมั่นใจในการสนทนาแถมยังได้ความสวยงามเพิ่มขึ้น

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ
จันทร์ - อาทิตย์ 08.00 น. - 17.00 น.

แพทย์ประจำศูนย์เปลี่ยนเสียง

เพิ่มเติม

หัตถการของศูนย์เปลี่ยนเสียง