chat

ศูนย์อายุรกรรม

ศูนย์อายุรกรรม

“ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ”

เพราะเราทุกคนต่างตระหนักดีว่า ความเจ็บป่วยนั้นไม่เพียงเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทรมานต่อตัวผู้ป่วยเอง ยังสร้างความวิตกกังวลใจให้กับญาติมิตร และครอบครัวอย่างมาก เนื่องจากบางโรคที่เป็นนั้นอาจสร้างความรุนแรงถึงขั้นพิการหรือสูญเสียชีวิตได้

“โรคทางอายุรกรรม” เป็นโรคที่พบได้บ่อยและเป็นต้นเหตุสำคัญที่บั่นทอนความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย บางโรคอาจเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน แต่บางโรคก็มีอาการเรื้อรังยาวนาน ตัวอย่างเช่น

ความดันโลหิตสูง
ไขมันในเลือดสูง
ปวดศีรษะเรื้อรัง, ไมเกรน 
โรคกระเพาะอักเสบ
ไข้หวัด 
– โรคมะเร็ง
– อุจจาระร่วง  ฯลฯ

โรคทางอายุรกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ นับวันจะกลายเป็นปัญหาที่คุกคามสุขภาพร่างกายของคนเรา

ดังนั้น จึงไม่ควรประมาทและหมั่นดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ แต่ถึงจะดูแลสุขภาพดีเพียงใด เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าโอกาสที่เราจะถูกโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เล่นงานก็มีความเป็นไปได้ ไม่ว่าจะเป็นโรคเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างไข้หวัดไปจนถึงโรคที่มีอันตรายร้ายแรง

เมื่อโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาคุกคามสุขภาพ เราคงจะนิ่งนอนใจไม่ได้ แม้ว่าจะเป็นโรคที่มองว่าเล็กน้อยก็ตาม ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจและทำการรักษาให้ทุเลาเสียแต่เนิ่น ๆ เพื่อป้องกันมิให้โรคที่เป็นมีอาการรุนแรงมากขึ้น

ปัจจุบันการรักษาโรคทางอายุรกรรมมีความก้าวหน้าไปมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านตัวยารักษาโรค อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์อันทันสมัย การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่รวดเร็วแม่นยำรวมถึงแพทย์และบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยตรง

ดูแลสุขภาพกาย…ให้ห่างไกลโรค

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ
จันทร์-อาทิตย์ 07.00 น. - 20.00 น. เวลา 17.00 - 19.30 น. ให้บริการตรวจที่แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

หัตถการของศูนย์อายุรกรรม