chat

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง

“สวยครบวงจร…สวยที่ยันฮี” เพราะเป็นศูนย์ศัลยกรรมที่มีแพทย์ผู้ชำนาญการมากที่สุดในประเทศไทยและมีเทคโนโลยีอันทันสมัย

จากระยะเวลากว่า 30 ปี ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลยันฮี ก้าวขึ้นมาเป็นเป็นสถานพยาบาลที่มีความโดดเด่นด้านศัลยกรรมความงามติดอันดับ 1 ใน 5 ของโรงพยาบาลความงามระดับประเทศ ทั้งยังเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ ด้วยความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และฝีมือความประณีตของทีมศัลยแพทย์ตกแต่ง จนได้รับความไว้วางใจจากผู้มารับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

มาตรฐานในการบริการ

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งโรงพยาบาลยันฮีใช้ มาตรฐาน 3S เพื่อรองรับความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ ให้คุณได้สวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าอย่างมั่นใจ

S

ความปลอดภัยในการผ่าตัด
(Safety)

เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งของเราคำนึงถึงการผ่าตัดที่ปลอดภัยและปลอดเชื้อเป็นสำคัญ

S

มาตรฐานในการรักษาผู้รับบริการ
(Standard)

ศัลยแพทย์ตกแต่งจะประเมินความต้องการของผู้รับบริการ ให้เป็นไปตามหลักการแพทย์ เพื่อความปลอดภัยในการรักษาผู้รับบริการทุกราย

S

ศัลยแพทย์ตกแต่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
(Specialist)

ศัลยแพทย์ตกแต่งของเราจำนวน 18 ท่าน ได้รับการการันตีจากการเป็นสมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย เพื่อรองรับความเป็นมืออาชีพในการรักษาด้วยมาตรฐานทางการแพทย์

นอกจากนี้ยังมีแพทย์ผู้ชำนาญการในทุกๆ ด้านร่วมให้คำปรึกษา ในกรณีที่ผู้รับบริการต้องรับการรักษาจากแพทย์หลายสาขาร่วมกัน เพื่อให้ผลการรักษาออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดกับผู้มารับบริการ

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งโรงพยาบาลยันฮี มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับโลก ห้องผ่าตัด ห้องพักฟื้น ห้องพักผู้ป่วย และความเชี่ยวชาญของศัลยแพทย์ตกแต่งที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ ให้ได้งานศัลยกรรมตกแต่งที่มีคุณภาพ สวยงามและปลอดภัยที่สุด โดยมีบริการเพื่อความสวยงามอย่างครอบคลุม อาทิ

ศัลยกรรมใบหน้า เปลี่ยนคุณให้สวยขึ้น

ปรับโครงสร้างใบหน้า เพิ่มมิติให้ใบหน้า

ศัลยกรรม จมูก

ศัลยกรรม กระชับรูปร่าง

ศัลยกรรมข้ามเพศ เปลี่ยนกายให้ตรงกับใจ

ศัลยกรรม หน้าอก

ศัลยกรรม อวัยวะเพศชาย

แก้ไข ศัลยกรรม

อื่นๆ

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ
จันทร์-อาทิตย์ 08.00 น. - 17.00 น.

หัตถการของศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง