chat

ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

 หากมีปัญหาโรคระบบทางเดินปัสสาวะ ควรปรึกษาแพทย์ และตรวจวินิจฉัยแต่เนิ่น ๆ เพื่อจะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ส่งผลดีต่อสุขภาพในระยะยาว ที่ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลยันฮี มีแพทย์ผู้ชำนาญการด้านทางเดินปัสสาวะ ให้บริการตรวจรักษาโรคหรือความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ ต่อมลูกหมากโต และให้การวินิจฉัยรักษามะเร็งต่อมลูกหมากในระยะเริ่มต้น รับปรึกษาปัญหาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ
จันทร์ - อาทิตย์ 07.00 น. - 20.00 น.

แพทย์ประจำศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

เพิ่มเติม