ศูนย์หัวใจ

ศูนย์หัวใจ

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลยันฮี ให้บริการตรวจวินิจฉัยอาการผิดปกติด้านหัวใจ และให้การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีความซับซ้อนด้วยความเชี่ยวชาญในการรักษาจากทีมแพทย์เฉพาะทางที่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคหัวใจที่ได้มาตรฐานสากล เรามีห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ ห้องผ่าตัดหัวใจ ที่พร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบครัน เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย จึงมั่นใจได้ว่าผู้ป่วยจะได้รักการรักษาที่ได้มาตรฐานทั้งก่อนและหลังการรักษา

ผลงานของศูนย์หัวใจ  โรงพยาบาลยันฮี
ตามสถิติข้อมูลการให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 – 2563   รพ.ยันฮีได้ให้การตรวจรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจมากว่า 11,215 ราย

  • ตรวจสวนหัวใจ และรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ ด้วยบอลลูน
  • การฝังเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติแบบถาวร และการจี้หัวใจเพื่อรักษาอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ
  • การผ่าตัดบายพาส และการผ่าตัดลิ้นหัวใจ

 

บริการการตรวจและรักษา

  1. การตรวจและวินิจฉัยโรค
  1. การตรวจและรักษาโรคหัวใจ ด้วยเครื่องมือพิเศษ ภายในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ
  1. การผ่าตัดหัวใจ

… เรื่องหัวใจ … ให้เราดูแลคุณ … ศูนย์การรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลยันฮี…

“จุกแน่นหน้าอก คล้ายมีของหนักกดทับบริเวณกึ่งกลางหน้าอก”

หรือ

“จุกใต้ลิ้นปี่ ปวดร้าวไปกราม หรืออาจร้าวไปถึงขากรรไกร และแขนซ้าย”

อาการเหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอย่างรวดเร็ว อัตราการรอดชีวิตจะลดลง โดยมีรายงานว่า ถ้าหัวใจขาดเลือดมากกว่า 1 ชั่วโมง อัตราการรอดชีวิตจะอยู่ที่ 50% และเมื่อมากกว่า 3 ชั่วโมง อัตราการรอดชีวิตจะลดลงเหลือเพียง 23%

ทางโรงพยาบาลยันฮี สามารถรักษาอาการหัวใจขาดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว โดยไม่ต้องรอคิว ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่เฉพาะทาง มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ราคาหัตถการและการรักษา

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ
จันทร์ - อาทิตย์ 07.00 น. - 17.00 น.

หัตถการของศูนย์หัวใจ