chat

ศูนย์หู คอ จมูก และโรคภูมิแพ้

ศูนย์-หู-คอ-จมูก

 “หู คอ จมูก อวัยวะที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าอวัยวะส่วนอื่นๆ ของร่างกาย”ความผิดปกติใดๆ ที่เกิดขึ้นกับอวัยวะส่วนนี้ ย่อมสร้างความทุกข์ทรมานตั้งแต่เล็กน้อยไปจนกระทั่งอาจกลายเป็นปัญหาเรื้อรังหรือรุนแรงตามมาภายหลังได้

“ศูนย์ หู คอ จมูก” โรงพยาบาลยันฮี ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาความผิดปกติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับตัวท่านหรือบุคคลในครอบครัวของท่าน อาทิ โรคแพ้อากาศ น้ำมูกไหล คันจมูก จามบ่อยๆ หายใจไม่คล่อง เวียนศีรษะ อาการภูมิแพ้ ไซนัสอักเสบ  มีสิ่งแปลกปลอมติดค้างภายใน การได้ยินลดลง เสียการทรงตัว กลืนลำบาก มีปัญหาเสียงแหบจากการใช้เสียงผิดปกติ มีก้อนหรือเลือดออกผิดปกติ ฯลฯ รวมถึงคลินิกฝึกพูดเพื่อให้บริการสำหรับเด็กที่มีปัญหาพูดช้า พูดไม่ชัด ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางที่พร้อมให้บริการอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง และตรวจรักษาด้วยอุปกรณ์และเครื่องมืออันทันสมัยทั้งในส่วนโรคทั่วไปและความผิดปกติเฉพาะบางอย่าง อาทิ เครื่องตรวจวัดการได้ยินสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องการได้ยิน เป็นต้น ท่านจึงสามารถวางใจในมาตรฐานและความปลอดภัยที่ทางศูนย์ได้จัดเตรียมไว้ให้