chat

ศูนย์ศัลยกรรมขากรรไกร

ศูนย์ศัลยกรรมขากรรไกรโรงพยาบาลยันฮี เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง บริการให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาเกี่ยวกับ ฟัน และกระดูกขากรรไกรที่ผิดปกติ ด้วยการผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน ภายใต้การดูแลจาก ทันตแพทย์ศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล (Oral and Maxillofacial Surgery) ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน (Orthodontics) ทีมทันตแพทย์สหสาขาที่เปี่ยมไปด้วยคุณสมบัติเฉพาะด้าน ด้วยระบบส่งต่อภายในที่เชื่อมโยงกับศูนย์ทันตกรรม 24 ชั่วโมง ผู้รับบริการจะได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางที่ทำงานเป็นทีม วางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ลักษณะของผู้ที่ควรผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน อาทิ

  • ขากรรไกรบนยื่นออกมามาก ริมฝีปากนูนอูมมากผิดปกติ
  • คางยื่นออกมามาก
  • คางหลุบหรือคางหดสั้นมาก
  • ขากรรไกรล่างหรือฟันหน้าล่างคร่อมฟันบน
  • หน้าเบี้ยว
  • ยิ้มเห็นเหงือกเยอะ
  • หน้าบิดเบี้ยวจากกระดูกขากรรไกร
  • หุบริมฝีปากไม่ได้
  • มีอาการนอนกรนหรือหยุดหายใจในขณะหลับ
  • จัดฟันแบบธรรมดาไม่สำเร็จ

ศูนย์ศัลยกรรมขากรรไกร เป็นศูนย์การผ่าตัดร่วมกับการจัดฟัน เป็นวิธีการรักษาเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้าให้แก่ผู้รับบริการที่ส่งผลต่อการรับประทานอาหาร การเคี้ยว และการพูดที่ลำบาก โดยทำการรักษาด้วยวิธีการจัดฟัน เพื่อปรับให้ฟันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ร่วมกับการผ่าตัดแก้ไขขากรรไกรให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้รับบริการมีการเคี้ยว การพูด และการหายใจที่เป็นปกติ รวมถึงทำให้ใบหน้าสมส่วน และสวยงามมากขึ้น

ภายในศูนย์ฯ ประกอบด้วยห้องตรวจรักษาที่ทันสมัย แยกเป็นสัดส่วนผ่านระบบปลอดเชื้อ ตามมาตรฐานก่อนที่จะนำมาใช้กับผู้รับบริการ รวมทั้งอุปกรณ์ได้รับการตรวจสอบระบบการทำงานตามระยะเวลาที่กำหนด ห้องตรวจทางรังสี (X-ray) ที่สามารถถ่ายภาพในช่องปากและใบหน้าด้วยภาพที่คมชัด และการถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3มิติ (Dental CT) ที่ชัดเจนและแม่นยำ สะดวกและง่ายต่อการวิเคราะห์ผล เพื่อประสิทธิภาพในการวางแผนการรักษา

ศูนย์เลื่อนขากรรไกร โรงพยาบาลยันฮี ยินดีให้บริการ บุคลากรทุกท่านพร้อมให้การดูแลรักษา ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาในทุกขั้นตอน และให้ผู้รับบริการได้มีส่วนร่วม ในการรักษาความผิดปกติที่เกิดจากเนื้อเยื่อ กระดูก เหงือก ฟัน และขากรรไกร เพื่อให้ผู้รับบริการกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากที่สุด

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ
จันทร์ - อาทิตย์ 08.00 น. - 20.00 น.

ทันตแพทย์ประจำศูนย์ศัลยกรรมขากรรไกร

เพิ่มเติม