ศูนย์หัวใจ

ปัจจุบันโรคหัวใจคร่าชีวิตคนไทยมากเป็นอันดับหนึ่ง และแนวโน้มผู้ป่วยมีอายุเฉลี่ยน้อยลง รพ.ยันฮี จึงได้เปิดศูนย์หัวใจที่มีศักยภาพความพร้อมด้วยทีมแพทย์หัวใจที่เชี่ยวชาญ อาทิ แพทย์อายุรกรรมหัวใจ, แพทย์ตกแต่งหลอดเลือดหัวใจ, แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจเต้นผิดจังหวะ, ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก และมีทีมพยาบาล-เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ ตลอดจนเทคโนโลยีทางการแพทย์อันทันสมัยที่นำมาใช้ในการตรวจรักษา เพื่อผลที่ชัดเจน แม่นยำ รวดเร็ว และปลอดภัย

บริการการตรวจรักษาของศูนย์หัวใจ รพ.ยันฮี

1.การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ

  – การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ   (EKG)
  – การตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (ABI)
  – การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย   (EST)
  – การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echo)
  – การตรวจบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  24  ชั่วโมง  (Holter Monitor)
  – การตรวจหัวใจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง  (CT Scan  64  Slice)

2.การตรวจและรักษาโรคหัวใจ ด้วยเครื่องมือพิเศษภายในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจที่ทันสมัย

  – การสวนหัวใจและฉีดสีตรวจหลอดเลือดหัวใจ
  – การขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูนและขดลวด
  – การฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดถาวร
  – การผ่าตัดฝังเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ

3.การผ่าตัดหัวใจ 

  – ผ่าตัดลิ้นหัวใจ
  – ผ่าตัดหัวใจที่มีความผิดปกติหรือพิการแต่กำเนิด
  – ผ่าตัดทำทางเบี่ยง (Bypass) หลอดเลือดหัวใจ
  – ผ่าตัดหัวใจอื่น ๆ

เรื่องโรคหัวใจ…ให้เราดูแล